Debat

Dansk Akvakultur: Regeringen handler imod videnskabelige anbefalinger

DEBAT: Der er intet belæg for regeringens påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtigt end marint opdræt, skriver Brian Thomsen, som peger på miljømæssige fordele ved marin akvakultur.

Akvakultur har en høj økologisk effektivitet og et lavt miljøaftryk, skriver Brian Thomsen.
Akvakultur har en høj økologisk effektivitet og et lavt miljøaftryk, skriver Brian Thomsen. Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

To af vor tids store udfordringer er udledninger af drivhusgasser og tab af biodiversitet.

Den europæiske grønne pagt peger på, at de skal løses med innovation og nye teknologier, der skal udbredes og demonstreres i alle sektorer, så der skabes nye innovative værdikæder. Ansvarlige forskere og politikere er enige om, at marin akvakultur er en del af løsningen.

EU's produktion af fisk og skaldyr dækker cirka 43 procent af behovet. Resten må dækkes med import. Det gav et rekordstort handelsunderskud på 20 milliarder euro i 2018.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det svækker vores fødevaresikkerhed, og Europa-Parlamentet ønsker, at produktionen i EU's akvakultur mindst skal matche den globale vækstrate i 2023.

Akvakultur har en høj økologisk effektivitet og et lavt miljø- og kulstofaftryk, fordi fisk omsætter en stor del af foderet til protein. Muslingeopdræt er i en klasse for sig, fordi det ikke kræver foder.

Tab af biodiversitet skyldes i høj grad pres på land- og ferskvandsressourcer. Vækst i marin akvakultur kan aflaste dette pres

Brian Thomsen, Direktør, Dansk Akvakultur

Tab af biodiversitet skyldes i høj grad pres på land- og ferskvandsressourcer. Vækst i marin akvakultur kan aflaste dette pres.

Eksperter vil fordoble akvakulturproduktion
EU-Kommissionens videnskabelige rådgivere mener, at det største og mest tilgængelige potentiale for vækst er i marin akvakultur.

EU-Kommissionens Food 2030-ekspertudvalg anbefaler, at EU's akvakulturproduktion bør fordobles inden 2030 for at styrke en mere bæredygtig produktion af fødevarer.

EU-Kommissionen ønsker en væsentlig stigning i omfanget af økologisk akvakultur. Den danske regering vil kun fremme teknologier, der ikke kan opfylde EU's regler om økologisk fiskeopdræt.

En række forskere herhjemme og i udlandet peger på det store potentiale i at koble opdræt af fisk med opdræt af muslinger, og Europa-Parlamentet anbefaler, at EU skal drive den globale udvikling på området.

Otte EU-lande, herunder Danmark, har netop underskrevet en ministererklæring om Østersøen. Her bekræftes vigtigheden af videnskabeligt baseret lovgivning for at sikre en produktiv og bæredygtig brug af marine områder. Erklæringen forpligter landene til at fremme for eksempel muslingeopdræt for at forbedre vandmiljøet. 

Læs også

Intet belæg for ministerens påstand
Det er derfor ude af trit med virkeligheden, når regeringen i lovforslaget om ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug afviser marin akvakultur med henvisning til bekymring for vandmiljøet og en påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtigt.   

Der er intet fagligt belæg for miljøminister Lea Wermelins (S) påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtig end marint opdræt. Både landbaseret og marinbaseret opdræt er bæredygtigt. Akvakultur er et mangfoldigt erhverv, der skal udvikles både på land og på havet.

Som led i jord-til-bord-strategien vil EU-Kommissionen udarbejde fælles definitioner og principper for og krav til bæredygtige fødevaresystemer. Det vil ske efter forudgående høringer og konsekvensanalyser.     

Miljøministeren nøjes med at påskønne kampagnerne mod havbrug fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og andre snævre interesser med en begrænset viden og negativ indstilling til akvakulturproduktion.

Dansk Akvakultur appellerer til, at regeringen også lytter til og inddrager akvakulturerhvervet i politikudviklingen på området.  

Omtalte personer

Brian Thomsen

Direktør, Dansk Akvakultur, medlem, DTU Aqua’s advisory board, formand, WG-3, EU Kommissionens Rådgivende Udvalg for Akvakultur, formand, Agri-Aqua Innovation Denmark
HD i organisation og ledelse (Aarhus Uni. 2013), MBA (Heriot-Watt Uni. 1999), cand.polyt. (DTU 1985)

Lea Wermelin

Miljøminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion