Debat

Dansk Miljøteknologi: Fremryk grønne investeringer

DEBAT: Grønne investeringer bør være omdrejningspunktet i en finanspolitisk lempelse, skriver formand og direktør i Dansk Miljøteknologi.  

Investeringer bør ikke afgrænses til veje, cykelstier og energianlæg, men bør også inkludere eksempelvis vandværker, skriver direktør og formand for Dansk Miljøteknologi. 
Investeringer bør ikke afgrænses til veje, cykelstier og energianlæg, men bør også inkludere eksempelvis vandværker, skriver direktør og formand for Dansk Miljøteknologi. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix
Marie Lagoni Pedersen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Leif Bentsen og Søren Bukh Svenningsen
Direktør, Krüger, formand for Dansk Miljøteknologi og direktør i Dansk Miljøteknologi

Tak til Dansk Industri for udspillet ”Danmark ud af krisen – tilbage til grøn vækst” og de 70 konkrete forslag, som skal genstarte dansk økonomi efter covid-19.

I Dansk Miljøteknologi er vi helt enige i, at det grønne skal være omdrejningspunktet i en finanspolitisk lempelse.

Lad os nu få fremrykket de investeringer, som under alle omstændigheder skal til for at nå i mål med de ambitiøse målsætninger, vi har for klima og miljø. Vi ved, at en satsning på grøn omstilling også er en god investering i arbejdspladser, vækst og eksport.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Stort potentiale i vandsektoren
Det er et stort potentiale i investeringer i energieffektivisering, og det anbefaler DI. Både i industrien og i vores bygninger.

Det er der også i vandsektoren, hvor der er potentiale for, at sektoren samlet set producerer mere energi, end den forbruger, og samtidig bidrager positivt til klimaregnskabet.

Der er stort potentiale i modernisering af vores vandværker, renseanlæg og kloakering, og behovet for at få sat turbo på investeringer i klimatilpasningsprojekter, så færre danskere rammes af oversvømmelser, er stort.

Leif Bentsen og Søren Bukh Svenningsen
Direktør, Krüger, formand for Dansk Miljøteknologi og direktør i Dansk Miljøteknologi

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har da også medtaget etablering af en energi- og klimaneutral vandsektor som en central anbefaling og peger på, at potentialet for eksport til et globalt marked er meget stort.

Vi vil stærkt anbefale, at forslaget kommer med i klimahandlingsplanen.

Effektiviseringskrav bør ikke bremse
Vi vil også anbefale, at investeringer i vores fælles infrastruktur ikke afgrænses til veje, cykelstier og energianlæg.

Der er stort potentiale i modernisering af vores vandværker, renseanlæg og kloakering, og behovet for at få sat turbo på investeringer i klimatilpasningsprojekter, så færre danskere rammes af oversvømmelser, er stort.

Vi ser derfor med tilfredshed, at DI foreslår en ændring af reglerne, så effektiviseringskrav ikke bremser nødvendige projekter. Det ligger helt på linje med forslag, som vi i Dansk Miljøteknologi tidligere er kommet med.

Udgangspunkt bør være levetidsomkostninger
Til gengæld savner vi forslag til en oprydning af de store jordforureninger, som vi blandt andet ser ved Harboøre Tange.

Partierne bag forståelsespapiret har prioriteret indsatsen, teknologierne er der, men der er desværre ikke fundet den nødvendige finansiering. Nu er der en god anledning til at rette op på det.Der er også rigtig god fornuft i, at det offentlige går foran, når kommuner, regioner og staten køber ind. I Dansk Miljøteknologi har vi længe talt for, at anskaffelsespris ikke bør være afgørende, når der købes ind.

Læs også

Det vil være langt klogere at tage udgangspunkt i varernes levetidsomkostninger. Derfor bakker vi også op om DI’s forslag, så 80 procent af de offentlige indkøb i 2025 skal være bæredygtige. Det er den rigtige vej at gå.

Udviklingsprogram skal styrkes
Den grønne omstilling forudsætter en massiv statslig satsning på forskning og innovation.

Det peger DI også på, men vi savner et konkret forslag om at styrke MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program), som er tættest på virksomhederne, gennem fireårige bevilliger på et stabilt højt niveau.

Vi har brug for programmer, hvor små og store grønne virksomheder kan søge om tilskud til at gennemføre nytænkende grønne projekter, som kommer hurtigt ud at virke på det danske og globale marked.

Derfor skal MUDP have faste, flerårige bevillinger, så virksomheder langt bedre kan planlægge deres udviklingsinvesteringer og etablere samarbejder med andre virksomheder, forsyninger og universiteter.

Derved får vi endnu bedre projekter til gavn for klima, miljø og grøn vækst.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Leif Bentsen

Formand, Dansk Miljøteknologi, Adm. Direktør, Krüger A/S
Bygningsingeniør (DTU)

Søren Bukh Svenningsen

Direktør, Dansk Miljøteknologi

0:000:00