Det Økologiske Råd: EU bør stramme grebet om plast

DEBAT: Efter 12 år er registreringen af polymerer parkeret. Nu må regeringen og europaparlamentarikerne arbejde for at indføre registreringen i den europæiske kemikalielovgivning, mener råd.

Af Claus Ekman
Direktør, Det Økologiske Råd

Kunstigt producerede polymerer, det vil sige plaststoffer, er et grundmateriale i mange produkter i det moderne samfund.

Det gælder både i plastik, maling, lim, kunstfibre i tøj og et hav af andre materialer, som vi omgiver os med. Problemet er, at nogle af disse polymerer er mistænkt for at være skadelige for sundheden og miljøet, samt at reguleringen på området er alt for lempelig.

Det handler primært om den europæiske kemikalielovgivning, Reach, hvor man i 2007 indførte regler om registrering af alle andre kemiske stoffer end polymerer.

Med registreringen af et stof i Reach følger krav om, at stoffet skal testes for effekter på menneskers sundhed og miljøet, samt at dataene bliver offentliggjort.

Men der kunne ikke opnås enighed om at registrere polymerer, hvorfor spørgsmålet blev parkeret. Det har nu været parkeret i 12 år, på trods af at vi, miljøet og dyr på land og til vands i stadig stigende grad eksponeres for polymerer, og at risikobilledet ikke er blevet mindre.

Industrien holder studier hemmelige
Derfor tilslutter Det Økologiske Råd sig en ny opfordring fra europæiske miljøorganisationer til EU-Kommissionen.

Opfordringen indeholder en klar anbefaling om, at der i Reach bør stilles krav om registrering af polymerer. Det bør være en klar prioritet for den nye kommission at stramme op på kemikalielovgivningen, der blandt andet på dette punkt ikke fungerer efter hensigten.

Industrien er imod en omfangsrig registrering, da den medfører omkostninger og kræver, at industrien offentliggør deres studier af polymerernes effekt på mennesker, natur og miljø.

Det er studier, som af industrien betragtes som forretningshemmeligheder, men som vi og mange andre betragter som væsentlige oplysninger, der bør være offentlige.

12 år for sent er bedre end aldrig
For hvad bør komme først? Beskyttelse af forbrugerne og åbenhed omkring produkters sundhedseffekter eller minimering af industriens omkostninger og opretholdelse af forretningshemmeligheder? For os er svaret klart.

Vi opfordrer derfor den danske regering og vores europaparlamentarikere til at vægte sundheden, miljøet og naturen højest. Lad tvivlen om polymerernes effekter komme os til gode, og indfør registrering af polymerer i den europæiske kemikalielovgivning.

Det er 12 år for sent, men bedre sent end aldrig.

Forrige artikel Affaldsforening til ARI: Få styr på fakta og drop de ideologiske grøfter Affaldsforening til ARI: Få styr på fakta og drop de ideologiske grøfter Næste artikel Bryggerier og købmænd: Misbrug ikke retursystemet til nye emballager Bryggerier og købmænd: Misbrug ikke retursystemet til nye emballager