Ellemanns ulveudspil vækker skuffelse i landbruget

REAKTIONER: Landbruget er bestemt ikke tilfreds med den nye definition af problemulv. Til gengæld er der ros fra anden side.

Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Vi kan ikke være helt utilfredse, når det overordnet set er magen til den forvaltningsplan, der ligger i forvejen, og som vi selv har med til at stå bag.

Michael Carlsen
Biolog, Dyrenes Beskyttelse

I landbruget vender man tommelfingeren nedad for Jakob Ellemann-Jensens (V) nye definition af problemulv.

For selvom ministeren lægger op til, at det nu bliver lettere at skyde ulven, så får det med al sandsynlighed ingen effekt i den virkelige verden, mener viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

”Jeg er skuffet over, hvad der er kommet fra ministeren. Jeg er bange for, at det ikke reelt bliver et værktøj, der betrygger mine medlemmer i at kunne beskytte deres dyr,” siger han.

Dokumentation

Problemulve 
Ulve kan karakteriseres som problemulve, når de har en problematisk adfærd i forhold til omgivelserne. Udtrykket "problematisk adfærd" betyder, at samme ulveindivid har ageret problematisk i forhold til mennesker eller husdyr. En enkelt hændelse kan dog ikke på forhånd tages som udtryk for, at der knytter sig en problematisk adfærd til et bestemt ulveindivid.   

Undtagelsen er ulve, der udgør en akut fare for menneskers sikkerhed. Sådanne ulve vil kunne bortskydes af politiet inden for rammerne af politiloven og ordensbekendtgørelsen eller på Miljøstyrelsens initiativ ud fra hensynet til menneskers sikkerhed. Der henvises desuden til afsnittet om nødværge.  

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med Naturstyrelsens ulvekonsulent, hvorvidt der er tale om en problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig. Ud over situationer, hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal den skade som ønskes forebygget, være forsøgt afværget på en anden mindre indgribende måde, inden regulering iværksættes. Det kan f.eks. være i form af bortskræmning af en ulv eller ved hegning med ulvesikre hegn, hvor en ulv tager husdyr.

Kilde: Udkast til ny definition af problemulv.


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024