Landbruget og DN glæder sig over nyt ulveudspil

ULV: Miljøminister Lea Wermelins (S) ulvetiltag modtager ros fra både landbruget og Danmarks Naturfredningsforening, der begge har rådgivet i ulvespørgsmålet. Men de er stadig uenige om, hvordan man regulerer de såkaldte "problemulve".

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil udvide det geografiske område, så flere fåreavlere kan søge om tilskud til ulvehegn, som har vist sig at være et sikkert redskab mod ulve på rov.

Desuden skal der nu forsøges med vogterhunde, som skal passe på de græssende husdyr.

I februar måtte en ny ulveplan opgives, da der var for store uenigheder blandt gruppen af ulverådgivere. Særligt Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer var i modsatte ringhjørner, men i kølvandet på mandagens præsentation af nye initiativer er de for en gangs skyld begge positivt indstillet.

Login