Enhedslisten kræver handling efter nye ”bekymrende” tal for pesticider i drikkevandet

DRIKKEVAND: 46 gange siden 2015 har kommunerne givet tilladelse til at sende vand med pesticider over grænseværdien til forbrugerne. Uacceptabelt og bekymrende, mener Enhedslisten, der vil have det stoppet.

46 gange siden 2015 har landets kommuner givet vandselskaberne dispensation til at sende drikkevand ud til forbrugerne, selvom mængden af pesticider overskrider grænseværdien.
46 gange siden 2015 har landets kommuner givet vandselskaberne dispensation til at sende drikkevand ud til forbrugerne, selvom mængden af pesticider overskrider grænseværdien.Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Dele af befolkningen er udsat for et drikkevandseksperiment.

Så hård er kritikken fra Enhedslisten efter et nyt svar fra miljøminister Lea Wermelin (S), der viser, at landets kommuner 46 gange siden 2015 har givet vandværker lov til at levere drikkevand til forbrugerne med et for højt indhold af pesticider.

”Det er bekymrende, når vi kan se, at der 46 steder rundt i landet er blevet givet tilladelse til, at man kan overskride grænseværdierne for, hvor meget gift der må være i drikkevandet,” siger Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen.

Ifølge hende skal det ikke længere være muligt at give dispensationer:

Vi har oplevet før, at man har taget fejl og senere fundet ny viden, der viser, at der faktisk er en sundhedsrisiko.

Mai Villadsen (EL)
Miljøordfører

”46 dispensationer er 46 for mange. Man har sat en grænse for, hvor meget gift der må være i drikkevandet af en grund. Det er uacceptabelt, at borgerne skal løbe den risiko,” siger Mai Villadsen.

Reaktionen kommer på baggrund af et nyt svar, som miljøminister Lea Wermelin har givet Folketinget. Af svaret fremgår det, at der siden 2015 er givet 46 tilladelser til, at vandværker kan levere drikkevand til forbrugerne, selvom kravet på maksimalt 0,1 mikrogram pesticider per liter er overskredet. Tilladelserne gives for højest tre år ad gangen, og af svaret fremgår det, at 30 af tilladelserne gælder i dag, og at 6 af dispensationerne er givet for anden gang.

Styrelse skal vurdere sikkerheden
Et vandværk får ikke uden videre tilladelse til at overskride grænsen. Det kræver for det første, at Styrelsen for Patientsikkerhed har konkluderet, at det er helbredsmæssigt forsvarligt. For det andet spiller det ind i vurderingen, om der findes alternativer i nærheden eller ej. Derudover skal vandværket fremlægge en plan for, hvordan man bringer forureningen ned under grænseværdien igen.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser til Altinget, at de dispensationer, der gives til at overskride grænseværdien, især hænger sammen med de seneste års fund af DMS og desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Og at dispensationerne hovedsageligt er givet i områder, hvor det ikke har været muligt at erstatte en forurenet boring med en anden. En enkelt gang har der været en risiko for forbrugerne, så der ikke kunne gives dispensation. I Ledøje måtte man derfor hente vand i vandvogn på torvet.

Vandselskaber: Dispensationer er nødvendige
I Danva, der er brancheorganisation for de danske vandselskaber, ser man dispensationerne som et nødvendigt onde.

”Der er steder, hvor der ikke er andre muligheder for at hente vand til forbrugerne, og derfor kan det blive nødvendigt med en dispensation. Hvis vandværket kan få vand fra en naboforsyning, er det sjældent, man får dispensation,” siger seniorkonsulent Claus Vangsgård og fortsætter:

”Men der findes steder i Danmark, hvor det ikke er muligt at finde rent vand.”

Han understreger, at en dispensation bestemt ikke gives med rund hånd, og at en tilladelse ikke er ren carte blanche, hvor vandselskaberne bare kan gøre, som det passer dem.

”Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i hver eneste sag, hvad det er for et stof, og hvor store koncentrationerne er. Så det er ikke noget, man bare uden videre får lov til,” siger Claus Vangsgård.

Brug for forsigtighedsprincippet
Enhedslistens Mai Villadsen køber dog ikke argumentet om, at det ikke udgør nogen sundhedsrisiko for forbrugerne.

”Vi har oplevet før, at man har taget fejl og senere fundet ny viden, der viser, at der faktisk er en sundhedsrisiko. Derfor synes jeg, at man her skal benytte sig af et forsigtighedsprincip,” siger hun.

Hun kritiserer også, at ministeriet – ifølge et andet nyt svar – ikke har overblik over, hvor mange vandværker der blander forurenet vand med rent vand for at leve op til kravene.

”Jeg er bekymret over, at man ikke har overblik over, hvor mange steder man blander drikkevandet op, som en gang pesticid-saftevand, der bliver fortyndet. Hvis man har behov for at gøre det mange steder, vil det jo være et tegn på, at der er mange problemer. Så det mener jeg, ministeren må få undersøgt grundigere,” siger hun.

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin.

I december fik Miljøstyrelsen hård kritik fra statsrevisorerne for ikke at have godt nok styr på forvaltningen af pesticider.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mai Villadsen

MF (EL), fhv. politisk ordfører

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024