Debat

Fiskeriforening: Radikal modstand mod trawl bygger på misforståelser og skræmmebilleder

Trawlfiskeri er rygraden i dansk fiskeri. Men der er bekymrende mangel på viden og forståelse hos Radikale Venstre, hvis modstand forklares af store misforståelser og fortegnede skræmmebilleder. Det vidner om behovet for en bedre dialog om fremtidens fiskeripolitik, skriver Svend-Erik Andersen.

Der er områder, hvor fiskeri med trawl sagtens kan gennemføres uden de konsekvenser, som Radikale maner frem i deres skræmmebillede, skriver Svend-Erik Andersen.
Der er områder, hvor fiskeri med trawl sagtens kan gennemføres uden de konsekvenser, som Radikale maner frem i deres skræmmebillede, skriver Svend-Erik Andersen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Svend-Erik Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Radikales Karen Melchior, Marius Aggerholm og Martin Lidegaard maler i et indlæg i Altinget et vaskeægte skræmmebillede af dansk fiskeri. Indlægget blotter en bekymrende mangel på viden om og forståelse for dansk fiskeri hos Radikale, og det vil vi gerne råde bod på.

I Danmarks Fiskeriforening (DFPO) hjælper vi gerne med viden, og vi glæder os til at højne forståelsen for det erhverv, som holder liv i byerne på Danmarks vestkyst.

Javist: Det er langt fra København. Men også udenfor Østerbro findes der folk, der kerer sig om det havmiljø, som de lever af. Danskernes fiskere, eksempelvis. Det er os.

Der er store huller i forskernes viden om fiskeriets påvirkning

Svend-Erik Andersen
Formand, Danmarks Fiskeriforening PO

Når vi læser det radikale indlæg, spørger vi os selv: Hvilke interesser skulle vi have i at ødelægge det hav, som vi lever af? Svaret giver vist sig selv – absolut ingen. For ligesom Radikale tror vi på det frie og ansvarlige menneske, der virker i samhørighed med andre mennesker og med den natur, som vi lever af.

Vi agerer i balance. Og der er langt mere end vores egen indtjening på spil, når man diskuterer fiskeriets vilkår: Når vi anløber en havn, og fiskene bliver losset, så holder vi gang i økonomien. Tag Thisted Kommune: 14 procent af kommunens indtægter stammer fra fiskeriet.

Tænk det selv igennem en gang eller to: Med så stort et ansvar hvad skulle anspore os til at smadre naturen og havmiljøet som beskrevet af Det Radikale Venstre?

Der skal være områder, hvor havmiljøet ikke skal påvirkes
I Det Radikale Venstres principprogram står der, at "vi vil forvalte både naturens ressourcer og de økonomiske ressourcer, så vi får en bæredygtig udvikling".

Det er vi enige i. Derfor har vi også indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi vil totalfrede ti procent af havarealet i Nordsøen, Skagerak og Østersøen omkring Bornholm. Det giver mening, fordi vi som danskernes fiskere anerkender, at der skal være områder, hvor havmiljøet ikke skal påvirkes.

Samtidig er der områder, hvor fiskeri – også med trawl – sagtens kan gennemføres uden de konsekvenser, som skribenterne maner frem i deres skræmmebillede. Det fremgår eksempelvis af et nyt notat fra DTU, som bør være pligtlæsning for alle, der debatterer fiskeripolitik.

Store huller i forskernes viden om fiskeriets påvirkning
Af notatet fremgår direkte, at fiskeri med bundtrawl i nogle områder ikke har nogen synderlig effekt på havmiljøet:

Store dele af Radikales modstand mod trawlfiskeriet forklares af store misforståelser og fortegnede skræmmebilleder. Det dur ikke, og det vidner om, der er brug for en bedre dialog om fremtidens fiskeripolitik

Svend-Erik Andersen
Formand, Danmarks Fiskeriforening PO

"For at kunne estimere om der er en signifikant effekt af fiskeri på et givet habitat, eller havbundsareal, kræves lokale/stedsspecifikke data for tre primære faktorer: 1) De forskellige redskabers udformning og fodaftryk på havbunden, 2) følsomheden i de habitater, der påvirkes, og 3) Frekvensen af redskabspåvirkningen. For visse kombinationer af disse tre faktorer vil der ikke være en signifikant effekt af bundtrawling".

DTU Aqua understreger samtidig, at man ikke har et bud på, hvor stor eller lille en andel af trawlfiskeriet, der har en betydelig negativ indvirkning på tilstanden i havmiljøet. Med andre ord: Der er store huller i forskernes viden om fiskeriets påvirkning.

Ved vores generalforsamling i sidste måned fremlagde vi udspillet 'Danskernes fiskere – kurs mod en fælles fremtid', hvor vi blandt andet foreslår, at der skal være et langt bedre videnskabeligt grundlag til at vurdere trawlfiskeriets indvirkning på det danske havmiljø. Det vil vi gerne tale med de Radikale og alle andre på Christiansborg om.

Misforståelser og fortegnede skræmmebilleder
Radikale opfordrer Danmark til at gå forrest i kampen mod bundtrawl på et udokumenteret og uvidenskabeligt grundlag. I stedet foreslår Radikale, at vi satser på såkaldt skånsomt fiskeri.

I Danmarks Fiskeriforening repræsenterer vi mere end 300 af de såkaldte skånsomme fartøjer, og vi vil gerne styrke det segment, men det skal ikke ske på bekostning af trawlfiskeriet. For det er rygraden i dansk fiskeri.

Afvikler vi trawlfiskeriet, afvikler vi dansk fiskeri, og det får konsekvenser for økonomien i kystkommunerne. For det er trawlfiskeriet, der leverer de mængder, der skal til for at holde gang i tusindvis af arbejdspladser. Og når trawlfiskeriet foregår ansvarligt, er det til gavn for alle. DTU siger endda i førnævnte notat:

"Desuden vil et skifte til stationære redskaber såsom garn, ruser og liner føre til en stigende bifangst af marsvin, sæler og havfugle. Stationære redskaber udgør også en væsentlig kilde til såkaldte spøgelsesgarn (fiskenet, der tabes og derefter fisker videre i havet) og marin plastik. Et totalt forbud mod bundtrawling forventes dermed ikke at øge biodiversiteten af fisk, havpattedyr og fugle medmindre det suppleres med restriktioner på brugen af andre redskaber".

Samlet set må vi konstatere, at store dele af Radikales modstand mod trawlfiskeriet forklares af store misforståelser og fortegnede skræmmebilleder.

Det dur ikke, og det vidner om, der er brug for en bedre dialog om fremtidens fiskeripolitik. Det er vi klar til i Danmarks Fiskeriforening, og vi inviterer gerne de tre skribenter forbi til en snak og en kop kaffe.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karen Melchior

MEP (løsgænger, tidl. Radikale)
cand.jur. (Københavns Uni. 2005)

Marius Aggerholm

Kommunikationsassistent, Martin Lidegaard
Student (Helsingør Gymnasium 2020)

Martin Lidegaard

MF (R), politisk leder, Radikale
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

0:000:00