Fonde støtter biodiversitets-projekt på Østmøn med 40 millioner

EU's Life-fond og flere danske fonde er gået sammen med Vordingborg Kommune om at støtte unikt biodiversitetsprojekt på Østmøn. 40 millioner kroner skal sikre den ekstremt truede sommerfugl, sortplettet blåfugl og fem af de mest truede orkideer.

Simon Solkær Lassen

Et unikt biodiversitetsprojekt på Østmøn bliver realiseret, efter det er lykkes Vordingborg Kommune og en række lokale samarbejdspartnere at finde støtte for ialt 40 millioner kroner. Heraf har EU's Life Fond bevilliget 26 millioner mens 15. Juni Fonden, Aage V. Jensens Naturfond og Den Danske Naturfond har bevilliget det resterende beløb til projektet.

Biodiversitetsprojektet omfatter 600 hektar på Østmøn og skal blandt andet sikre den sortplettede blåfugl, som er en ekstremt truet sommerfugl og bevare fem af de mest truede orkideer.

I Aage V. Jensen Naturfond er de meget glade for at støtte naturprojektet LIFE Orchid, som de kalder Danmarks mest lovende og innovative projekt for den sjældne naturtype kalkoverdrev.

Altinget logoMiljø
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget miljø kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00