Debat

Forsker og Cowi: Danmarks grønne omstilling er i risiko for at blive oversvømmet af miljøvurderinger

Antallet af miljøvurderinger stiger i takt med vores bevidsthed om klima og miljø. Men alt for få har den nødvendige ekspertise til at udføre vurderingerne. Politiske krav og digitalisering kan dog gøre behandlingsfasen langt smidigere, skriver Lone Kørnøv og Ulf Kjellerup.

Det kan synes banalt, at vi skal stille krav om indberetning af miljøvurderinger, når det er så åbenlyst, at det er til gavn for samfundet, skriver Lone Kørnøv og Ulf Kjellerup.
Det kan synes banalt, at vi skal stille krav om indberetning af miljøvurderinger, når det er så åbenlyst, at det er til gavn for samfundet, skriver Lone Kørnøv og Ulf Kjellerup.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Lone Kørnøv
Ulf Kjellerup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark har vi udviklet nye digitale redskaber, som kan sætte fart på den grønne omstilling inden for et af de områder, hvor vi har oplevet store forsinkelser i vedvarende energi-projekter, nemlig undervejs i miljøvurderingen.

Et eksempel blandt mange er en manglende optælling af flagermus og trækfugle, som har forsinket et kæmpe havvindmølleprojekt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere fremhævet dilemmaet, som regeringens energikrisestab, Nekst, for nyligt har taget op. Et eksempel, hun giver på, hvor lange forsinkelser der kan blive, er Odense Havn, der gerne vil udvide deres produktion af komponenter til vindmøller. Men de forventer ti år, før udvidelsen er gennemført. To år til selve byggeprocesen, men otte år til undersøgelser, ansøgning, godkendelse af projektet og risikoen for, at der klages undervejs.

Det er alt for lang tid, hvis vi skal i mål med regeringens ambition om 70 procent-reduktion af drivhusgasudledningen i 2030.

Brug de digitale muligheder

Der er behov for en langt smidigere sagsbehandling, i fasen inden byggeprojekter får grønt lys, som Nekst for nyligt har fremhævet - og det er her, de nye digitale redskaber virkelig effektiviserer.

Men deres store værdi kan kun realiseres, hvis alle, der laver miljøvurderinger i Danmark, løbende leverer miljøvurderingerne til de nye platforme.

På den måde er den seneste viden altid tilgængelig for alle på ét sted, så vi har en fælles referenceramme, områder kan hurtigt screenes for konflikter, og man kan se, hvordan andre har løst eventuelle udfordringer, som man selv står over for.

Læs også

Det kan synes banalt, at vi skal stille krav om indberetning af miljøvurderinger, når det er så åbenlyst, at det er til gavn for samfundet. 

Men det er et lille stykke ekstraarbejde, som nemt ryger nederst i bunken af prioriteter i en travl hverdag – selv for dem, der ved, hvor meget det gavner vores samfund.

Det er som med GDPR: Virksomhederne ved, at det er vigtigt at passe på brugernes private data. Men meget få gør noget ved det, med mindre de har pligt til det.

Mangel på specialister forstærker problemet

Antallet af miljøvurderinger er fordoblet de seneste ti år.

Kommunerne gennemfører i dag samlet omkring 20.000 screeninger og 1.500 miljøvurderinger hvert år, og det er et tal, der stiger i takt med at vores bevidsthed om klima og miljø også er steget.

Hvis vi vil den grønne omstilling, har vi et fælles ansvar for at opdatere vores nye databaser og screeningsværktøjer med den seneste viden.

Lone Kørnøv og Ulf Kjellerup
Hhv. professor, Aalborg Universitet, og senior juridisk rådgiver, Cowi

Et fundamentalt problem er, at der er alt for få, der har den nødvendige ekspertise til at udføre miljøvurderinger.

De eneste ledige hænder og hoveder kommer lige fra skolebænken - og det kræver ressourcer at lære dem op.

En EU-tænketank har vurderet, at antallet af beskæftigede i branchen i EU skal mere end fordobles de næste seks år. Det bliver nærmest umuligt at realisere.

Derfor er vi nødt til at effektivisere arbejdet for de få, der løser den kritisk vigtige opgave – og det gør digitaliseringen af miljøvurderinger til et område, hvor vi kan få den meget store gevinst per investeret krone.

Spar millioner årligt

Vi ved fra en undersøgelse af Cowi, Rambøll og Aalborg Universitet, at der er store samfundsmæssige gevinster i at digitalisere og samle viden fra miljøvurderinger.

Den viser, at digitalisering af miljøvurderinger kan spare samfundet mellem 100 og 500 millioner kroner hvert år, og hvert bygge- og anlægsprojekt kan realiseres to til 13 måneder hurtigere.

Læs også

De indsamlede og delte miljøvurderinger vil bringe os meget hurtigere videre, frem for at vi opdager benspænd så langt inde i planlægningen af et projekt, at det er tillokkende at opgive det.

Men for at værktøjerne bliver brugt i Danmark, skal vi have retningslinjer for, at så mange som muligt indleverer deres dokumenter fra forskellige beslutningsprocesser såsom miljørapporter, afgrænsningsrapporter og bilag til miljøvurderinger, så de kan komme andre til gavn. 

Ellers risikerer vi, at de nyttige redskaber sygner hen. Deres store værdi kan kun realiseres, hvis de er opdaterede med den seneste viden.

Krav gør arbejdet lettere

Selvom kommunerne i så fald får lidt ekstra arbejde i at uploade dokumenter, vil det på sigt lette arbejdet for dem markant.

Vi anbefaler en pligt til at aflevere miljødokumenter til de centrale databaser.

Lone Kørnøv og Ulf Kjellerup
Hhv. professor, Aalborg Universitet, og senior juridisk rådgiver, Cowi

Kommunerne står med den største arbejdsbyrde med at lave miljøvurderinger, og dem kan de gennemføre hurtigere og mere kvalificeret, når der er et centralt digitalt arkiv, man kan søge i.

Men kommunerne vil selvfølgelig kun bruge it-værktøjerne, hvis de kan stole på, at de er opdaterede med den nyeste viden.

Hvis vi vil den grønne omstilling, har vi et fælles ansvar for at opdatere vores nye databaser og screeningsværktøjer med den seneste viden - og det sker kun, hvis det understøttes med den rette lovgivning. Vi anbefaler en pligt til at aflevere miljødokumenter til de centrale databaser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lone Kørnøv

Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
ph.d. i strategisk miljøvurdering (Aalborg Uni. 2000), cand.polyt. (Aalborg Uni. 1995)

Ulf Kjellerup

Senior juridisk rådgiver, COWI, og ekstern lektor, Det Danske Center for Miljøvurdering, AAU, sagkyndigt medlem af Planklagenævnet
cand.jur., Københavns Universitet

0:000:00