Debat

GPD, DN og tænketank: Havet har brug for en stærk og permanent havnaturfond

Den kommende havnaturfond skal bidrage til at løse både klima- og biodiversitetskrisen og kan blive motor for en genopretning af vores danske hav. Derfor bør fonden fremtidssikres med vedvarende statslig finansiering og komme i gang med arbejdet hurtigst muligt, skriver Green Power Denmark, Danmarks Naturfredningsforening og Tænketanken Hav.

Det danske hav er allerede under et hårdt pres, og det bliver kun værre, hvis ikke vi får tænkt alle de fremtidige aktiviteter på havet sammen med den nødvendige naturgenopretning, skriver Thomas Aarestrup Jepsen, Lars Midtiby og Liselotte Hohwy Stokholm.
Det danske hav er allerede under et hårdt pres, og det bliver kun værre, hvis ikke vi får tænkt alle de fremtidige aktiviteter på havet sammen med den nødvendige naturgenopretning, skriver Thomas Aarestrup Jepsen, Lars Midtiby og Liselotte Hohwy Stokholm.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Thomas Aarestrup Jepsen
Lars Midtiby
Liselotte Hohwy Stokholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimaforandringerne rammer os med vådt, varmt og ekstremt vejr. Samtidig oplever vi den dybe krise i vores hav med død havbund og fisk, der forsvinder.

Med både en klimakrise og en biodiversitetskrise står vi lige nu overfor to meget nærværende og konkrete udfordringer, som vi skal løse samtidig.

Derfor er det glædeligt, at regeringen og en række partier sammen har besluttet, at vi skal have en havnaturfond. Hvis den bliver sat rigtigt sammen, kan fonden udvikle sig til at blive en vigtig spiller i kampen for, at vi i fremtiden får både et klima i bedre balance og et levende dansk hav.

Læs også

Vi har derfor valgt at sende en række anbefalinger til de politikere, der i begyndelsen af 2024 skal forhandle om fondens konstruktion og formål.

Etablering af en permanent fond

Vejen væk fra fossile brændsler kræver en stor udbygning af vedvarende energi på havet. Det arbejde vil fortsætte i mange årtier frem, og det er derfor afgørende, at havnaturfonden bliver en permanent fond, der vedtages ved lov.

Kun med langsigtet planlægning i dag og i fremtiden kan den være med til at sikre, at udbygningen af vedvarende energi sker indenfor havnaturens bæreevne.

Indtil videre er der afsat et engangsbeløb på 500 millioner kroner til fonden. Det er en rigtig god start, men fonden bør fremtidssikres med en vedvarende statslig finansiering.

Thomas Aarestrup Jepsen, Lars Midtiby og Liselotte Hohwy Stokholm
Hhv. direktør for vedvarende energiproduktion, Green Power Denmark, direktør, Danmarks Naturfredningsforening og adm. direktør, Tænketanken Hav

Havnaturfonden bør samtidig have tilstrækkelige midler til, at den reelt kan være med til at sikre, at etableringen af de mange havvindmølleparker kan ske på en måde, hvor vi passer på den natur, der lever under og over havoverfladen, der hvor vi bygger, og samtidig får accelereret den marine naturgenopretning.

Indtil videre er der afsat et engangsbeløb på 500 millioner kroner til fonden. Det er en rigtig god start, men fonden bør fremtidssikres med en vedvarende statslig finansiering.

Samtidig bør en fast andel af de fremtidige koncessionsbetalinger fra havvindsudviklerne øremærkes til havnaturfonden. På samme måde bør andre aktører, der har en påvirkning på havmiljøet, også betale til fonden og havmiljøet i forhold til den specifikke miljøpåvirkning, som hver enkelt aktivitet har.

Og sidst men ikke mindst bør private fonde samt EU-programmer have mulighed for at bidrage med finansiering.

Sameksistens og naturgenopretning

Fonden bør sammen med blandt andre Center for Marin Naturgenopretning have ansvaret for at anbefale havområder, der kan genoprettes gennem aktiv naturgenopretning, samt sikre en realisering af indsatser som for eksempel etablering af stenrev, muslingebanker eller ålegræsbede. Genopretningen kan ske indenfor eller udenfor selve havvindmølleparkerne.

Den marine naturgenopretning skal ske på et stærkt grundlag af viden om vores havnatur, og hvad der sker, når vi mennesker påvirker den.

Læs også

Den viden mangler vi i høj grad, og et vigtigt mål for havnaturfonden bør være gennem samarbejde og finansiering af forskning at samle viden om, hvordan menneskelige aktiviteter, som blandt andet havvindmølleparker kan sameksistere med havnaturen og bidrage til en genopretning af den.

Det skal blandt andet ske ved baselineundersøgelser og monitorering af havområder, hvor der skal bygges havvindmøller.

Vi anbefaler også, at der umiddelbart sættes gang i arbejdet med at etablere en dataplatform, som kan samle al relevant viden på området og gøre det offentligt tilgængeligt.

Den Danske Naturfond som forbillede

Vi anbefaler, at havnaturfonden i videst muligt omfang samtænkes med Den Danske Naturfond eller etableres som en selvstændig, uafhængig fond med Den Danske Naturfond som forbillede.

Havnaturfonden kan blive startskuddet til en ny og positiv udvikling for havet.

Thomas Aarestrup Jepsen, Lars Midtiby og Liselotte Hohwy Stokholm
Hhv. direktør for vedvarende energiproduktion, Green Power Denmark, direktør, Danmarks Naturfredningsforening og adm. direktør, Tænketanken Hav

Havnaturfonden bør uanset model have egen bestyrelse og rådgivende udvalg. Men ved et tæt samarbejde med Den Danske Naturfond vil man kunne høste af erfaringerne her og sikre en hurtigere etablering af fonden, så den kan komme i gang med sit stærkt nødvendige arbejde for havet.

Samtidig vil man kunne samtænke naturgenopretning på land og i havet, da en genoplivning af den døde havbund og den kystnære havnatur ofte afhænger af presfaktorer, der stammer fra aktiviteter på land.

Udarbejd et kommissorium for fonden

Det danske hav er allerede under et hårdt pres, og det bliver kun værre, hvis ikke vi får tænkt alle de fremtidige aktiviteter på havet sammen med den nødvendige naturgenopretning.

Derfor skal havnaturfonden hurtigst muligt i gang med sit arbejde for havet. Vi anbefaler derfor også, at der straks bliver udarbejdet et kommissorium for havnaturfonden, der senest ultimo 2024 fremlægger en plan for rammerne for fonden. Samtidig bør arbejdet med forskning i sameksistens og den marine naturgenopretning sættes i gang.

Havnaturfonden kan – hvis politikerne vil – blive startskuddet til en ny og positiv udvikling for havet. For naturen og fiskebestandene her – og for en fremtid, hvor havvindmøller i hundredvis kan producere klimavenlig energi i et levende dansk hav.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Aarestrup Jepsen

Direktør, VE-produktion, Public affairs og kommunikation, Green Power Denmark
cand.soc. (CBS 2009)

Lars Midtiby

Direktør, Danmarks Naturfredningsforening
cand.jur. (Aarhus Uni. 2006), MPA (CBS), Marshall Memorial Fellow (2012)

Liselotte Hohwy Stokholm

Direktør, Tænketanken Hav
MBA (SDU og Handelshøjskolen i Århus 2011)

0:000:00