Grøn kritik af ny klima-skovfond: Danmarks trængte natur bliver glemt

SKOV: Regeringens forslag til en klima-skovfond mangler fokus på natur og biodiversitet, lyder kritikken fra både ekspert og grønne organisationer. Og så bør man droppe at kalde det klimakompensation, lyder det.

Foto: colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Vi savner nogle meget tydeligere hensyn til natur og biodiversitet.

Thor Hjarsen
Seniorbiolog, WWF
Fakta
Udvalgte fakta om regeringens forslag til model for Klima-skovfonden:
  • Klima-skovfonden skal fremme og finansiere omkostningseffektiv og robust skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder som tillæg til tilsvarende statslige indsatser særligt med henblik på at opnå nettoreduktion af drivhusgasudledning, sikre dokumentation for den opnåede nettoreduktion af drivhusgasudledning samt understøtte opnåelsen af Danmarks klimamål. Projekterne vil sikre synergieffekter som fx rent vandmiljø og biodiversitet. 
  • Klima-skovfonden skal bidrage til Danmarks målsætning om at nedbringe nettoudledningen af CO2 med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990 og til målet om klimaneutralitet i 2050.
  • Klimaeffekten opgøres formelt i Danmarks nationale drivhusgasopgørelse til EU og FN. Virksomheders frivillige klimaregnskaber opgøres helt uafhængigt af den nationale drivhusgasopgørelse – uden at dette indebærer en dobbelttælling af effekten.
  • Hvis en virksomhed eller borger investerer i Klima-skovfonden, får man et bevis for mængden af optaget eller reduceret CO2, som investeringen har givet. 
  • Regeringen forventer at fremsætte endeligt lovforslag i Folketinget i løbet af efteråret. Høringsfasen løber frem til 2. oktober.
  • Det forventes, at der kan udpeges en bestyrelse inden udgangen af 2020. Fonden vil kunne være aktiv herefter, og virksomheder og privatpersoner vil kunne investere i fonden.
  • Klima-skovfonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og syv andre medlemmer. Samtidig nedsættes et rådgivende udvalg bestående af op til 12 medlemmer med henblik på at rådgive fonden.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringens klimaskovfond modtager ikke helt den samme grønne kærlighed, som regeringen selv giver den.

For i en tid hvor naturen er i krise, er det ikke hensigtsmæssigt at bruge store millionbeløb på at sikre skovrejsning, der skal øge træproduktionen.

Sådan lyder kritikken fra flere sider. Blandt andet fra seniorforsker ved Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs.

Altinget logoMiljø
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget miljø kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00