Debat: Brug nyt innovativt system til at sikre landmandens sundhed

DEBAT: Vi skal have belastningen fra landbrugets pesticider endnu længere ned ved at tænke ny, innovativ teknologi ind i lovgivningen, skriver Hanna Løyche fra BASF.

Af Hanna Løyche
Head of public affairs & communications, BASF Nordic/Baltic Region

Vi ønsker et bæredygtigt landbrug, der skaber gode konkurrencevilkår for landmændene – uden at gå på kompromis med deres sundhed. Debatten om pesticidafgiften har oftest fokus på miljøet, men bør også have fokus på landmændenes sundhedseksponering.

Vi skal naturligvis passe godt på landmandens sundhed. Derfor pålægger afgiftsloven allerede i dag plantebeskyttelsesmidler en afgift for sundhedsbelastningen, alt efter hvor meget landmanden eksponeres for produkterne, og alt efter hvordan de er klassificeret.

Men et nyt innovativt system kan fremover reducere landmandens eksponering over for plantebeskyttelsesmidler i endnu højere grad, end sundhedsafgiften gør i dag.  

Lukkede påfyldningssystemer reducerer sundhedsbelastningen
Pesticidafgiftsloven indeholder en delafgift for sundhedsbelastning, der har til formål at mindske denne for landmanden.

Men med ny teknologi er præmissen for denne afgift forældet, fordi innovative tiltag gør det muligt for landmanden at påfylde marksprøjten, samtidigt med at risikoen for sprøjt og stænk reduceres væsentligt.

Denne innovation er kommet, efter den nuværende afgiftslov blev vedtaget i 2013, og bør derfor tilføjes i loven.

Efter nugældende regler er afgiften som tidligere nævnt differentieret efter produkternes sundhedsklassificering uden hensyn til den lavere eksponering ved brug af et lukket påfyldningssystem.

Da systemet ikke optræder i afgiftsloven i dag, er der derfor ikke sammenhæng mellem afgiften på produkterne og den lavere eksponering, brugen af et lukket påfyldningssystem giver.

Afgiftsstrukturen bør derfor nytænkes og tilrettelægges sådan, at den fremmer anvendelsen af teknologi, der begrænser eksponeringen for bekæmpelsesmidler.

Opdater pesticidafgiftsloven
Tilføjer man lukkede påfyldningssystemer til lovgivningen, vil det betyde en lavere sundhedsbelastning og fremme landmandens interesse i og motivation for at anvende systemet.

Derfor bør lovgivningen opdateres og inkludere den nye teknologi, så sundhedsbelastningen for landmanden bliver yderligere reduceret.

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi: Godt grønt udspil fra S, men hvor er miljøteknologien? Dansk Miljøteknologi: Godt grønt udspil fra S, men hvor er miljøteknologien? Næste artikel Bæredygtigt Landbrug: Fosfor er en anderledes miljøudfordring Bæredygtigt Landbrug: Fosfor er en anderledes miljøudfordring