Kulturministeren: Digebeskyttelsen skal til eftersyn

DEBAT: Digebeskyttelsen er stadig præget af konflikter. Kommunerne har ikke i ønsket grad søgt puljen til at forbedre kortgrundlaget, og derfor vil kulturminister Mette Bock (LA) nu se på lovgrundlaget og vurdere arbejdsdelingen mellem kommuner og styrelse.

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Mange, også jeg, har mistet tålmodigheden med at finde fornuftige løsninger omkring digebeskyttelse.

Så nu jeg tage initiativ til ændringer, så det kan komme til at fungere ordentligt for alle parter.

Udgangspunktet er, at vi skal passe på de danske jord- og stendiger.

Vi skal også sikre danske landmænds mulighed for at dyrke deres jord. Og vi skal vi sikre en god og effektiv sagsbehandling.

Sådan er det ikke i dag.

Ikke på grund af manglende vilje, men fordi tingene står i stampe, og både ansvarsfordeling og kortgrundlag er uklart.

Beskyttelsen er uigennemskuelig
Det kortgrundlag, som beskyttelsen er baseret på, er desværre i mange tilfælde fejlbehæftet og giver dermed ikke det rette overblik over, hvad der er beskyttet, og hvad der ikke er.

Resultatet er naturligvis konflikter mellem lodsejere og myndigheder rundt omkring i landets kommuner. Lodsejere kan opleve, at forvaltningen af beskyttelsen er uigennemskuelig og uden hold i virkeligheden. Det kan ingen af os være tjent med.

Derfor afsatte jeg i 2017 en pulje på 15 millioner kroner, som kommunerne kunne søge for at forbedre kortgrundlaget og få udpeget de reelt bevaringsværdige diger.

Desværre må vi nu konstatere, at puljen ikke har haft den ønskede virkning. Kun ganske få kommuner har søgt den, trods talrige opfordringer.

Arbejdsdelingen skal vurderes
Konflikterne fortsætter, og der er heller ikke udsigt til, at alle landets diger bliver kortlagt inden for en overskuelig årrække, sådan som det var intentionen.

Derfor vil jeg efter nytår sætte gang i et eftersyn af lovgrundlaget for digebeskyttelsen.

Vi skal se på, om reglerne faktisk giver den form for beskyttelse, som der er behov for, eller om reglerne er for rigide.

Og så skal vi vurdere, om arbejdsdelingen mellem kommuner og styrelse skal ændres. Det er brug for forbedringer.

Forrige artikel Debat: EU's landbrugspolitik skal være en løftestang for klima og miljø Debat: EU's landbrugspolitik skal være en løftestang for klima og miljø Næste artikel Landmænd: Miljøstyrelsen parkerer vores vandråd på et sidespor Landmænd: Miljøstyrelsen parkerer vores vandråd på et sidespor