Liberal Alliance drømmer om naturpakke 2.0

NATUR: Liberal Alliance går med tanker om en ny naturpakke, hvor statens arealer igen skal i spil. Nu skal den lysåbne natur styrkes, lyder det fra miljøordfører Carsten Bach.

Placeholder image
Foto: naturoglandbrug.dk

Står det til Liberal Alliance, så byder den kommende tid på en ny naturpakke.

Og nu skal der være fokus på den lysåbne natur.

”De lysåbne arealer druknede lidt i al den snak, vi havde om skovnaturen i forbindelse med naturpakken. Men den del af naturen skal også have lov til at passe sig selv i væsentligt større grad end i dag,” siger Carsten Bach, der er miljøordfører for Liberal Alliance.

I foråret 2016 blev partierne i blå blok enige om en naturpakke. Dengang var det store tiltag, at der fremadrettet er udlagt 25.000 hektar urørt skov i statsskovene. Hvor Naturstyrelsen drift bliver neddroslet, så skoven i højere grad kan få lov at passe sig selv. Til gavn for naturens mangfoldighed.

Det er mit ønske, at vi får neddroslet statens kommercielle aktiviteter på de åbne naturarealer.

Carsten Bach (LA), Miljøordfører

Carsten Bach vil – i det, han selv kalder naturpakke 2.0 – videre ad samme sti.

”Det er mit ønske, at vi får neddroslet statens kommercielle aktiviteter på de åbne naturarealer. Så staten i højere grad fokuserer på at fremme højkvalitetsnatur,” siger Carsten Bach.

Han peger på, at staten nogle steder driver landbrug. Og at man andre steder udlejer arealer til private husdyrhold, hvor der sættes kvæg og får ud. Blandt andet til afgræsning.

Handler også om turisme
Og Carsten Bach mener ikke, at det altid gavner naturen.

”Der findes lysåbne naturarealer, hvor dyretrykket er for højt,” siger han og fortsætter:

”Nogle steder har man aktiviteter, der handler om optimal kommerciel drift, og som handler om at optimere EU-tilskud.”

Det handler dog ikke kun om natur for naturens skyld, fortæller Carsten Bach:

”Der er også turisme i det. Mere fri og vild natur. Som ved Mols Bjerge med vilde heste. Det er et attraktivt og flot område, der uden tvivl tiltrækker turister,” siger han.

Vil være en stor ting
Hvis Liberal Alliance får sin vilje, skal Naturstyrelsen altså skære ned på sin drift af de i alt 90.000 hektar lysåben natur, som man råder over.

”Man skal simpelthen slippe naturen mere løs og lade den klare sig selv. Det kan naturen godt, for det gjorde den jo, før vi begyndte at forvalte den,” siger Carsten Bach.

Der er jo også mange private arealer. Hvorfor har du ikke dem i tankerne?

”Jeg har ikke nogen intention om at lægge krav ned over hovedet på private lodsejere. Jeg vil ikke blande mig i, hvordan de driver deres arealer,” siger han.

Men er det her reelt nok til at kalde det en naturpakke? Er det ikke blot en enkelt ting, du vil ændre?

”Jeg synes, det er en stor ting, hvis vi kan få lagt driften af statens arealer om.”

Kender ikke prisen
Naturstyrelsen har i dag indtægter ved sin forvaltning af arealerne, og Carsten Bach erkender, at han ikke har overblik over, hvad det vil koste at drosle ned.

”Der er noget EU-støtte og udleje af arealer til private landmænd, hvor der kan være en indtægtsnedgang. Og der vil muligvis være en anlægsudgift til eksempelvis hegning af nogle arealer,” siger Carsten Bach og fortsætter:

”Men alt i alt mener jeg, at det vil være omkostningsneutralt. For Naturstyrelsen vil kunne reducere deres driftsmæssige og administrative omkostninger.”

Det lyder, som om du kun vil være med til at skabe bedre natur, så længe det ikke koster én krone?

”Nej. Hvis det koster noget, er jeg også villig til at se på det. Hvis vi mangler penge, kan vi drosle en smule ned på skovrejsning. Det er dyrt,” siger Carsten Bach.

Liberal Alliance er som bekendt et regeringsparti, men Carsten Bach understreger, at han ikke sendt i byen på vegne af regeringen.

”Men jeg arbejder på at få overtalt de andre partier i regeringen,” siger han.

Omtalte personer

Carsten Bach

Fhv. MF (LA)
cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser