LA: Opgør med bureaukrati og overflødige embedsmænd

DEBAT: Der er brug for enklere regler, afbureaukratisering og færre embedsmænd i alle led af det offentliges miljøadministration fra kommune til EU, skriver Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører 

Folketingsåret 2015/16 stod primært i landbrugets og naturens tegn med ambitiøse pakker på begge områder. Sæsonen blev dog sluttet af i det våde element med en vækstpakke for akvakulturen.

Det vil formentligt også være i det våde element, det forestående Folketingsår begynder, i hvert fald må det være resultaterne af et servicetjek af fiskerierhvervet samt den længe ventede kystanalyse, der først og fremmest rammer det store fohandlingsbord i Miljø- og Fødevareministeriet.

Desuden har jeg og Liberal Alliance en forhåbning om, at regeringen og Esben Lunde Larsen hen over den meget våde danske sommer har fundet modet til endeligt at indfri intentionerne fra før valget i 2015 om en revision af vandløbsloven.

Tilsyn og kontrol
Men sideløbende med det politiske arbejde med at sikre miljøforbedringer og et mere konkurrencedygtigt fødevareerhverv er der en anden og ligeså vigtig opgave. Nemlig regelforenkling, afbureaukratisering og reduktion af embedsmænd i alle led af det offentliges miljøadministration fra Kommune til EU.

Det er os politikere, der har ansvaret for, at lovgivningen er så gennemskuelig og enkel som mulig, og det ansvar er blevet svigtet de seneste årtier. I stedet har der været et nærmest permanent politisk krav om øget regulering, tilsyn og kontrol og tilmed krav om dokumentation for, at tilsyn og kontroller er gennemført.

Der bliver gjort for lidt i ministerier og styrelser for at reducere bureaukratiet og antallet af medarbejdere.

Spildte ressourcer 
Ressourcerne spildes simpelthen på tilsyn, registrering og administration, i stedet for at blive brugt på reelle miljøforbedringer, naturpleje eller for eksempel på teknologiudvikling, der kan forbedre vores ressourceeffektivitet.

Alene i NaturErhvervstyrelsen er antallet af årsværk til at løse myndighedsopgaven inden for landbruget steget med 10 procent om året fra 2013-2015 og er nu på over 1.000 årsværk. Hvordan det ser ud i kommunerne har ingen et overblik over og hvad med staten?

Mod strømmen
For ikke at tale om det hav af EU-bureaukrater, der tilmed, må man forstå på pressen, spilder deres og alle andres tid på at gennemgå forkerte og forældede tal og oplysninger om blandt andet grundvandskvaliteten i Danmark.

Som liberal dansk politiker, med et ønsker om balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur og miljø, kan jeg kun håbe på, at embedsværket i EU kan overskue et selvstændigt tænkende medlemsland med en politisk vilje til at presse på og udfordre systemet. For vores skæbne er i EU-embedsværkets hænder, og vi risikerer, at den danske fødevaresektor bliver opslugt af forvirrede embedsmænd og forringede konkurrencevilkår, hvis ikke vi går imod strømmen af bureaukrati.

Vi skal have modet til at standse det stigende kontrol- og tilsynsregime i den offentlige administration af vores natur og miljø og i stedet for veksle ressourcerne til egentlige miljøforbedringer og stigende vækst.

Derfor har Liberal Alliance også for nyligt fremlagt et afbureaukratiseringsoplæg, som skal vise vejen mod en offentlig sektor i bedre form.

Forrige artikel Wium-Andersen: Svineproducenternes zink-forbrug giver MRSA Wium-Andersen: Svineproducenternes zink-forbrug giver MRSA Næste artikel Dansk Erhverv: Guide til den nye kemikalieplan Dansk Erhverv: Guide til den nye kemikalieplan