Lækket udkast: Sådan vil regeringen regulere ulven

ULV: Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har præsenteret et udkast til en ulveløsning. Blå partier håber på bedre mulighed for at skyde ulven.

Foto: /ritzau/Lars Rasborg
Hjalte T. H. Kragesteen

Jeg håber, at det nu bliver meget, meget nemmere at definere en ulv som problemulv.

Pia Adelsteen (DF)
Miljøordfører
Fakta
Problemulve
Ulve kan karakteriseres som problemulve, når de har en problematisk adfærd i forhold til omgivelserne. Udtrykket "problematisk adfærd" betyder, at samme ulveindivid har ageret problematisk i forhold til mennesker eller husdyr. En enkelt hændelse kan dog ikke på forhånd tages som udtryk for, at der knytter sig en problematisk adfærd til et bestemt ulveindivid.  

Undtagelsen er ulve, der udgør en akut fare for menneskers sikkerhed. Sådanne ulve vil kunne bortskydes af politiet inden for rammerne af politiloven og ordensbekendtgørelsen eller på Miljøstyrelsens initiativ ud fra hensynet til menneskers sikkerhed. Der henvises desuden til afsnittet om nødværge.  

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med Naturstyrelsens ulvekonsulent, hvorvidt der er tale om en problemulv, og i forlængelse heraf om regulering (bortskydning) er nødvendig. Ud over situationer, hvor en ulv udgør en akut risiko for menneskers sikkerhed, skal den skade som ønskes forebygget, være forsøgt afværget på en anden mindre indgribende måde, inden regulering iværksættes. Det kan f.eks. være i form af bortskræmning af en ulv eller ved hegning med ulvesikre hegn, hvor en ulv tager husdyr.

Kilde: Fra udkast til ny definition af problemulv

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har præsenteret et udkast til en ny definition af problemulv.

Udspillet skaber forhåbninger i blå blok om, at det bliver lettere at skyde de ulve, der har skabt utryghed for dele af befolkningen i Vestjylland.

Altinget er i besiddelse af udkastet, som er sendt fra Miljø- og Fødevareministeriet til de blå partier tirsdag i denne uge. En ny definition af problemulven har været helt central i ulvedebatten de seneste måneder, fordi det er muligt at gribe ind og eventuelt skyde problemulve.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024