Landbrugets pesticid-belastning er på retur

MÅL: Den politiske målsætning om at nedbringe belastningen fra pesticider med 40 procent i 2015 ser ud til at blive opfyldt. Omlægningen af pesticidafgiften virker efter hensigten, lyder forklaringen fra forskere. Det er for tidligt at sige, om faldet er varigt, understreger landbruget.

Foto: Steffen Ortmann/Scanpix
Hjalte T. H. Kragesteen

Det er ikke så vigtigt for grundvandet, hvor mange bier det enkelte pesticid slår ihjel. 

Claus Vangsgård
Konsulent for vand og miljø, Danva

Landbrugets brug af skrappe sprøjtemidler falder efter hensigten.

Det viser tal for landbrugets indkøb af pesticider for 2015, som Aarhus Universitet og Københavns Universitet har analyseret.

I et notat til Miljøstyrelsen fremgår det, at den såkaldte pesticid-belastning fra indkøbte sprøjtemidler i 2015 lige nøjagtig lever op til det politiske mål om at nedbringe skadesvirkningen fra pesticider med 40 procent i forhold til 2011.

Altinget logoMiljø
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget miljø kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00