Margrete Auken: Roundup må og skal forbydes

DEBAT: Hovedingrediensen i Roundup er kræftfremkaldende, og det siger sig selv, at det skal forbydes. Danmark og EU må gå forrest og sikre miljø, natur og menneskers sundhed, skriver Margrete Auken (SF).

Af Margrete Auken (SF)
Medlem af Europa-Parlamentet

En skadedyrsbekæmper fra USA fik i starten af måneden ved en domstol medhold i sin påstand om, at ukrudtsmidlet Roundup er skyld i hans kræftsygdom. Firmaet bag – kemigiganten Monsanto – skal betale den kræftramte mand en erstatning på knap 1,9 milliarder kroner.

Det her er den første af mange sager, som venter kemigiganten, og afgørelsen er fantastisk for både miljø, natur og menneskers sundhed. Den kan medvirke til det endelige dødsstød til Roundup i hele EU.

Det har de grønne i Europa-Parlamentet kæmpet for i årevis, men nu siger flere af de store EU-lande også nej tak til Roundup. Både i Frankrig og Tyskland ønsker man at afvikle brugen hurtigt. Her bør Danmark følge trop.

Roundup er nemlig verdens mest anvendte pesticid. Firmaet Monsanto – der producerer Roundup – er netop blevet fusioneret med den tyske kemikaliefabrik Bayer for 66 milliarder dollar.

Roundup forårsager kræft
Dommen understregede, hvad vi allerede ved: Hovedingrediensen i Roundup, Glyfosat, kan sandsynligvis forårsage kræft. WHO's forskningsinstitut for kræft har tidligere konkluderet dette, mens EU's fødevareenhed EFSA siger det modsatte.

Men der er sat spørgsmålstegn ved EFSA's uvildighed med for mange industri-interesser for tæt på. Læg hertil resultaterne fra en tysk undersøgelse, hvor der blev fundet Glyfosat-rester i urinen hos 99,6 procent af 2.000 tyskere! De højeste koncentrationer fandt man hos børn, unge og landmænd.

Glyfosat er det stof, der arbejder sig ind i planten og dræber den ved roden. Mennesker får ganske vist kun lave koncentrationer, men det tyder på, at det kan skade, når det rammer både blod og modermælk.

Nu er det tid til at udfase Roundup. Ganske vist har verden gjort sig afhængig af pesticider. Men FN har vist i en rapport sidste år, at vi sagtens kan producere mad nok til hele verden uden brug af pesticider.

En halv sejr, der skal blive til en hel
Da EU sidste år stod med muligheden for at få fjernet Roundup fra markedet hurtigt, var der desværre mange lande, herunder Danmark med daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde i spidsen, der lod hensynet til industrien komme før beskyttelsen af natur og borgere. Man forlængede Glyfosat-godkendelsen med fem år. Et flertal af danskerne mente dog, at den beslutning var forkert – det viste en undersøgelse her på Altinget.

Men Kommissionen havde foreslået 15 år, så godkendelsen på fem år var mere end en halv sejr – i øvrigt havde det vist næppe været muligt for Kommissionen helt at afvise forlængelsen uden et få en kæmpe retssag på halsen.

Vi grønne foreslog derfor tre år. Men fem år går an, hvis vi hurtigt kommer i gang med at afvikle Roundup i EU og sikre, at alternativerne er klar, så vi ikke ender med en ny forlængelse.

Få nu fjernet Roundup fra hylderne
Og de 12 medlemmer af juryen i den amerikanske sag mod Monsanto har da heller ikke været i tvivl om Roundups skadelige egenskaber. De har gennemgået bunkevis af videnskabelig dokumentation på området, og i den endelige afgørelse er der ikke lagt fingre imellem.

Den beskriver Roundup som en væsentlig faktor bag kræfttilfældet og slog fast, at Monsanto har vidst om det uden at advare. Juryen mener, at der er klar dokumentation for, at kemikalievirksomheden har ageret i ond tro ved at tilbageholde vigtig information.

Denne dom, de faktuelle beviser og danskernes egen holdning burde være åbenlyse grunde til at få fjernet Roundup fra hylderne herhjemme og kæmpe kampen i Rådet om at få afviklet Roundup i hele EU.

Vi kan til en begyndelse stoppe brugen af Roundup på offentlige arealer og i private haver, hvor det ingen økonomisk betydning har. Regeringen har trods alt forbudt anvendelsen af Roundup til nedvisning af korn til menneskeføde lige før høst. Men det samme bør ske med foderkorn.

Så skal vi fortsætte udviklingen med stadig mere økologi. Og det konventionelle jordbrug skal lære at bruge mindre farlige midler end Glyfosat både til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse.

Her må regeringen hjælpe landbruget. Det er elendig erhvervspolitik ikke at forberede erhvervet på, at det kan miste Glyfosat om mindre end fem år

Det vil betyde et sundere miljø, en mere varieret natur og fødevarer, der ikke risikerer at skade os. Samtidig er det vigtigt at vise vejen også for udviklingslandene. Jo flere OECD-lande, der begrænser eller forbyder Glyfosat, jo større er chancen for at lande uden for OECD også begynder på det. 

Forrige artikel Forsker: Kun nye regler kan tæmme kvotekongerne Forsker: Kun nye regler kan tæmme kvotekongerne Næste artikel Fiskere til forsker: Du fremsætter flyvske påstande om dansk fiskeri Fiskere til forsker: Du fremsætter flyvske påstande om dansk fiskeri
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Monsanto bruger bevidst manipuleret og mangelfuld forskning

  Det er vigtigt at forstå at det ikke kun er aktiv stoffet glyphosat der er problemet. de stoffer der er tilsat blandingen for at sikre at aktivstoffet kan trænge igennem cellevæggen er i endnu højere grad giftige.

  Læs om konsekvenserne i Argentina :
  https://gylle.dk/bliver-man-syg-af-glyphosat/

  Læs om Monsantos metoder :
  https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2018/03/what-monsanto-papers-tell-us-about-corporate-science • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Hvordan er blevet tilladt at round up´pe?


  Hvem beskytter hvem i lovene?! rundes der ned for forbrugerne og op for producenterne?

  -Stop for hidtil grænseløs afrunding og oprunding og nedrunding i EU og USA,
  men nu kan den grænseløse round up´ing fortsætte istedet fortsætte i Afrika Asien og Sydamerika.

  Der er der ingen bøder!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  De modbydelige firmaer er dem der leverer vore pensioner

  Nu har Bayer overtaget Monsanto så det skulle ikke være så svært at komme efter Roundup hvis man vil. Problemet er vist at det vil EU ikke.

  Pensionfondene lever fedt af dette og andre modbydelige firmaer. Det er dem som ikke er afhængige af børskurserne.

 • Anmeld

  eva just · mellem lang uddannelse med international erfaring.

  Margrethe Auken - round up

  Hvad med at du går på pension, nu har du siddet længe nok, og de alder er pensions alderen.

 • Anmeld

  Annelise Monsen · Rådgiver

  Gift - Agent Orange - Round up - Krigsproducenterne Beyer & Monsanto

  Tak for artiklen - og bliv ved, mange tak!
  Jeg læste beskrivelsen af giften Round-up’s virkemåde: den sprætter insektet op indefra maven! Når det så er i maden his den, der spiser afgrøden - det kan ikke skylles af - så gentager virkningen sig ved en større dyrekrop - nu er det menneskets krop, der bliver ramt.
  De to, nu fuldt forenede firmaer Monsanto og Beyer har tilsammen sat deres dødbringende fodtryk på 2. Verdenskrig og Vietnamkrigen, hvor civile - som nu - bliver ofre. Vi bliver alle ofre, hvis vi ikke spiser økologisk.

  Regering og folketing er valgt af os og vi bør kunne forvente beskyttelse. Ikke at blive del i en handel med Verdensdækkende firmaer med langt større økonomisk magt end vort lille Danmark. Som stat har vi dog ret til at beskytte befolkningen - også mod umættelige, dødbringende pengeinteresser.
  Om man ikke har studeret Round-Up og dens dødbringende virkninger for jer og jeres børn og børnebørn, så lav en søgning på internettet og opdater jer.
  Giften lukker allerede vandboring efter vandboring i Danmark. Vi borgere må alle bidrage til at stoppe de dødbringende kemikalier til vands som til lands.

  Og deltag på pensionsfirmaernes generalforsamling og få dem til at investere ansvarligt!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Dødens købmænd

  Annelise Monsen man får ikke pensionsfondene til at investere ansvarligt. Deres opgave er ikke at hjælpe befolkningen til "det gode liv" men alene at sikre et højt afkast. Den slags kan kun lade sig gøre ved at investere der hvor der ingen offentlig opmærksomhed er altså regnskove, børnearbejde, kemisk risiko og våbenproduktion.

  Det er de aktiviteter vi ikke ønsker at se eller høre om som vi har sat pensionsfondene til at administrere. Så det er lægerne, sygeplejerskerne, lærerne m.v. som på deres gamle dage lever af død og elendighed i verden.

  Pensionsfondene må lukkes og i stedet skal folkepensionen styrkes.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider og økologi

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for folkesundheden, dyrevelfærden, naturen, biodiversiteten, klimaet, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Jens Fisker

  landbrug og RU

  For at kunne gennemføre verdens dårligste landbrugspraksis uden sædskifte behøves giften Round Up i produktionen af markens afgrøder - hvede -masjs- raps - you name it - Det konventiomelle landbrug er dybt afhængig af dyrkningsmetoder som kræver kemi og gift som før eller siden havner i vort drikkevand - Borgens politikere vil ikke accepterer dette - de henholder sig til at det i9kke er bevbist - hvem skulle så være årsagen til BAM og methyler clorider etc i vores grundvand - GEUS har undersøgt henved 1700 boringer alle med indhold af giftstoffer fra landbrugets sprøjtemidler - 250 af dem med så høje koncentrationer at de nu er lukkede og taget ud af produktio - Over 60% af Danmarks overflade er under plov og dyrkes konventionelt - resten er skov klitter og byer - den negligering af fakta som Venstre,Sociakdemokratiet og ikke mindst Dansk Folkeparti står for nærmer sig massdiv og destuktiv dumhed - alle peger på en kommende miljø.katastrofe - alle peger mod forskningsresultater fra Århus- og Odense Universiteter, der tydeligt forklare at intet sted i DK kan man hive 100% rent vand op fra undergrunden - Er det det landbruget vil blive husket for - bortset fra mangel på dyrvelfærd og kvalitets fødevarer - skal vi accepterer at vore børn mister indlæringsevne og blir dummere fordi landbruget skal tjene penge - er det det scenarium vi står overfor at skulle finde os i ?

 • Anmeld

  Jens Fisker

  Landbrug

  Der bliver ikke tale om at landbruget blir klimavenligt så længe produktionsvilkårene er underlslagt en gæld til banker og kreditforeninger på svimlende 380 milliarder kroner.
  Jeg skal opfordre regeringen til at lovgive for at få erhvervet ud af denne krise - med et krav om fremtidig økologisk drift - med en 2årig overgangs støtte - hvis man frivilligt accepterer denne hjælpende hånd fra samfundet - også for samfundets skyld -


 • Anmeld

  Annelise Monsen · Rådgiver

  Omlægning til økologisk drift: Sundhed og stor eksport

  Jens Fisker, tak for klar og informativ oplysning. Jeg tilslutter mig opfordringen til regering og folketing!

  Væksten i det økologiske forbrug i Danmark og den øgede økologiske eksport skulle pege regeringen i retning af, at vi er mange vælgere, der vil støtte op om et sådant initiativ og også betale for det. Ligesom udlandet.

  Civilsamfundet har vanemæssigt haft tillid til, at regering og folketing agerer som social beskytter og viser samfundssind - den sortblå fløj har andre interesser - og befolkningen i Danmark er ikke vant til at kæmpe for almindelig retsindighed. Det gør befolkningen sårbar overfor enøjet, rå “økonomisk optimering”.

  Jeg vil også opfordre pressen og Altinget til at bidrage med oplysning dels om giftproducenternes skånselsløse syn på civilbefolkningen på grund af økonomiske interesser (indpakket i usandheder) - og bakke op om mulighederne ved økologisk, giftfri drift.

 • Anmeld

  Allan Growz Nielsen · Konsulent

  Auken ignorerer forskning og fakta

  Landmænd der bruger Round Up er dem der er suverænt mest eksponeret overfor stoffet, og landmænd har generelt lavere forekomst af kræft end danskere generelt. Hvis Round Up var kræftfremkaldende, gav det ikke meget mening.

  EPA i USA har ligeledes konkluderet, at Round Up ikke er kræftfremkaldende.

  Og WHO kunne kun komme frem til en "er måske kræftfremkaldende" ved at udelade en række forskningsresultater der afviste kræftfremkaldende effekter i deres rapporter.

  Auken spreder frygt og skader erhverv ved at sprede den slags fake news.
  Det er simpelthen ikke vores skattekroner værd at betale hende løn for den slags propaganda.

  https://www.reuters.com/article/us-usa-pesticides-glyphosate/u-s-epa-says-glyphosate-not-likely-to-be-carcinogenic-to-people-idUSKBN1EE2XH

  https://www.reuters.com/investigates/special-report/who-iarc-glyphosate/

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  Socialistisk propaganda bygget på følelser

  Margrethe Auken har i hele sin tid som politiker bygget sig op på følsom; men virkelighedsfjern socialistisk propaganda, som dengang DDR var alle tiders. Der findes ikke eet - videnskabeligt - bevis på, at glyphosfat er kræftfremkaldende eller på anden måde skadeligt - tværtimod. Round-up og lignende ukrudtsbekæmpelsesmidler + kunstgødning er nødvendige for at opretholde en effektiv landbrugsproduktion. Økologisk landbrug vil både udpine jorden og nedsætte den globale fødevareproduktionen, hvilket vil være en katastrofe for "fattige landes" befolkning. (Hvis økologerne bruger "naturligt" gylle fra køer og svin for ikke at udpine jorden kommer de i karambolage med CO2-udslip og de fra økologisk påståede klimakonsekvenser). Så der har vi en "Catch 22".
  Vidste du i øvrigt, at konventionelle landmænd udbringer ca. 150 gram pesticider pr. hektar; mens den her i landet almindelige ørnebregne bidrager med 150 KG pr. hektar.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Utrolig tillid nogle har til den industri,der har bragt os derhen hvor vi nu er.

  Den "videnskabelige" over- tro, som reel er uden viden og indsigt, er stærkere end hvad mennesker selv må have lov at føle på egen krop og sjæl.
  Round up er åbenbart også et sjæleligt udtryk for manglende indsigt, viden,afstumpethed og hoveren.

  Farisærerne levede ikke forgæves.
  Deres impuls føres ufortrødent og ufortyndet videre i "natur"-videnskaben.

  Videnskabens, ved videnskabsmændene vor tids farisærere, ufejlbarlighed har ført os dertil hvor vi er.
  -Nogle vil bare have mere af det samme! Så mennesket endeligt bliver korsfæstet til materien og aldrig mere skal gøre sig en højere tanke.

  Det fremtidige råb fra farisærne lyder:* "Round up" - "ret ind", ind på linje, knyt sylten, du er dum, vi taler. Hvad du ser og føler og hører er underordnet.*

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  I følelsernes vold

  Jørgen Jørgensen er som Margrethe Auken i følelsernes vold: Jørgensen skriver: "Den "videnskabelige" over- tro, som reel er uden viden og indsigt, er stærkere end hvad mennesker selv må have lov at føle på egen krop og sjæl". Men hvis man ikke "tror" på udsagn, som har videnskabelig evidens, hvordan skal man så føre en ræsonabel dialog, der kun baserer sig på følelser?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Jeg håber at du får udvidet din horisont- en dag!


  Valgte du din kone , dit arbejde og dine børn ud fra videnskabelig evidens?

  Der ser du!

  Der findes andre metoder end videnskabelig over /undertro.
  De vigitigst beslutninger tages ikke- og bør ikke tages hvor man begrænser sin indsigt til intellektet, som så nemt manipuleres og bliver en kæmpe, man nok er bange for natten, men så snart morgenlyset falder på den forsvinder den som duggen senere for solen!

  Fordi man lytter til det man ser og hører, smager og føler, er man ikke i følelsernes vold.
  Man er på vej til at blive et menneske, og ikke kun et offer for intellektuel vanvidsabstraktion i volden fra vor tids fariæiske præsteskab, videnskabsmændene!
  Hvis du entrer et sygehus eller et plejehjem begynder du at forstå hvad den tilbedelse af abstraktionisme medfører af fremmedgørelse for det mellemmenneskelige samvær.- Men der stopper den ikke..........

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  Jørgen Jørgensen

  Jeg tilbeder ikke videnskaben. Jeg ved godt, at videnskaben på nogle områder kan give en forklaring; men aldrig en mening. Når vi indskrænker os til at diskutere begrænsede faktuelle spørgsmål, så er viden(-skab) da et godt værktøj, som jeg ikke vil afskrive. Sådan et begrænset, faktuelt område er spørgsmålet om glyphosfats farlighed. Ingen saglig viden understøtter Margrethe Aukens holdning, derfor er jeg uenig med hende.
  NB: Når du afviser "videnskabens over- og undertro", kunne dine følelser vel lige så godt fortælle dig, at glyphosfat er ufarligt i stedet for det modsatte. Landmændene, der beskæftiger sig allermest med stoffet, har ingen overdødelighed af kræft.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  https://www.corbettreport.com/bayer/

  Google translate:
  WERNER BAUMANN : Hej. I dag er jeg glad for at kunne meddele, at denne torsdag Bayer vil færdiggøre køb af Monsanto. Dette er gode nyheder af flere grunde ...

  KILDE: Erklæring fra Werner Baumann om forventet afslutning af køb af Monsanto

  Hvis du havde fortalt nogen for to årtier siden, at selskabet i 2018, at den kommercialiserede kemiske krigføring og det firma, som kommercialiseret Agent Orange skulle samarbejde om at styre en fjerdedel af verdens fødevareforsyning, er chancerne for, at du ville have været mærket en loony.

  Medmindre dit navn var Robert B. Shapiro. Han var administrerende direktør i Monsanto fra 1995 til 2000, og i 1999 fortalte han Business Week , at selskabets mål var at bede "tre af verdens største industrier - landbrug, mad og sundhed - der nu fungerer som separate virksomheder. Men der er et sæt ændringer, som vil føre til deres integration. "

  Med denne måneds annoncering om, at Bayer har gennemført sine 63 millioner dollar køb af Monsanto, er det svært at nægte, at Shapiro's vision er blevet realiseret. Alt for dårlig for os alle, at visionen er et mareridt.

  Fordi i modsætning til den følsomme gode corporate propaganda bliver kæmmet af virksomhedens PR afdeling propaganda, som ville have dig til at tro, at denne fusion vil være god for miljøet, for landmændene for at afslutte global sult og i øvrigt for at forme lommer af aktionærer - disse to firmagiganter er faktisk forpligtet til at konsolidere og omdanne verdens fødevareforsyning i de genetiske ingeniører.

  Monsanto og Bayer er en kamp lavet i helvede. Dette er The Corbett Report .

  Det er næppe overraskende, at det første, Bayer gjorde efter afslutningen af ​​deres overtagelse af Monsanto tidligere i denne måned, var at annoncere, at de droppede Monsanto-navnet , idet de to firmaers agrikemiske opdelinger slog sammen under navnet "Bayer Crop Science". Som alle ved, er Monsanto trods alt et af de mest hatede firmaer i verden.

  HOST : I filmen Food Evolution konstaterer Neil Degrasse Tyson, at Monsanto er et af de mest hadede virksomheder i verden. Hvorfor har folk så stærke følelser over for Monsanto?

  KILDE: Hvorfor er Monsanto hadet?

  MARINA PORTNAYA : Den verdensomspændende marts mod Monsanto har trukket hundreder ud på gaderne her i New York City, hvor folk benytter lejligheden til at stemme deres bekymringer og modstand mod GMO-fødevarer.

  KILDE: Marts mod Monsanto: World rallies protesterer GMO i 38 lande, 428 byer

  LUKE RUDKOWSKI : Hvorfor er du her?

  PROTESTER : Jeg er her, fordi jeg har et afskyeligt had for selskabet Monsanto, som mange ikke ved, at Monsanto faktisk er et kemikaliefirma, og at de ikke har noget forretningsmæssigt diktat om vores fødevareforsyning.

  KILDE: Hvorfor protesterer folk mod GMO'er og Monsanto

  ANKOR : Nyt ved middagstid: Seattle City suger biotekæmperen Monsanto for at få det til at betale for at fjerne kræftfremkaldende kemikalier i vandet. Byen siger, at selskabet bevidst dumpede forbindelserne i byens afløbssystem og Duwamish-floden i årevis. Seattle skal bygge et stormvandsbehandlingsanlæg for at rense systemet, der vil koste omkring 27 millioner dollars. Seks andre større kommuner søgte også Monsanto.

  KILDE: Seattle Sues Monsanto FOR VIDEN Dumpingkræft, der forårsager kemikalier i byens afløbssystem

  MIKE PAPANTONIO : Miljø advokater er begyndt at indgive søgsmål mod Monsanto for kræft dødsfald relateret til deres produkt Roundup. Hvad disse retssager viser, er en indsats - både fra Monsanto og den amerikanske regering - for at minimere budskabet om Roundups farer i forbindelse med menneskelig kræft.

  KILDE: Retssager, der hjælper med at afsløre Monsantos dødbringende Roundup Cover-up

  BILL MOYERS : Nu er din bullseye på Monsanto. Hvorfor er Monsanto så afgørende for denne kamp om frø?

  VANDANA SHIVA : Monsanto er afgørende for denne kamp, ​​fordi de er det største frøfirma nu. Monsanto privatiserer frøet. De kontrollerer 95% af bomulden i Indien, 90% af soja i dette land. De har overtaget de fleste frøvirksomheder i verden.

  KILDE: Vandana Shiva på problemet med genetisk modificerede frø

  Dette had af Monsanto er ikke urimeligt. Det er jo vanskeligt at tænke på et firma, der har ødelagt flere menneskers liv rundt om i verden, enten direkte gennem dens tvangsfulde og lovlige praksis mod småbønder over hele verden eller indirekte gennem forurening af fødevareforsyningen med deres genetisk modificerede afgrøder.

  Mange er bekendt med virksomhedens sordid fortid, herunder dens rolle i udviklingen af ​​Agent Orange og dens bidrag til epidemien af landbrugermord i Indien . Men i de senere år har Monsanto opnået særlig berygtelse for sine forsøg på at skubbe patentrettens grænser i en selvoptaget indsats for at få monopol på verdens fødevareforsyning.

  Endnu værre har Monsanto, takket være en drejedør med de højeste niveauer af den amerikanske regering, været ikke bare ond, men særdeles effektiv til at sprede sit onde frø rundt om i verden. Denne drejende dør har set bogstaveligt talt snesevis af top Monsanto-ledere drev ind og ud af de amerikanske regeringsorganer, der med skræmmende siges at "regulere" den agrikemiske forretning, herunder Dennis DeConcini, den tidligere amerikanske senator, der nu fungerer som lovgivende konsulent for Monsanto ; Mickey Kantor, handelssekretæren under præsident Clinton, som også tjente på Monsantos bestyrelse ; Michael Taylor, Obamas vice FDA-kommissær, der tidligere havde fungeret som Monsantos næstformand for offentlig politik; Linda Fisher, som blev udnævnt til vicegeneraldirektør for EPA i 2001, fratog en femårig stint som Monsantos næstformand for regering og offentlige anliggender ; og amerikanske højesterets ret Clarence Thomas, der fungerede som corporate advokat for Monsanto i 1970'erne.

  Disse embedsmænd har bidraget til at lette vejen for Monsanto for at nå en række vigtige virksomhedsmål, herunder gennemgangen af ​​den berygtede "Monsanto Protection Act" i 2013.

  TABETHA WALLACE : For det første underskrev præsident Barack Obama for nylig loven om, hvad mange
  kalder "Monsanto Protection Act." Monsanto, verdens førende producent af genetisk modificerede fødevarer, vil have stor gavn af regningen, da lovgivningen giver virksomheder, der beskæftiger sig med modificeret organismer og genetisk manipuleret frø immunitet fra føderale domstole. (Intet uhyggeligt om det.) Regningen siger, at selv om fremtidige undersøgelser viser, at GMO'er eller GE-frø forårsager betydelige sundhedsmæssige problemer, kræft osv., At de føderale domstole ikke længere har nogen magt til at stoppe deres spredning, brug eller salg .

  Interessant at bemærke regningen, der bærer Monsanto-rytteren, har stort set ingenting at gøre med mad, landbrug eller forbrugersundhed. Det blev indsat i en udgiftsregning gennem lobbyvirksomhed og det gode arbejde af freshman senator Roy Blunt.

  TYREL ​​VENTURA : Nå, tillykke med hr. Blunt!

  WALLACE: Godt gjort!

  VENTURA : Meget god.

  WALLACE : Skriv måske et brev til ham.

  VENTURA : Jeg elsker Mr. Blunt, fordi Monsantos så vidunderligt sunde, nærende selskab.

  WALLACE : Virkelig kigger ud. Det er fantastisk. Og Center for Responsive Politics bemærker, at Senator Blunt modtog $ 64.250 fra Monsanto for sin kampagneudvalg mellem 2008 og-

  VENTURA : Intet at gøre med ham, der laver en beskyttelsesregning eller noget lignende. Det var bare rent god borgerskab på arbejdspladsen.

  WALLACE : Selvfølgelig. Mr. Blunt har været den største republikanske modtager af Monsanto-finansiering som for sent.

  VENTURA : Åh, dejligt. Så stort set gav Mr. Blunt ham en klausul. Vi ved ikke, hvad disse GMO frø og alt det skøre skit, de gør. Undskyld for sømandens tale. Men du ved, vi ved ikke, hvad disse katte gør. De plejer at forgifte planterne for at dræbe bugs og-

  WALLACE : Deres pesticider dræber faktisk bibefolkningen. Der er forskning for at bevise det, og nu på grund af denne lov kan vi teknisk ikke gøre noget.

  VENTURA : Ja, vi kan ikke gå tilbage som borgere. Regeringen kan ikke gå tilbage og sagsøge dem eller holde dem ansvarlige for nogen af ​​de handlinger, de har gjort. Det er smukt. Dette er vidunderlig politik som sædvanlig. Du ved, den gamle pay-to-play slags teknik, "vi giver dig X mængder af dollars, får dig til at vælge og hjælpe os herude."

  KILDE: Obama og Monsanto Protection Act

  Men ironisk nok er alle de virksomheder i verden, Bayer, et af de få, der kunne konkurrere med Monsanto for sin position som verdens mest onde selskab.

  MIKE PAPANTONIO : Der er to store problemer med denne Bayer Monsanto-fusion.

  Den første er, at det vil hæve fødevarepriserne over hele USA og endda
  uden for vores grænser. Landmændene har allerede oplevet en prisstigning på 300% de seneste år på alt fra frø til gødning, som alle kontrolleres af Monsanto. Og hver forspiller forudsiger, at disse priser vil stige endnu højere på grund af denne fusion. Så vi skal have denne massive prisstigning på et tidspunkt, hvor 14 millioner amerikanere allerede har været ude af stand til at levere mad til deres familier, og så kommer vi til at have dette etiske problem, der har plaget begge disse selskaber i årtier.

  Lad os starte med Monsanto. Dette er et firma, der producerede Agent Orange, hvilket resulterede i en af ​​de største menneskeskabte sundhedsepidemier i moderne historie. De lavede dioxin, de skabte og distribuerede PCB'er på tværs af planeten, og nu er der uventet retssag mod dem for Roundup lige der. At kigge på deres rap ark ville skræmme hælen ud af nogen med en hjerne. De er i virksomheden ... Faktisk er det virkelig, når du bor ned til det, mere som en kræftvirksomhed end noget andet. De er blevet ramt for falsk reklame og modbyder offentlige embedsmænd.

  Flyt derefter til Bayer. Vi har Bayer og vi har Monsanto. Flyt til Bayer. Dette er et selskab, der er sammen med hoften med nazisterne, under anden verdenskrig. De producerede et koagulationsmiddel til hæmofili, i 1980'erne, kaldet faktor VIII. Dette blodproppemiddel blev besmittet med hiv, og derefter, efter at regeringen havde fortalt dem, at de ikke kunne sælge det her, sendte de det over hele verden og inficerede mennesker over hele verden. Det er bare en del af Bayer-historien. Lige nu står de over retssager over produkter som Yaz, Xarelto, Essure, Cipro. Faktisk har virksomheden i 2014 årsrapport opført 32 forskellige erstatningsansvar, som selskabet nu står overfor.

  Så nu har du det værste af det værste sammen med det værste af værste, og vi har denne
  fantastiske oplevelse af grådighed med disse to store virksomheder. Dette er en sammenlægning af ondskab, sandsynligvis andet end den slags fusion, som vi ville se med DuPont og Dow Chemical. Det er en grim historie.

  Igen mangler medierne punktet. De ser slet ikke bag på, hvad disse mennesker er ... De er mennesker. Disse selskaber betragtes som mennesker. Hvis disse er mennesker på vidnestand, bliver det en meget grim cross-undersøgelse. Disse er mennesker, der sandsynligvis skal være i fængsel, snarere end at deltage i fusioner.

  SOURCE: Nazi Ties & Agent Orange: The Real Bayer-Monsanto Fusion Story - The Fire Of Ring

  Selv om den er mindre kendt af den brede offentlighed, er Bayers skamfulde historie, ligesom Monsantos, et casestudie inden for virksomhedens psykopati.

  Grundlagt i 1863 af Friedrich Bayer og Johann Friedrich Weskott var det først i 1899, at firmaet varemærket sin mest kendte produkt: aspirin. Mindre velindkøbt er, at Bayer var det første firma, der varemærke heroin, som de markedsførte som et "ikke-vanedannende" alternativ til morfin og en "hosteundertrykkende".

  Men det var under ledelsen af ​​Carl Duisberg ved begyndelsen af ​​det 20. århundrede, at selskabet begyndte at udvikle sin psykopatiske karakter. I 1914 udpegede det tyske krigsministerium Duisberg som en af ​​medbestyrerne for en kommission i brugen af ​​farlige biprodukter fra den kemiske industri. Det overraskede ikke overraskende, at Duisberg og hans kollegaer hoppede over muligheden for at gøre affaldet til gavn ved at anbefale udviklingen af ​​klorgas til brug på slagmarken, en direkte overtrædelse af Haagerkonventionen, der respekterede landets krigslov og toldkrig, som Tyskland havde underskrevet kun syv år tidligere.

  Bayer, under Duisbergs kommando, deltog ikke kun i udvikling og brug af giftgas i krigsførelse; de spydte det. Duisberg overvågede personligt de tidligste test af giftgas og bragte om dens dødelige evner: "Fjenden vil ikke engang vide, hvornår et område er blevet sprøjtet med det og vil forblive stille på plads, indtil konsekvenserne opstår." Opstilling af en skole for kemikalier Warfare i Bayer hovedkvarter i Leverkusen overvågede Duisberg også udviklingen af ​​fosgen- og sennepgas, som han opfordrede den tyske regering til at bruge: "Dette phosgen er det middelmeste våben, jeg kender. Jeg anbefaler stærkt, at vi ikke lader muligheden for denne krig passere uden også at teste gasgranater. "

  Den 22. april 1915 fik Duisberg sit ønske. På den dag blev 170 tons klorgas brugt mod franske tropper i Ypres, Belgien, som dræbte 1000 og skadede yderligere 4.000. Angreb på briterne fulgte dage senere. I alt døde omkring 60.000 mennesker som følge af Bayer's kemiske krigsførelse og opfordres af Duisberg, en af ​​de store, stort set glemte grusomheder i Første Verdenskrig.

  Duisbergs mest gale var ikke skam for hans præstationer. Tværtimod var han utroligt stolt af dem. Han bestilte endda den berømte kunstner Otto Bollhagen til at male scenen af ​​den tidligste giftgasprøve i Köln. Duisberg nød så det færdige resultat, som han havde hængt i hans morgenmadslokale ved Bayers hovedkvarter i Leverkusen.

  Senere, Duisberg-inspireret af en rundvisning i Rockefeller's Standard Oil i den amerikanske bundet Bayer til IG Farben kemikaliekartel. Som jeg forklarede i " Hvor stor olie erobret Verden ", var IG Farben en nøgleaktør i den spirende olieigarchy i begyndelsen af ​​det 20. århundrede og prale af nøgleolieigarker som Royal Dutch Shell's Prince Bernhard og Standard Oil's Walter Teagle på styrene i sine forskellige grene . Bayers Duisberg fungerede som leder af dets bestyrelse.

  Tilslutning til Duisberg på brættet var Fritz ter Meer, som overvåger opførelsen af IG Farben fabrikken i Auschwitz , som løb på slavearbejde og deltog i menneskelig eksperimentering. Efter krigen blev ter Meer dømt til syv års fængsel for hans deltagelse i plyndring og slaveri af lejrenes fanger, men blev udgivet i 1950 for "god opførsel" og blev i 1956 formand for Bayer AG, der nylig blev opstandet fra aske af IG Farben.

  Men denne døds arv er ikke noget gammelt relikvie af Bayers fjerne fortid. Tiåret efter årti fortsætter selskabet med at blive involveret i skandale efter skandale, der involverer manglende miljøforstyrrelse, skade og endda massemord.

  JAMES EVAN PILATO : " Bayer Accidentally Funds Study, der viser sin pesticid, dræber bier, afslår straks konklusioner "

  En storstilet undersøgelse af neonicotinoidpesticider tilføjer til den voksende krop af beviser for, at disse landbrugskemikalier faktisk skader bierpopulationer (for at sige det mindste). Udført på 33 steder i Det Forenede Kongerige, Tyskland og Ungarn, viste undersøgelsen, at eksponering for neonicotinoider "efterladte honningbierfeberne mindre tilbøjelige til at overleve i løbet af vinteren, mens humle og ensomme bier producerede færre dronninger."

  KILDE: Interview 1283 - Ny verden næste uge med James Evan Pilato

  FARRON COUSINS : Mirena er en kemisk belagt blød plast IUD, der viste sig for at være en stor moneymaker til Bayer. Men en del af grunden til, at dette særlige præventionsmiddel var så rentabelt var, at Bayer bevidst overdrev fordelene ved deres enhed og ikke afslørede nogle af de sjældne, men farlige bivirkninger.

  F.eks. Måtte FDA i april 2009 udstede et advarselsbrev til Bayer HealthCare, fordi dets hjemmeside for Mirena gjorde en række krav, der simpelthen var usande eller ubeviste. Bayer var så travlt med at gøre krav på, at lUD'en var en perfekt løsning til travle mødre og ville øge kvinders sexliv, mens de fik det til at se godt ud, at det glemte at nævne, at enheden anbefales til kvinder, som allerede har haft mindst et barn. Selskabet nægtede også at oplyse, at Mirena IUD øger risikoen for ektopiske graviditeter, hvilket er, når et befrugtet æg fastgøres til et andet område end livmoderen.

  KILDE: Retssagsanmodninger Bayer Fødselsstyringsanordning, der er forbundet med falske hjernetumorer

  ANA KASPARIAN : Så administrerende direktør talte faktisk til Bloomberg Businessweek, og han forsøger at appellere den indiske domstols beslutning om at tillade dette patent til et andet firma. Han sagde følgende: "Vi udviklede ikke denne medicin til indianerne. Vi udviklede det til vestlige patienter, der har råd til det. "

  CENK UYGUR : Uhhhh. Uhhhh. Se på det ansigt. Det er den slags ansigt, der ville sige sådan noget. Ser han ikke så smilende ud? "Åh, tak. Vi udviklede ikke dette til indianerne! Vi udviklede det til vesterlændinge, der er rige! "

  KILDE: 'Vores kræftmedicin er for rige vesterlændinge, ikke dårlige indianer'

  MIKE PAPANTONIO : I 1980'erne producerede Bayer Corporation et lægemiddel, der skulle forbedre livscyklusernes liv. Bayer fortalte ikke de hæmofilier, at deres produkt var inficeret med hiv. På grund af det døde hele hæmofiliens familier med AIDS, da viruset spredte sig inden for husholdningerne.

  Da Bayer blev beordret til at stoppe med at sælge deres stof i Amerika dumpede de deres aidsbelastede produkt i Asien og dræbte asiatiske familier. Ingen med Bayer-ledelsen blev anholdt. Ingen, der lavede disse beslutninger af psykopatisk kvalitet, gik i fængsel. De hævdede beskyttelse af deres status som et selskab. Denne virksomhedsstatus gav ledelsen mulighed for at dræbe folk til fortjeneste og ikke gå i fængsel.

  KILDE: Bayer Corporation inficerede hæmofili med HIV

  Faktisk er det ikke svært at se, hvorfor disse to virksomheder - hver en titan i sin respektive industri, som alle skyldes de mest grusomme forbrydelser mod menneskeheden og ødelæggelsen af ​​miljøet - ville føle en affinitet for hinanden. Men hvorfor fusionere? Hvad skal en farmaceutisk kæmpe vinde ved at købe ud og slå sammen med en agrichemisk kæmpe, især en der bærer så meget bagage som Monsanto?

  Hvis forbindelsen mellem disse corporate behemoths virker forvirrende, så er måske nøglen til forståelse den fremlagt i det citat fra 1995 fra Robert Monsap, Robert Monson CEO Robert Shapiro: "Vi taler om tre af verdens største industrier - landbrug, mad og sundhed -Det fungerer nu som separate virksomheder. Men der er et sæt ændringer, som vil føre til deres integration. "

  Integration af landbrug, mad og "sundhed" er målet, og når dette mål nås, vil hele livsstøttesystemet for den menneskelige befolkning, herunder al vores fødevarer og "medicin", være i hænderne på nogle få megakorporationer . Faktisk har historien om produktion af fødevarer og lægemidler altid fulgt samme spor: væk fra naturlige, rigelige, lokalt producerede organiske materialer og mod kunstige, knappe, fabriksfremstillede syntetiske alternativer.

  Kontrollen med den globale fødevareforsyning er naturligvis sammen med kontrol af penge og olie en af ​​de søjler, som de globalistiske oligarker søger at konstruere deres system af total kontrol på. Selv om der ikke er noget bevis for, at han sagde det, er det tvivlsomme citat, der til tider tilskrives Henry Kissinger, alligevel ret sandt: "Hvem styrer fødevareforsyningen styrer folket; der kontrollerer energien kan styre hele kontinenter; hvem kontrollerer penge kan styre verden. "

  Processen med at konsolidere disse industrier er naturligvis ikke noget nyt. Faktisk begyndte det for længe siden. Som jeg forklarede i " Hvor stor olie erobret Verden ," skal den nuværende agrikemiske industri ses i sin historiske sammenhæng som en fusion af de petrokemiske gødningsgiganter (Dupont, Dow, Hercules Powder og andre virksomheder i Standard Oliebanen) med "ABCD" frø kartel af Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill og Louis Dreyfus. Disse tidligere adskilte felter blev gradvist konsolideret under "agribusiness" flag, der selv udviklede sig på Harvard Business School i 1950'erne ved hjælp af forskning udført af Wassily Leontief til Rockefeller Foundation .

  Og som jeg også forklarede i " Hvor stor olie erobrede verden ," var Big Pharma også en skabelse af samme drivkraft mod konsolidering og spydt af de samme mennesker. Fra Carnegie og Rockefeller-finansierede institutionalisering af det medicinske erhverv til Standard Oils rolle i at levere petrokemikalierne til den spirende farmaceutiske industri til Rockefeller Institute-forskernes forskere som Cornelius Rhoads, der udviklede kemoterapi fra mosterdgasen, der blev banebrydende af Bayer, overlapningen af De oligarkiske interesser i cementering af global kontrol har været rigeligt klare.

  Derefter præsenterede nye muligheder for konsolidering med fremskridtet med GMO-teknologi i 1980'erne og 1990'erne (igen med stor hjælp fra Rockefellers og andre olierigiske interesser). Frøene blev solgt af frøvirksomheder, og gødning og herbicider blev solgt af kemiske virksomheder. Men så kom GMO'en "revolution" sammen, og alle disse selskaber spindede ud af "biotek" grene til genetisk manipulerede frø. Det skabte igen muligheder for at skabe GMO-frøstammer, der er skræddersyet til at arbejde med patenterede herbicider og gødninger. Kombinationen af ​​GMO-frø og specielt skræddersyede agrichemicals har været særlig lukrativ for Monsanto, som var den første til at udnytte disse synergier, da den vandt lovgivningsmæssig godkendelsetil sine første Roundup Ready-sojabønner i 1994. Roundup, aka glyphosat, er nu blevet det mest anvendte landbrugskemikalie i verdens historie .

  Monsanto og Bayer-for ikke at nævne deres kohorter i de agrikemiske, farmaceutiske og eufemistiske navngivne "biovidenskabsindustrier" søger i sidste ende det samme: fuldstændig kontrol over befolkningen, fra den genetiske teknik af fødevareforsyningen til kontrol af dets "lægemidler" og kemikalier. Det er et løb mod fuldstændig centralisering, og med denne erhvervelse får Bayer og Monsanto en start.

  Særligt skræmmende, så (men næppe overraskende), at denne seneste konsolideringsrunde bliver spydspidset af to selskaber som grundigt beklagelig som Bayer og Monsanto.

  Bayer : En af de stykker af IG Farbens grimme (og olierig ) arv; leverandør af kemikalier til giftgasangreb fra WWI ; kende sælger af HIV-forurenede vacciner; massemorder af bier ; sælger af forsmitte GMO afgrøder .

  Og Monsanto : Dumper af giftige kemikalier ; stolt sælger af kræftfremkaldende stoffer ; suer of farmers ; årsag til landmandens selvmord ; suppressor af videnskabelig uoverensstemmelse .

  Er du sikker på at vide, at en fjerdedel af verdens fødevareforsyning snart vil være i deres kombinerede hænder?

  Hvis ikke, skal alle de bestræbelser, der er gjort i de senere år til " March Against Monsanto ", oversættes til en "Boycott Against Bayer" og alle deres venner i det voksende biotek / big agra / seed kartel GMO franken-industrien . Det er kun ved at øge vores støtte til lokalt fremskaffede, økologiske, arvestykkefrøproducerede produkter, som vi kan håbe at erstatte denne nye megagigant og sende den til den støvkasse i historien, hvor den tilhører.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Ørkendannelse, ufrugtbarhed ; Poisoned Fields: Danske erfaringer fra minut 14:

  https://www.youtube.com/watch?v=XDyI10Z8aH0

  Ib Petersen ved Århus´svinebesætning: deforme griseunger, tvekønnede, åbne sår også ved mennesker,, aborter, jo højere dosis glyphosfat des højere antal deformiteter, glyhosat i human brystmælk osv osv.

  Glyphosat er verdens mest udbredte ukrudtsdræber i gårde og haver. Tysk jord blev behandlet med seks millioner kilo i 2012 alene. Glyphosat er billigt og let tilgængeligt hos alle engroshaveforretninger. Nogle hævder, at det er helt harmløst, mens andre siger, at det er en alvorlig sundhedsfare for mennesker og dyr. Store undersøgelser af herbicidet er kun udført af selve branchen. Sådanne undersøgelser ville være alt for dyre for de enkelte myndigheder. Men glyphosat har hidtil kun en begrænset licens i Europa, og i år er det føderale institut for risikovurdering i Tyskland ansvarlig for at udvide det. Nu har WHO pludselig annonceret, at det kræver et fuldstændigt forbud mod glyphosat lige midt i beslutningsproceduren. Et WHO-kræftforskningshold vurderer herbicidet produceret af Monsanto, Syngenta og BASF er absolut giftige og sandsynligvis kræftfremkaldende. Flere og flere mennesker og dyr, der udsættes for stoffet, bliver syge - og der er et stort antal uforklarlige miscarriages og deformiteter hos mennesker i Sydamerika, især i områder hvor glyphosat anvendes til store monokulturer. Kritiske forskere har advaret om den langsigtede skade i årevis. Men deres studier er ikke blevet anerkendt af myndighederne. Vi spørger, hvordan et stof uden testet licens i Tyskland er blevet udvidet til testoperation siden 1974, selv om der har været tegn på toksicitet i de sidste 10 år. Filmen går ud på at lede efter syge dyr og mennesker og spørger, hvordan WHO har nået disse nye konklusioner og hvilken indsats føderal institut for risikovurdering tager.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Villi: Saglig viden fås ikke ved at udelukke sine sunde følelser, tværtimod eller ved kun at være åben for kommercielle interesser!!!!!!!!


  I det levende kan vi ikke tale om årsag-virkning, men kun om væsen-åbenbaring.

  Derfor kommer naturvidenskaben altid til kort i sine forklaringer om årsag og virkning, når vi taler om det åbenbaringer i det levendes væsenhed.

  Som du selv skriver, "videnskaben giver ikke mening"!

  Hvordan får vi naturvidenskaberne til at give mening?
  Ved at forbinde den med iagttagelse af de åbenbarede fænomener.
  Ved at iagttage objektivt, tage andre midler til iagttagelse i brug end mål og vægt, bl.a. formdannelseskraften, reproduktionskraften og meget mere som du kan arbejde dig ind i!

  Så kan du få en sund fornemmelse for det levende!

 • Anmeld

  Villi John Petersen · Forfatter, tidligere skoleinspektør

  Villi John Petersen

  Videnskabens projekt er netop ikke at finde en mening; men at indsamle fakta. Den eksistentielle tolkning af videnskabens fakta bør overlades til religionerne, filosofferne og almindelige privatpersoner, som dig og mig.

 • Anmeld

  Annelise Monsen · Rådgiver

  Forbyd Giften Round Up - dødelig sundhedsskade er dokumenteret

  I den lange indlægsrække er der tilstrækkelig dokumentation for at Round Up forbydes - og fjernes fra hylderne hos Silvan, Bauhaus, Strak, Jem og Fix og fra al anden distribution. Ansvarlige distributører og virksomheder opfordres til at fjerne giften fra hylderne. Stop Giftproducenternes ødelæggelse af danskens helbred, tak.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Junk science!


  Det er WHO , der har sandsynliggjort, at Round Up er kræftfremkaldende!

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Dansk Landbrug har intet fornuftigt at tilføje til Margrete Aukens forslag!

  Replik til hr Lars Hvidtfeldt der ikke turde lade egne skriverier følge af et kommentarspor.

  Når Margrete Auken klart og tydeligt i sin overskrift skriver: Roundup må og skal forbydes så læser Viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt at Margrete Auken vil forbyde glyphosat.
  Enten sidder de gamle dinosaurer så højt oppe i i elfenbenstårnet på Axeltorv at de ikke kan se hvad der foregår nede i øjenhøjde, eller også prøver Lars Hvidtfeldt naivt at spille med på Monsantos glyphosat/Roundup forvekslingskomedie.

  Skuespillet kort fortalt:
  Roundup er et blandingsprodukt med glyphosat. Ingen sælger og ingen bruger ren glyphosat. Det virker nemlig ikke. Til gengæld har WHO erklæret hjælpestofferne i Roundup for kræftfremkaldende, så det er mere dumsmart end genialt at give sig til at råbe højt og længe om at glyphosat slet ikke er så farligt endda...

  Det er vigtigt hr Hvidtfeldt at læse og forstå alle ordene!
  Margrethe Auken fremhæver IKKE at WHO undersøgelsen konkluderer, at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende, det er Roundup WHO erklærer for kræftfremkaldende.

  Og nej hr Hvidtfeldt EFSA har IKKE konkluderet at Roundup sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende.
  EFSA der er domineret af landbrugsinteresser ligesom EPA, der indtil fornylig blev ledet af Scott Pruitt der notorisk er mere korrupt end præsidenten, og samtidig er erklæret modstander af miljøreguleringer og af EPA!
  Det EPA har konkluderet er at en komponent fra Roundup der kaldes Glyphosat, måske ikke er kræftfremkaldende.
  Hvem gider i det hele taget citere et miljøagentur hvor lederen foruden at været gået af på grund af korruption og er udpeget af en præsident der plejer omgang med både den amerikanske og russiske mafia?
  Margrethe Auken har end ikke nævnt ordet glyphosat en eneste gang!
  Sååeh - hr Hvidtfeldt, - hvordan syntes du selv det går?

  https://www.altinget.dk/artikel/landbrug-foedevarer-ren-populisme-om-glyfosat-fra-margrete-auken?ref=newsletter&refid=28583&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

 • Anmeld

  Trine

  eskyttelsen af naturen og borgerne bør altid komme før hensynet til industrien

  Min holdning er at beskyttelsen af naturen og borgerne altid bør komme før hensynet til industrien.

  Når det så er sagt, så er det utroligt vanskeligt at forstå, hvor giftige Round up og andre kemikalier i virkeligheden er. Og hvor uvildige og grunduge undersøgelser i virkeligheden er.

  Vi hører jo også at bacon er kræftfremkaldende, det er ikke til at finde hoved eller hale i længere for den almindelige borger...

  Mvh.
  Trine
  https://bideskinne-priser.dk/

 • Anmeld

  Henrik

  Forbyd giften og sæt andre produkter fri

  Ja, vi ser hele tiden, at der bliver sagt, at det ikke er farligt, og ja 10 år senere så finder vi det i drikkevandet :( så kør en hård kurs, og lad mere naturlige produkter finde vej til os danskere - cannabis er nu endelig på vej som et produkt til smertelindring, hvilket har taget alt for lang tid - og der findes rigtig mange andre sunde stoffer i naturen, som vi i langt større grad bør bruge herunder slankeprodukter, da vi jo er en befolkning, som konstant tager på - du kan se mere her https://slankepiller-som-virker.dk/fedtforbraending-bedste-piller/ og hvis der var mere af den slags, så ville vi leve meget sundere