KTC: Lokale miljøløsninger er bedst for virksomhederne

DEBAT: Vi skal gå ind på virksomhedernes præmis om, at sagsbehandlingstiden på byggetilladelser er for lang. Og det finder vi bedst ud af i kommunerne i samarbejde med KTC, skriver Christina Egsvang Føns, der er formand for KTC's faggruppe for Miljø & Grundvand.

Af Christina Egsvang Føns
Formand for KTC's faggruppe for Miljø & Grundvand, samt miljøchef i Esbjerg Kommune.

I kommunerne er vi løsningsorienterede. Vi er kun interesseret i at sikre, at vores byggebranche, som alle andre erhverv, har så gode vilkår som muligt - herunder korte sagsbehandlingstider.

Det viser alle de initiativer, som er igangsat, med al tydelighed. One stop shop, lodsordning, én indgang, Erhvervskontakten - ja, kært barn har mange navne, men alle er de udtryk for tiltag, som kommunerne arbejder med alene med det sigte at gøre det lettere for erhvervet.

Når vi er løsningsorienterede lytter vi til, hvad vores virksomheder har af problemer. Bagefter prøver vi sammen med dem på bedste vis at løse problemerne til gavn for dem og til gavn for de mange andre hensyn, vi som miljømyndighed skal varetage.

I denne her sag lytter jeg til, at nogle virksomheder synes, det tager al for lang tid, når de skal have en § 8-tilladelse.

Lokale løsninger er til virksomhedernes bedste
Hvis vi skal løse problemet, skal vi gå ind på virksomhedens præmis – sagsbehandlingstiden er for lang. Miljøstyrelsens svar på dette er at flytte sagsbehandlingen til regionerne! Jeg tror næppe, de her har lyttet til problemet, før end de har fundet løsningen.

Det er KTC ́s helt klare opfattelse, at vi ikke løser virksomhedernes oplevede problemer på denne måde. Ikke fordi de ansatte i regionerne ikke ville kunne løfte opgaven, for de er bestemt kompetente sagsbehandlere. Men fordi en § 8-tilladelse ikke kan gives isoleret, uden at den bliver koordineret med kommunernes sagsbehandling.

Kommunerne koordinerer i dag med byggesagsbehandling – hvor er det muligt at bygge, hvor meget må der bygges, hvor kan der nedsives og så videre. Det er også kommunerne, der træffer afgørelse om, hvad der skal ske med den forurenede jord, der skal flyttes som led i byggeriet.

Til brug for dette er det vigtigt, at der foretages nogle forureningsundersøgelser. Hvis det skal give mening for bygherrerne, skal undersøgelserne helst koordineres med de undersøgelser, der skal foregå som led i § 8-tilladelsen.

Miljøstyrelsen bryder med strukturreform
Som det foregår nu, sker denne koordinering internt i kommunerne og er måske usynlig for virksomheden (og åbenbart også for Miljøstyrelsen). Som Miljøstyrelsen så rigtigt i deres svar på virksomhedsforum skriver, så har regionerne (da de var amter) før haft denne kompetence. Jeg tror dog ikke, at sagsbehandlingstiderne var kortere den gang.

En flytning af kompetencen vil derfor være et brud med hele ideen fra opgave- og strukturreformen – én indgang til det offentlige.

Miljøstyrelsen antager også, at regionerne vil få en ensartet praksis. Indtil nu er det ikke lykkedes hverken amter eller regionerne at blive enige om fælles retningslinjer for håndtering af forurenet jord.

Hvad er løsningen?

Den er nærliggende – vi skal blive endnu bedre til at udnytte den forhåndsdialog, vi har inden opstart af en byggesag.

I bund og grund handler det om forventningsafstemning tidligt i forløbet, så det ikke sent i forløbet kommer som en overraskelse for bygherrerne, at der skal foretages en forureningsundersøgelse eller i hvilket omfang denne undersøgelse skal foretages.

Hvis det betrygger nogle få, at der bliver sat et loft over sagsbehandlingstiden også for denne type af afgørelse, så lad os sammen finde ud af, hvad det loft skal være.

Forrige artikel DANVA: Overløb er ikke et overset problem for spildevandsselskaber DANVA: Overløb er ikke et overset problem for spildevandsselskaber Næste artikel Ida Auken: Det er så fristende at hoppe ned i grøften igen Ida Auken: Det er så fristende at hoppe ned i grøften igen
DF langer hårdt ud efter V-minister: Du taler landbruget ned

DF langer hårdt ud efter V-minister: Du taler landbruget ned

KRITIK: Jakob Ellemann-Jensen og regeringen har ikke fundet balancen mellem miljø og landbrug. Tværtimod "kommer man med grovfilen og taler dansk landbrug ned," siger Peter Skaarup. Partiet vil nu splitte Miljø- og Fødevareministeriet i to.