Om  
Hans Meltofte

Mindeord: Hans Meltofte om naturbeskytter Poul Hald-Mortensen (78)

Naturbeskytteren, biolog, cand.mag. Poul Hald-Mortensen, Vesløs, er død, 78 år gammel, og i den anledning skriver ornitolog, dr.scient. Hans Meltofte mindeord.

Redaktionen

Poul Hald-Mortensen var en af landets mest indflydelsesrige naturbeskyttere i de sidste tre årtier af 1900-tallet, hvor forvaltningen af Danmarks natur gennemgik store forbedringer, inden de politiske vinde vendte, og det meste beskyttelsesarbejde gik i stå i 2000’erne og 10’erne.

Han blev født i Østerild i Thy og voksede som søn af klitplantør C. A. Mortensen op i fire vestjyske klitplantager mellem Vejers i syd og Uggerby i nord.

Han blev student fra Thisted Gymnasium, og efter militærtjenesten i Holbæk blev han uddannet som biolog ved Aarhus og Københavns universiteter. Under biologistudierne blev han som 26-årig valgt ind i Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, som han fratrådte ved sin ansættelse i Miljøministeriet i 1972.

0:000:00