Om Altinget: miljø

OM OS: Altinget: miljø leverer nyheder, debat og baggrund om dansk miljøpolitik.

Altinget: miljø dækker miljøpolitik i bred forstand. Det betyder, at Altinget: miljø følger dansk og europæisk miljølovgivning - både når lovene vedtages og implementeres.

Altinget: miljø skaber både rum for miljøpolitiske og miljøfaglige diskussioner. 

Konkret har Altinget: miljø fokus på en bred palet af politiske emner, f.eks. vandmiljø, vandplaner, grundvand, naturpolitik, planlægning i det åbne land, kystbeskyttelse og kemipolitik.

Udgivelser
Altinget: miljø udkommer alle hverdage. Hver mandag udkommer Altinget: miljø med et overblik over den kommende uge på området. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kommer et nyhedsbrev med nyheder, baggrund, debat og analyser om aktuelle politiske emner. 

Kontakt 
Hvis du har ideer eller input til interessante historier inden for miljøområdet, er du velkommen til at kontakte redaktør Hjalte T. H. Kragesteen på hjalte@altinget.dk

Har du spørgsmål til dit abonnement så kontakt adm@altinget.dk

Annoncer
NICHEHUSET
Ny Kongensgade 10
1472 København K 

Tlf. 35 35 10 10
hej@nichehuset.dk 
www.nichehuset.dk/altinget