Erhvervslivet i fælles indspark: Brug for bedre balance i kemiindsatsen

DEBAT: Politikerne skal snart vedtage en ny kemiindsats, og der bør være fokus på både forbrugere og virksomheder. Vi har i et fælles indspil identificeret seks temaer, som Esben Lunde bør være opmærksom på, skriver Karin Klitgaard fra DI på vegne af flere organisationer.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

Vi tænker sjældent over det, men kemi spiller en afgørende rolle i moderne menneskers hverdag. Kemiske stoffer indgår i mange af de produkter, vi bruger. Og der bliver brugt kemi i produktionen af maskiner, katalysatorer og andre industriprodukter.

Når vi regulerer brugen af kemi, skal vi sikre, at der er en tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerne. Samtidig skal vi sørge for, at virksomhederne kan udvikle sig, opfinde nye produkter og konkurrere med omverdenen. De to mål behøver ikke være modsætninger.

Seks temaer i ny kemiindsats
Hen over efteråret skal politikerne vedtage en ny kemiindsats for perioden 2018-21. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har derfor inviteret en række interessenter til workshop fredag i denne uge, hvor vi skal drøfte indholdet og rammerne for indsatsen.

Dansk erhvervsliv er på forhånd kommet med et fælles indspil til regeringen og Folketinget. Det er helt unikt, at så mange erhvervsorganisationer er gået sammen om et fælles input på et meget kompliceret område, så vi håber, at politikerne vil tage godt imod det.

I indspillet peger vi på en række nye initiativer samtidig med, at vi giver konkrete forslag til, hvordan man laver en regulering, der er balanceret og mulig at håndhæve.

Vi har identificeret seks temaer, som vi mener, der skal fokuseres på i den nye kemiindsats: 

1. EU og international kemikalieregulering skal styrke markedet og sikkerheden

2. Forebyggelse og vejledning skal være i fokus

3. Styrket kontrol og håndhævelse skal være fokuseret på risici og markedsforhold

4. Information til forbrugere skal være nuanceret og give tryghed

5. Cirkulær økonomi skal have fokus på hele værdikæden

6. Forskning og substitution skal styrke innovation

Alle seks temaer er vigtige, men erhvervslivet er enige om, at især det europæiske arbejde bør styrkes med en ny kemiindsats.

En europæisk indsats
Samlet set er der flere ulemper end fordele ved national lovgivning – både for virksomheder og forbrugere. Derfor er det i Danmarks interesse at arbejde for fælles regler, en ensartet implementering og håndhævelse på tværs af EU, så vi sikrer et effektivt og sikkert indre marked.

Vi mener, at Miljø- og Fødevareministeriet skal oprustes, så der er tilstrækkelige ressourcer til at påvirke og i visse tilfælde drive EU-arbejdet. Begrænsningsforslaget for de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP, som nu er meget tæt på at blive vedtaget i EU-Kommissionen, er et eksempel på, at et lille medlemsland kan få stor indflydelse.

Dertil kommer, at sagen er særligt vigtig for erhvervslivet, fordi man undgår national særlovgivning, som unægtelig ville have en negativ effekt på det danske marked. Vi mener, at de danske myndigheder bør lægge flere ressourcer i at få effektiviseret REACH.

Enklere godkendelsesproces
Der er tale om en meget ambitiøs og ressourcekrævende lovgivning for både virksomheder og myndigheder. Hvis et kemikalie er blevet forbudt, kan virksomhederne ansøge om tilladelse til at fortsætte med at bruge kemikaliet gennem godkendelsesordningen. Men det er en besværlig og omkostningstung proces for virksomhederne.

Ofte har de ikke nogen anden mulighed end at søge om godkendelse, da der ikke findes andre kemikalier, der kan erstatte det stof, der er blevet forbudt. Vi foreslår derfor, at de danske myndigheder arbejder for en forenkling af ordningen. Det vil ikke mindst være til gavn for de små og mellemstore virksomheder.

En anden udfordring er, at godkendelsesordningen kun regulerer brugen af kemikalier internt i EU. Vi håber, at der kan findes en løsning, så produkter produceret i og uden for EU bliver ligestillet. Det er helt afgørende at beskytte det marked, vi har opbygget i EU, og at vi ikke skræmmer vores egne virksomheder til at producere i lande uden for EU, hvor der er anderledes regler for miljøbeskyttelse.

Det gavner hverken samfundsøkonomien eller ønsket om flere arbejdspladser, mere velfærd og et bedre miljø.

Vi ser meget frem til workshoppen og den fælles diskussion af de udfordringer, som Danmark og EU står over for på kemikalieområdet. Og vi glæder os ikke mindst til at drøfte, hvordan disse udfordringer kan løses til glæde for forbrugerne og virksomhederne.

 

Indlægget er skrevet på vegne af samtlige organisationer bag indspillet:
Landbrug & Fødevarer, SPT, DI, Kemi & Life Science, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv Fødevarer, Plastindustrien, DI Fødevarer, Procesindustrien, Emballageindustrien, Danmarks Farve- og Limindustri og VKH.

Afsendere af indlægget
Morten Damkjær Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer
Helle Fabiansen, adm. direktør i SPT
Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI
Rene Fleischer, formand for Kemi & Life Science
Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv
Saoirse McKeever Eriksen, fødevarekonsulent i Dansk Erhverv Fødevarer
Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien
Gitte Hestehave, seniorchefkonsulent i DI Fødevarer
Dorte Ibsen, sekretariatsleder i Procesindustrien
Trine Ringkjær, miljøpolitisk konsulent i Emballageindustrien.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Ny kemikalieindsats skal hvile på klare mål Dansk Erhverv: Ny kemikalieindsats skal hvile på klare mål Næste artikel Universitet skyder på landbruget: I blander erhvervsinteresser og forskning sammen Universitet skyder på landbruget: I blander erhvervsinteresser og forskning sammen