Debat

Politolog: Jo mere vi behandler borgerne som kunder, jo mere syg bliver den offentlige sektor

Det spørgsmål, som vi lige nu har brug for at stille os selv, er ikke, om velfærdsstaten er syg, men hvad vi kan gøre for at tilpasse borgernes forventninger til det, som den offentlige sektor kan levere, skriver Eva Sørensen.

Bestræbelserne på at skabe en konkurrencebaseret offentlig sektor har gjort borgerne til 'kunder'. Og når vi bliver gjort til kunder, opfører vi os også som kunder: vi kræver mere og mere, brokker os, når vi ikke tilfredse, og mener ikke, at vi selv skal bidrage, skriver Eva Sørensen.
Bestræbelserne på at skabe en konkurrencebaseret offentlig sektor har gjort borgerne til 'kunder'. Og når vi bliver gjort til kunder, opfører vi os også som kunder: vi kræver mere og mere, brokker os, når vi ikke tilfredse, og mener ikke, at vi selv skal bidrage, skriver Eva Sørensen.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Eva Sørensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er soleklart, at der lige nu er stor afstand mellem mængden og kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser og borgernes forventninger.

Det forklarer nogle økonomer med henvisning til Baumols gamle teori om en særlig offentlig omkostningssyge, der viser sig ved, at de offentlige udgifter stiger mere end produktiviteten, hvilket over tid fører til ringere serviceudbud.

Ifølge Baumol er det sværere at øge produktiviteten i den offentlige sektor end i den private sektor på grund af de mange arbejdsintensive offentlige opgaver, mangel på teknologisk udvikling og fravær af effektiviseringspres.

For at sikre arbejdskraftforsyningen må den offentlige sektor imidlertid give de samme lønstigninger som den private sektor. Derfor stiger de samlede omkostninger, uden at vi får proportionalt mere velfærd for pengene.

Læs også

De stigende omkostninger skal ovenikøbet finansieres af besparelser. Og det skaber stor utilfredshed hos borgerne, hvis forventninger til den offentlige sektor stiger, i takt med at de bliver rigere og rigere.

Borgere som kunder

Nu er jeg ikke økonom, men politolog med speciale i offentlig styring og demokrati. Alligevel tillader jeg mig at betvivle påstanden om, at teknologiudviklingen ikke slår igennem i den offentlige sektor, og at der ikke er noget effektivitetspres.

Temadebat

Er skellet mellem det offentliges velfærdsydelser og borgernes forventninger ved at vokse sig for stort?

Eller er den danske velfærdsmodel stærk og sund nok til at håndtere borgernes forventninger i fremtiden?

Det spørger Altinget Kommunal en række aktører om i denne temadebat.

Hvis du vil deltage i debatten, er du velkommen til at skrive til [email protected].

For der skal ikke ret meget kendskab til vor tids offentlige sektor til for at få øje på den enorme rolle, som digitalisering og andre teknologiske nyskabelser har spillet i udviklingen af den offentlige sektor. Der skrives altså ikke længere på skrivemaskine med dobbelt gennemslag, og nye velfærdsteknologier vinder frem.

Desuden er den offentlige sektor i stigende grad blevet udsat for et stort effektivitetspres med årlige grønthøsterbesparelser, målrettede sparerunder og en kombination af konkurrence-udsættelse, fritvalgsordninger og professionel ledelse baseret på målstyring og resultatmåling. Medarbejderne er også blevet kraftigt tilskyndet til at løbe stadigt hurtigere.

Der gøres faktisk meget for at få den offentlige sektor til at fungere bedre og herunder for at skabe et bedre match mellem det, som den offentlige sektor tilbyder, og det, som borgerne forventer.

Spørgsmålet er så, om vi har gjort det rigtige. Mit bud er, at påstanden om, at den offentlige sektor lider af omkostningssyge, mest gælder det traditionelle bureaukrati, og at New Public Management reformerne delvist har gjort op med denne syge.

Læs også

Problemet er så bare, at disse reformer har skabt et nyt problem. De har nemlig bidraget til at øge borgernes forventninger til den offentlig service og mindsket deres lyst til selv at bidrage.

Sagt på en anden måde har bestræbelserne på at skabe en konkurrencebaseret offentlig sektor gjort borgerne til 'kunder'. Og når vi bliver gjort til kunder, opfører vi os også som kunder: vi kræver mere og mere, brokker os, når vi ikke tilfredse, og mener ikke, at vi selv skal bidrage.

Medskabere af løsninger

Det spørgsmål, som vi lige nu har brug for at stille os selv, er altså ikke, om velfærdsstaten er syg, men hvad vi kan gøre for at tilpasse borgernes forventninger til det, som den offentlige sektor kan levere.

I 1980'erne var professor O.P. Kristensens klare svar brugerbetaling. Logikken var, at skal folk selv betale en del af udgiften, vil de bede om mindre offentlig service.

Bliver vi ved med at behandle borgerne som kunder, kan den offentlige sektor godt risikere at blive rigtig syg.

Eva Sørensen
Professor, RUC

Selvom vi fortsat ikke skal betale for at besøge vores praktiserende læge, og selvom der stadig er noget, der hedder folkepension, så viser væksten i forskellige private forsikringsordninger, at denne tankegang har vundet indpas blandt de bedrestillede, der betaler for at få bedre adgang og kvalitet end flertallet.

Meget af den forskning, som jeg og andre laver, viser imidlertid, at der er en anden vej at gå. Rundt omkring i danske kommuner er politikere, ledere og medarbejdere i disse år optaget af at 're-caste' borgerne fra krævende kunder til at være medskabere af offentlige løsninger.

Som medskabere involveres borgerne i alle faser af den offentlige styring lige fra politikskabelsen til produktionen af egen service. Det, kommunerne har opdaget, og som vi har glemt i vores begejstring for markedets effektiviserende kraft, er værdien af at mobilisere befolkningen omkring det fælles projekt, det er at skabe et bedre samfund og en bedre offentlig sektor.

Skal det lykkes, kræver det, at den offentlige sektor tør at invitere borgerne ind i rollen som medskabere fremfor at placere dem i kunderollen. Bliver vi ved med at behandle borgerne som kunder, kan den offentlige sektor godt risikere at blive rigtig syg. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Sørensen

Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Doktorgrad (RUC, 2020), ph.d. (Københavns Uni. 1996), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1989)

0:000:00