Regeringen og støttepartier: Vi gambler ikke med dansk forskning

DEBAT: Den tidligere regering satte kvalitet i dansk forskning på spil, da de udbød Miljø- og Fødevareministeriets faste aftaler med tre universiteter til konkurrence. Det sætter regeringen en stopper for, skriver blandt andet miljøministeren og fødevareministeren.

Af Lea Wermelin (S), Mogens Jensen (S) med flere
Se dokumentationsboksen

Den tidligere regering besluttede i 2017, at alle Miljø- og Fødevareministeriets faste aftaler med tre danske universiteter skulle i konkurrence frem mod 2026. Det laver vi om nu.

Nu skal universiteterne ikke længere konkurrere mod hinanden om Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og rådgivningsopgaver.

Hvorfor? Fordi det både er dårligt for dansk forskning i verdensklasse og for den bedste brug af vores fælles skattekroner.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag forskningsaftaler med Aarhus Universitet, DTU og Københavns Universitet. Aftalerne løber op i omkring 730 millioner kroner årligt.

Den forskning og rådgivning, der laves på universiteterne, giver et vigtig grundlag for at træffe oplyste beslutninger og for at løse samfundsproblemer som for eksempel forbedring af vandmiljøet og fødevaresikkerheden.

Her har vi danske forskere, som i årtier har forsket i netop det. Som kender alt til virkemidler til at forbedre vores vandmiljø eller ved, hvordan vi sætter ind mod sygdomme hos husdyr. Modsat den tidligere regering ønsker vi ikke konkurrence for konkurrencens skyld.

Forskningen skal have stabilitet
Konkurrence over en bred kam har ingen dokumenterede effekter.

Tværtimod skaber det usikkerhed om universiteternes økonomiske situation i mange år frem, da de ikke kan vide, om en aftale flytter institution.

Vores dygtige danske forskere kan for eksempel finde nye græsgange, og vi kan miste viden, som det har taget mange år at opbygge.

Forskning er et særligt område, der har brug for stabilitet og langtidssikret vidensopbygning. Derfor er der brug for en ny kurs. Der skal ikke være risiko for, at værdifulde danske forskningsmiljøer bliver ødelagt af liberalistisk dogmatik.

Ud over usikkerheden for forskerne og universiteterne så kræver konkurrence på forskningsområdet også utroligt mange ressourcer.

Én ressource er de mange medarbejdertimer brugt i ministeriet og et tilsvarende antal medarbejdertimer på universiteterne.

En anden er de ressourcer, samfundet allerede har brugt til laboratorier og andet materiel. Hvis man skal være de bedste, kræver god viden moderne og højteknologiske laboratorier og udstyr - som vi vel at mærke allerede har.

Hvis en aftale flyttes til et nyt universitet, så kan de ressourcer være spildt, og der kan være yderligere tocifrede millionbeløb i omkostninger til skiftet. Det, mener vi, er en dårlig måde at bruge skatteydernes penge på.

I Danmark har vi stærke forskningsmiljøer på miljø- og fødevareområdet. Vi har i fællesskab opsat ambitiøse mål for den grønne omstilling.

For at de skal nås, er vi helt afhængige af viden og forskning på allerhøjeste niveau. Det skal vi ikke gamble med ved at lave liberalistisk symbolpolitik på forskningsområdet.

Forrige artikel Naturorganisationer til fiskeriet: Jo, bundtrawl forstyrrer havbunden Naturorganisationer til fiskeriet: Jo, bundtrawl forstyrrer havbunden Næste artikel Aktører: Ministeren har ret - der skal styr på det urensede spildevand Aktører: Ministeren har ret - der skal styr på det urensede spildevand