Regeringen vil se på forslag om at lade kommuner indsamle fri- og privatskolers affald

Venstre og Konservative vil ligestille fri- og privatskoler med folkeskoler, når det kommer til indsamling af genanvendelig affald. Regeringen vil ’se på forslaget’ næste år.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Andreas Wind

Ikke i denne omgang bliver fri- og privatskoler ligestillet med folkeskolerne, når det kommer til håndteringen af affald.

Men måske bliver det til næste år.

I hvert fald vil klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) se på et borgerligt forslag om at lade fri- og privatskoler få del i samme kommunale affaldshåndtering, som folkeskolerne i dag nyder godt af. 

Det skriver Dan Jørgensen om fri- og privatskolers affaldsindsamling

Privat – og friskolerne forventes ikke at have mulighed for at indgå i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt husholdningsaffald.

Med den politiske aftale fra 2007 Politisk aftale om organisering af affaldssektoren mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk
Folkeparti, Radikale, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti, blev det vedtaget, at kommuner ikke må etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald.

Dermed må kommuner ikke etablere indsamlingsordninger for genanvendeligt affald fra privat – og friskoler, da deres affald regnes som erhvervsaffald.

Med aftalen fra 2007 blev der lavet en undtagelse for indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunens egne institutioner og virksomheder, herunder folkeskoler. Klimaplanen regulerer således ikke privat – og friskolers mulighed for at indgå i kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, da
dette blev besluttet med 2007-aftalen.

Det bemærkes, at det med Klimaplanen blev besluttet, at det skal være muligt for private virksomheder, herunder privat – og friskoler, at vælge private indsamlere til deres restaffald. En privat – eller friskole vil derfor kunne samle sin affaldsindsamling hos én privat aktør, hvilket kan være en administrativ lettelse for fri- og privatskolerne.

Ordningerne implementeres med det kommende lovforslag om genanvendeligt affald, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

Såfremt der generelt skal være muligt for privat – og friskoler at anvende de kommunale indsamlingsordninger, vil der skulle ændres på 2007-aftalen.

Frem mod det kommende udspil om cirkulær økonomi i 2023 vil regeringen se nærmere på forslaget.


Kilde: Skriftligt svar til Folketinget fra Dan Jørgensen

0:000:00