Rektorer: Lundes udbud kan ødelægge forskningsmiljøer

EKSPERTISE: Det er skadeligt for de specialiserede forskningsmiljøer, at miljø- og fødevareministeren vil sende myndighedsopgaver i udbud. Det mener to universitetsrektorer, der frygter, at ekspertisen forsvinder eller rykker til udlandet. Ministeren lover at tage hånd om udfordringerne.

"Målet
er, at de stærkeste forskningsmiljøer leverer forskning og
rådgivning på miljø- og fødevareområdet," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Universitetsrektorerne mener, at hans initiativ kan få den modsatte effekt.
"Målet er, at de stærkeste forskningsmiljøer leverer forskning og rådgivning på miljø- og fødevareområdet," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Universitetsrektorerne mener, at hans initiativ kan få den modsatte effekt.Foto: /ritzau/Jens Dresling
Kasper Kaasgaard

Det tager typisk mindst 10 år at opbygge et stærkt forskningsmiljø – men du kan ødelægge det på et splitsekund.

Brian Bech Nielsen
Rektor, Aarhus Universitet

Rektorerne for DTU og Aarhus Universitet er ikke glade for miljø- og fødevareministerens beslutning om at sende en række forskningsopgaver i udbud.

Fakta
Om forskningsbaseret myndighedsbetjening
 • Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for ydelser, som universiteterne udfører for bl.a. staten, herunder nationale beredskaber vedr. husdyrsygdomme og fødevaresikkerhed, politikudvikling og -implementering samt overvågnings- og direktivimplementeringsopgaver.
 • Miljø- og Fødevareministeriets bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening effektiviseres som andre statslige bevillinger med på 2 pct. årligt.
 • De enkelte konkurrenceudsættelser overholder retningslinjerne på området og varsles mindst tre år før en evt. opgaveoverdragelse træder i kraft.
 • Den samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet konkurrenceudsættes én gang over en 10-årig periode fra 2016-2026. De sidste opgaver varsles konkurrenceudsat i 2022 med virkning fra 2026. Konkurrenceudsættelser efter en fast kadence fortsætter ikke efter 2022. De nye aftaler med universiteterne vil fortsat være 4-årige rullende aftaler. Som hidtil skal der hvert år aftales et konkret arbejdsprogram.
 • Udenlandske universiteter får mulighed for at være faglig lead i forhold til metodevalg mv., men der skal være et dansk universitet som bevillingshaver. Modellen evalueres i 2018 med henblik på de næste udbud.
 • Private virksomheder kan som hovedregel ikke byde, da der skal være tale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Kilde: Miljø- og Fødevarerministeriet

Vigtig viden kan nemlig gå tabt, fordi Esben Lunde Larsen (V) kort før sommerferien besluttede at konkurrenceudsætte de forskningsopgaver, som universiteterne løser for hans ministerium. Det frygter rektorerne i hvert fald.

”Højt specialiserede forskningmiljøer er meget skrøbelige. Man skal gøre sig klart – også i ministeriet – at de kan nedbrydes ganske hurtigt. Og det kan tage ganske lang tid at bygge noget tilsvarende op igen. Derfor er der en betydelig risiko for videnstab for samfundet her,” siger Anders Bjarklev, rektor på DTU.

Dokumentation

Tre universiteter har aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Aftalerne i indeværende periode (2017-2020) fordeler sig på disse områder:

Aarhus Universitet

 • Planteproduktion
 • Husdyrproduktion
 • Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd
 • Natur og vand
 • Luft, emissioner og risikovurdering
 • Arktis

DTU

 • Fiskeri og akvakultur
 • Kemi og fødevarer
 • Veterinær
 • Miljø- og livscyklusvurderinger på affaldsområdet

Københavns Universitet

 • Ressource- og samfundsøkonomi
 • Skov og landskab

På finansloven for 2017 var der afsat 697 millioner kroner til forskningsbaseret myndighedsbetjening på miljø- og fødevareområdet. AU og DTU modtog langt størstedelen af midlerne:

 • Aarhus Universitet: 386,6 millioner kroner
 • Danmarks Tekniske Universitet: 308,1 millioner kroner
 • Københavns Universitet: 5,3 millioner kroner

0:000:00