Røde partier kræver svar fra Ellemann om vandløb

VANDLØB: Oppositionen vil have svar fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der ikke har fulgt indstillinger fra vandråd om at lade vandløb forblive i vandplanerne. ”Det er stærkt kritisabelt,” mener S.

Foto: /ritzau/Mads Nissen
Hjalte T. H. Kragesteen

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg lytter mere til vandrådene end til ministeren.

Christian Poll (ALT)
Miljøordfører
Fakta
Socialdemokraterne har stillet følgende spørgsmål

Udvalgsspørgsmål:
Ministeren bedes oplyse, hvorfor han ser bort fra de faglige vurderinger, som flere lokale vandråd har foretaget i forbindelse med udtagningen af 1.000 km vandløb i vandplanerne?

Baggrund: Der henvises til artiklen ” Ellemann-forklaring under angreb: Dropper vandløb med naturpotentiale” bragt på Altinget: miljø den 14/12.

§20-spørgsmål: 
Er det ministerens opfattelse, at det er fagligt forsvarligt at se bort fra de lokale vandråds – som har været ude ved vandløbene – anbefalinger om ikke tage det pågældende vandløb ud af vandplanerne?

Baggrund: Der henvises til artiklen ” Ellemann-forklaring under angreb: Dropper vandløb med naturpotentiale” bragt på Altinget: miljø den 14/12.

Flere partier i rød blok retter nu kritik mod miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) for at tage vandløb ud af vandplanerne, selvom regeringens egne vandråd har anbefalet det modsatte.

Socialdemokratiets miljøordfører er hårdt ude med riven:

”Det er stærkt kritisabelt, at miljøministeren tilsyneladende har ignoreret vandrådenes indstilling. Det undrer mig meget, at ministeren beder vandrådene om råd for så at se stort på deres indstillinger,” skriver Christian Rabjerg Madsen i en mail til Altinget.

Dokumentation

Sagen kort:
Som en del af landbrugspakken besluttede blå blok, at alle vandløb, der har et opland på under ti kvadratkilometer, skal revurderes. Det skal ske på baggrund af nye faglige kriterier, som Aarhus Universitet har udarbejdet. Forhenværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lagde i første omgang op til, at alle de ”forhadte vandløb” skal ud af vandplanerne. Udgangspunktet var de vandløb, der har et opland på under ti kvadratkilometer, hvilket svarer til omkring 8.500 kilometer.

Hun lagde dog op til at fastholde mindre vandløb, hvor man allerede har nået miljømål, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. I den endelige landbrugsaftale blev alle 19.000 kilometer dog fastholdt, og man besluttede i stedet, at flade, smalle og gravede vandløb eller vandløb, der har begrænset miljømæssig værdi, ikke medregnes. Aarhus Universitet har til øvelsen udarbejdet nye kriterier, som blev præsenteret for politikerne i december 2016.

I maj 2017 regnede Miljø- og Fødevareministeriet sig frem til, at kriterierne umiddelbart betyder, at 917 kilometer vandløb vil ryge ud af beskyttelse. Men først har vandråd og kommuner lavet et virkelighedstjek af skrivebordsøvelsen. Det er nu landet stort set samme sted. Omkring 1.000 kilometer vandløb står nu til at ryge ud af vandplanerne. Regeringens udkast er i høring i otte uger.

Det er også en del af opgaven, at man genovervejer den nuværende udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb, hvor miljøkravene er mindre. Det forventes afklaret i slutningen af 2019.


Altinget logoMiljø
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget miljø kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00