Skovforening i nødråb: Styrelse bremser plantning af nye træer

FORSINKET: Langsommelig sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen kan forsinke skovprojekter og blive en hæmsko for de politiske visioner på området, advarer Dansk Skovforening. “Vi arbejder på højtryk” og har et “godt flow” nu, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Mange ansøgninger om at plante nye træer på landbrugsjorde afventer endnu en afgørelse fra Landbrugsstyrelsen, som er blevet ramt af forsinkelser.
Mange ansøgninger om at plante nye træer på landbrugsjorde afventer endnu en afgørelse fra Landbrugsstyrelsen, som er blevet ramt af forsinkelser.Foto: Colourbox
Sine Riis Lund

Helt overordnet forstår vi godt, at Skovforeningen er trætte af, at sagsbehandlingen trækker ud hos os.

Louise Piester
Vicedirektør, Landbrugsstyrelsen

Vi er ved at ramme et point of no return, hvis vi ikke meget snart får de afgørelser, som vi skal bruge til foråret 2020, fordi der ellers vil være projekter, der løber ud i sandet.

Michael Sheedy Gehlert
Skovrider i Skovdyrkerforeningen, Vestjylland

Der skal være mere skov i Danmark.

Sådan har det lydt fra både regeringen og dets støttepartier som led i indsatsen for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet og sikre en positiv gevinst for biodiversitet og klima.

Men der er et problem. For Landbrugsstyrelsen halter betydeligt bagud med sagsbehandlingen af nye tilsagn til to ordninger, der har til formål at motivere lodsejere og andre til at rejse ny skov på deres landbrugsjorde.

Dokumentation

Nye ansøgninger om tilsagn modtaget i 2019

Tilskud til privat skovrejsning
Antal ansøgninger modtaget: 279
Forventet antal tilsagn: cirka 250
Antal afgørelser: 69
Andel med afgørelse: 24 procent

Tilskud til skov med biodiversitetsformål
Antal ansøgninger modtaget: 83
Forventet antal tilsagn: cirka 23
Antal afgørelser: 9
Andel med afgørelse: 10 procent

Ansøgninger om udbetalinger

Ansøgninger modtaget i 2018
Samlet antal: 1.231
Færdigbehandlet: 1.127
Andel færdigbehandlet: 91 procent

Ansøgninger modtaget i 2019
Samlet antal: 294
Færdigbehandlet: 127
Andel færdigbehandlet: 43 procent

Note: Tallene om udbetalinger er opgjort pr. 24. januar og dækker over alle typer ansøgninger for de to skovordninger: privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål.

Kilde: Landbrugsstyrelsen.


Altinget logoMiljø
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget miljø kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00