Søren Pind afviser at stramme regler for universiteters konsulentarbejde

SAMRÅD: Uddannelses- og forskningsministeren gjorde det på et samråd klart, at han ikke vil stramme lovgivningen for i fremtiden at undgå sager som den kritiserede kontrakt mellem Seges og Københavns Universitet.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) mener, at forskningsfriheden har rigtig gode vilkår og mener derfor heller ikke, at der er grund til at lovgive mere om universiteters konsulentarbejde.
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) mener, at forskningsfriheden har rigtig gode vilkår og mener derfor heller ikke, at der er grund til at lovgive mere om universiteters konsulentarbejde.Foto: Flemming Leitorp
Sine Riis Lund

Kontrakter mellem vidensinstitutioner og landbrug har de senere år skabt betydelig bevågenhed i offentligheden.

Senest er en kontrakt mellem Københavns Universitet og landbrugets videnscenter, Seges, blevet kaldt dybt betænkelig og kritiseret for at være i strid med regler om fri forskning og tavshedspligt.

Også en rapport fra CBS fra august 2016 om landbrugets rammevilkår er tidligere blevet beskyldt for at være stærkt influeret af Bæredygtigt Landbrug.

 

Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at det lader til, at det meget ofte er landbrugets organisationer, som ender i denne her type sager.

Christian Rabjerg Madsen
Miljøordfører for Socialdemokratiet

De to sager har været med til at rejse en mere principiel debat om universiteters konsulentarbejde for private, og denne uge havde Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen derfor indkaldt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i samråd for blandt andet at få svar på, om der fra politisk hold er grund til at handle med lovgivning.

Søren Pind gjorde dog hurtigt klart, at han ikke har tænkt sig at stramme lovgivningen.

“Faktisk er det mit indtryk, at forskningsfriheden har rigtig gode vilkår. Jeg mener derfor heller ikke, at der er behov for lovgivningsmæssige tiltag på området,” sagde ministeren.

Betænkelig loyalitet
Søren Pind sagde dog, at det er vigtigt løbende at have en dialog om, hvordan man med forskningsfriheden for øje skal håndtere forskellige muligheder på den bedst mulige måde.

Her fremhævede han netop forløbet mellem Seges og Københavns Universitet som et eksempel.

“I forhold til den konkrete aftale har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte jo taget til efterretning, at Københavns Universitet mener, at reglerne om tavshedspligt er formuleret for bredt i forhold til at præcisere indholdet om reglerne om tavshedspligt. Det vil sige, at vi har en institution, der har draget konsekvensen, og det synes jeg er godt,” sagde Søren Pind.

Christian Rabjerg Madsen mener dog, at IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, kunne være gået længere i sine indrømmelser.

“Jeg synes, det er fornuftigt, at Københavns Universitet imødekommer kritikken i forhold til tavshedspligt, men kritikken i forhold til loyalitet er jo ikke på samme måde imødekommet, og det synes jeg måske er lidt betænkeligt,” sagde han.

IFRO gennemgår kontrakter
I kontrakten mellem Seges og IFRO fremgik blandt andet en formulering om, at “leverandørens medarbejdere skal optræde loyalt og udelukkende varetage Seges’ interesser i relation til Aftalens omfang og indhold”.

Christian Rabjerg Madsen fandt det da også påfaldende, at landbruget flere gange har været i offentlighedens søgelys.

“Det er selvfølgelig frustrerende, at vi gentagne gange ser denne her type sager, og jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, at det lader til, at det meget ofte er landbrugets organisationer, som ender i denne her type sager. Det synes jeg selvfølgelig heller ikke er tilfredsstillende, fordi det meget ofte har med miljøregulering at gøre,” bemærkede han.

I en redegørelse fra oktober 2017 forklarer Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), at man ikke mener, at aftalen med Seges har været til hinder for forskernes ophavsret og forskningsfrihed.

Men IFRO understreger samtidigt, at man anerkender den kritik, der har været rejst, hvor andre mener, aftalens ordlyd kan være i konflikt med såvel universitetsloven som forvaltningsloven.

“Vi vil derfor gennemgå og styrke vores procedurer i forhold til fremtidige kontrakter med virksomheder og organisationer for at sikre, at der ikke fremover kan rejses tvivl om, at disse er i overensstemmelse med grundlaget for vores virke,” skriver institutleder Bo Jellesmark Thorsen i redegørelsen.

Søren Pind afviste på samrådet at gå til de øvrige universiteter for også at opfordre dem til at lave en lignende gennemgang.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Søren Pind

Bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence, formand, The Danish Ronald Reagan Society, fhv. uddannelses- og forskningsminister, MF (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 1997)

0:000:00