Debat

V: Sådan løser vi ”Det midtjyske søslag”

DEBAT: Debatten om Tange Sø ved Gudenåen har bølget frem og tilbage i mere end 20 år. Men løsningen er ligetil, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Foto: Colourbox.dk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget 

”Det midtjyske søslag” har stået på i mere end 20 år.

Det er dog ikke blot en lokal debat om fremtiden for Danmarks største kunstige sø, der opstod i 1920 ved den visionære etablering af Tangeværket. Det er også en principiel debat om, hvor langt man skal gå i naturgenopretningens hellige navn.

Og det er en debat om afvejningen af en lang række hensyn, herunder hensynet til den fauna og flora, der har tilpasset sig forholdene i Tange Sø gennem næsten 100 år. Visionen om at genskabe en selvreproducerende laksestamme i Gudenåen mellem Tange og Silkeborg er en anden stærk drivkraft i debatten. Dertil kommer hensynet til lokalbefolkningens forståelige stærke ønske om at bevare naturperlen Tange Sø, der i de fleste øjne er blevet en umistelig del af Danmarks natur med store rekreative værdier.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Uacceptabelt at tømme søen 
En række løsningsforslag er blevet vendt og drejet. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at søen tømmes totalt som led i såkaldt naturgenopretning ved Gudenåen. Dette forslag er i mine øjne helt uacceptabelt. Enorme rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ville gå tabt. Danmark har i forvejen absolut ikke for mange søer. Ja, en række steder bruges der store summer på at genskabe søer. Derfor kan vi hurtigt forkaste løsningen med at fjerne Tange Sø fra landkortet.

Kilometerlang omløbskanal er urealistisk
Et andet forslag går på at grave en 6-7 kilometer lang omløbskanal gennem skoven langs østsiden af søen, så Gudenåens vand ledes udenom. Også dette forslag er i min optik helt hen i vejret.

Lad os droppe komplet urealistiske og urimelige løsninger, såsom tømning af søen og gravning af lange kunstige kanaler for penge, der ikke findes.

Kristian Pihl Lorentzen (V)
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Ikke alene er der tale om et gigantisk projekt, der koster flere hundrede millioner kroner – de penge kunne bruges langt bedre til miljøprojekter andre steder, hvis man altså havde dem. Dertil kommer, at den lavbundede Tange Sø bliver stillestående vand, hvis hele Gudenåen ledes uden om søen. Hvem tør spå om, hvad det betyder for søens vandspejl og karakter på længere sigt?

Desuden vil løsningen ødelægge et velfungerende og velholdt Tangeværk, der fungerer som et lysende fyrtårn for produktion af grøn energi, om end produktionen i dag ikke har betydning for forsyningssikkerheden. Et meget stort aktiv set i sammenhæng med Energimuseet. Derfor må vi også forkaste dette forslag, der er alt for vidtgående og helt ude af proportioner med de begrænsede fordele, der måske kunne opnås.

Den tredje vej
Det leder frem til en tredje vej. Nemlig en forbedret og økonomisk realistisk faunapassage i tilknytning til frislusen i Tange. Derved kan værket fortsætte grøn elproduktion i sammenhæng med ny produktion af grøn fjernvarme til egnens byer ved hjælp af varmepumper. Desuden kunne der satses på at få skabt en selvreproducerende laksestamme i Tange Å, som byder på ganske gode livsbetingelser. Og et nyt stryg kunne blive en stor turistattraktion med springende store laks og havørreder.

Lad os nu komme op af skyttehullerne og i stedet mødes i et godt og realistisk kompromis, som den her skitserede tredje vej byder på. Og lad os droppe komplet urealistiske og urimelige løsninger, såsom tømning af søen og gravning af lange kunstige kanaler for penge, der ikke findes. Bevar Danmarks natur – bevar Tange Sø!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Pihl Lorentzen

Stedfortrædende MF (V) for Mads Fuglede (16/4-24), næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen, major
videregående officersuddannelse (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole 1990)

0:000:00