Debat

Venstre og Friluftsrådet: Danskerne skal have større indflydelse på lokal natur

DEBAT: De kommende naturnationalparker må ikke ende med at udelukke danskerne fra naturen. Ved at inddrage borgerne bliver det samtidig deres natur, som de tager vare på, skriver miljøordfører Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen.

Beskyttelse af naturen og friluftsliv skal gå hånd i hånd i de nye naturnationalparker, skriver Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen.
Beskyttelse af naturen og friluftsliv skal gå hånd i hånd i de nye naturnationalparker, skriver Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen
Hhv. miljøordfører og formand for Friluftsrådet

Danmark står over for en stor og meget akut opgave med at styrke biodiversiteten og give naturen mere plads. Det er en vigtig prioritet for både Venstre og Friluftsrådet.

Nu er regeringen og støttepartierne blevet enige om en natur- og biodiversitetspakke, der blandt andet skal give os flere naturnationalparker og mere urørt skov. Og selvfølgelig skal formålet her være at styrke biodiversiteten gennem mere og rigere natur. Men formålet skal samtidig være at give befolkningen muligheder for fortsat at benytte naturområderne og dyrke friluftsliv. De to formål skal følges ad, for det er sådan, vi sikrer befolkningens opbakning til indsatserne.

Lokal indflydelse og bedre adgang til naturen
I den forbindelse står Venstre og Friluftrådet sammen om at mene, at det er vigtigt at give plads til inddragelse af de lokale borgere, frivillige foreninger, lodsejere og erhvervsliv, hvis lokalområder skal gøres til vildere natur. De skal høres, inddrages og aktiveres, når der udlægges naturområder rundt omkring i landet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Hvis lokalsamfundet inddrages, kan det give ejerskab og lokalt tilhørsforhold - ikke bare til det lokale område, men også til naturindsatserne og glæden ved disse. Danskerne skal være med til at sætte præg på, hvordan de kan få glæde af naturen i deres dagligdag. De kender områderne og har noget at bidrage med, det bliver deres natur, som de tager vare på, følger med i og bruger med glæde.

Men inddragelse gør det ikke alene. Det også vigtigt, at der investeres i at skabe adgang til naturnationalparkerne, så danskernes muligheder for at opleve den skønne, danske natur og dyrke et mangfoldigt friluftsliv sikres. Vi ønsker, at alle får glæde af naturen – og ikke udelukkes fra den.

I de kommende naturnationalparker er det afgørende at undgå unødig administration og sikre frihed og fleksibilitet til at finde de løsninger lokalt, der er de rigtige for det enkelte naturområde og det omkringliggende lokalsamfund.

Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen
Hhv. miljøordfører og formand for Friluftsrådet

Inspiration fra danske naturparker
Til det er der masser af inspiration at hente fra de mange naturparker i Danmark, hvor netop inddragelse af de mange interessenter sikrer helstøbte løsninger samt lokal opbakning og ejerskab.

For nyligt var vi på en fælles tur i den smukke Naturpark Åmosen på Vestsjælland, hvor vi vandrede rundt i løvskove, istids-bakker og rigt fugleliv. Vi talte om, hvordan man i naturparken er lykkedes med at udvikle området med hensyn til natur, friluftsliv og lokale erhvervsinteresser, og det skal vi have mere af.

Naturparkerne forener de mange særinteresser i et område og sikrer inddragelse gennem de demokratiske kanaler, vi kender fra foreningslivet med bestyrelse og forskellige råd, der sikrer synergien i centrale interesser. Det skal vi lære af og sikre i fremtidig naturforvaltning og de mange nye naturinitiativer. For på den måde bliver naturen ved med at være vores alles.

Læs også

Frihed og fleksibilitet lokalt
I de kommende naturnationalparker er det afgørende at undgå unødig administration og sikre frihed og fleksibilitet til at finde de løsninger lokalt, der er de rigtige for det enkelte naturområde og det omkringliggende lokalsamfund.

I hvert enkelt område er der forskellige forhold, der gør sig gældende - for naturen og lokalsamfundet. Og derfor skal naturnationalparkerne ikke styres af statslige generaliserede krav og regulering, men i stedet skal vi give frihed til, at løsningerne på udvikling og forvaltning af områderne, adgang til områder og muligheder for oplevelser strikkes sammen lokalt blandt de aktører, der kender området bedst.

Sådan kan vi styrke den danske natur og skabe bedre naturoplevelser, hvilket jo er det, vi alle gerne vil.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Jensen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 1998)

Niels-Christian Levin Hansen

Militærrådgiver, Danmarks faste mission ved OSCE - Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa
officer

0:000:00