Marianne Bigum
 svarer 
Magnus Heunicke

Hvor langt er vi med at udmønte den politiske aftale om naturnationalparkerne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 379

Med henvisning til statsminister Mette Frederiksens budskab i åbningstale den 3. oktober 2023 om, at ”vi fortsætter vores arbejde med de kommende naturnationalparker”, og Danmarks Naturfredningsforenings udtalelser om, at der er “ingen politisk puls omkring de lovede naturnationalparker”, i artiklen ”DN: Miljøministeriets mørke glemmebog truer etableringen af naturnationalparkerne”, Altinget, den 2. januar bedes ministeren oversen­de en skriftlig redegørelse med følgende tre elementer besvaret hver for sig:

1) Hvor langt er vi med at udmønte den politiske aftale om naturnationalparkerne? Hvad er status på hver af naturnationalparkerne ift. udarbejdelse af projektplaner m.v.?

2) Hvad er der konkret sket af fremdrift i etablering af naturnationalparkerne, siden SVM­-regeringen tiltrådte?

3) Oplever ministeren konkrete barrierer for at komme videre med naturnationalparkerne? Hvad er de i så fald?

Svar fra tirsdag den 20. februar 2024

1 og 2) Vi er i gang med at nedsætte lokale bestyrelser for alle 15 besluttede naturnationalparker med personer, som kender områderne rigtigt godt, og som kan være med til at præge udviklingen i naturområderne. Bestyrelserne vil erstatte de nuværende lokale projektgrupper, og organisationer i projektgrupperne er blevet inviteret til at indstille medlemmer til de kommende bestyrelser. Det forventes, at etableringen af Naturnationalpark Gribskov og Fussingø kan starte i september 2024. Der tages hensyn til ynglesæsonen, som strækker sig fra marts til og med august, så etableringen ikke forstyrrer fuglene i området. Vi forventer, at de to første naturnationalparker åbner i starten af 2025, og at der efterfølgende kan åbne op til tre naturnationalparker i 2026 (Tranum, Stråsø og Almindingen), og at de øvrige 10 naturnationalparker kan åbne fra 2028 og frem.

Om status på planer for de 15 naturnationalparker vil jeg henvise til mine tidligere besvarelser af MOF alm. del spm. 238 og 239.

For at sikre at dyrevelfærden i naturnationalparkerne er i orden, kan jeg også oplyse, at regeringen sidste år har besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven skal evalueres et år efter, at de første naturnationalparker med en dispensation er åbnet.

3) Jeg er glad for, at vi nu nedsætter bestyrelserne og snart kan begynde etablering af de første dér, hvor de kommende naturnationalparker etableres. Derfor har vi gjort os umage med at finde et koncept for bestyrelser, som sikrer, at de, der bor tæt på og bruger naturområderne, bliver hørt.

Magnus Heunicke / Charlotte Brøndum

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00