Sofie Lippert Troelsen
 svarer 
Thomas Danielsen

Vil regeringen skærpe dokumentationskravet til By & Havn?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 615

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil skærpe dokumentationskravet til By & Havn, så­ledes at vurderingen af, hvorvidt der sker spredning af miljøfarlige stoffer fra Lynetteholm, sker på et fagligt og naturvidenskabeligt grundlag frem for den subjektive vurdering, at »mit bedste bud [er], at gravearbejdet ikke medfører en målbarforøgelse af de miljøfrem­mende stoffer, og at det derfor ikke vil have konsekvenser for vandkvaliteten i Øresund«, som en chefbiolog udtaler? Der henvises til artiklen »Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund« bragt på byoghavn.dk den 21. marts 2024.

Svar fra torsdag den 18. april 2024

Vil ministeren oplyse, om regeringen vil skærpe dokumentationskravet til By & Havn, således at vurderingen af, hvorvidt der sker spredning af miljøfarlige stoffer fra Lynetteholm, sker på et fagligt og naturvidenskabeligt grundlag frem for den subjektive vurdering, at »mit bedste bud [er], at gravearbejdet ikke medfører en målbarforøgelse af de miljøfremmende stoffer, og at det derfor ikke vil have konsekvenser for vandkvaliteten i Øresund«, som en chefbiolog udtaler? Der henvises til artiklen »Lynetteholms gravearbejde giver ikke målbare ændringer for vandkvaliteten i Øresund« bragt på byoghavn.dk den 21. marts 2024.

Svar:

I besvarelsen af TRU alm. del 288 har By og Havn oplyst følgende:

”I forhold til overvågningen af, om gravearbejderne ved Lynetteholm medfører forhøjede koncentrationer af en række sedimentbundne miljøfremmede stoffer, er der etableret et måleprogram, der bygger på 9 målestationer. De 8 stationer omkranser mere eller mindre Lynetteholms kommende perimeter, mens den 9. station er etableret i Hollænderdybet øst for Middelgrunden. Stationen i Hollænderdybet er etableret som en slags referencestation, da den ligger længere væk fra Lynetteholm og desuden i en anden af de dybe render.

DHI kan ud fra de to sæsoners målinger konkludere, at der ikke kan måles en betydende forurening fra gravearbejderne, selv når der udtages prøver i gravespildsfanen. Målingerne viser desuden, at kun meget små mængder af den sedimentbundne forurening frigives til vandfasen og dermed forbliver bundet til sedimentet, som sedimenterer relativt hurtigt og primært inden for arbejdsområdet.

Side Trafikstyrelsen har som myndighed pt. ikke haft bemærkninger til rapporteringen vedrørende vandkvaliteten i forbindelse med anlæg og drift af Lynetteholm.” Jeg har tillid til, at By & Havn overholder alle gældende miljøkrav under anlægget af Lynetteholm og bemærker også at, Trafikstyrelsen ikke har haft bemærkninger til de bagvedliggende rapporteringer fra monitoreringssystemet.

0:000:00