Søren Egge Rasmussen
 spørger 
Magnus Heunicke

Hvad er tidsplanen for de projekter, der vedrør fremdriften i den kollektive kvælstofindsats under vandområdeplanerne?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 752

Ministeren bedes redegøre for tidsplanen for de projekter, der fremgår som godkendte projekter i Tabel 2: Status på fremdriften i den kollektive kvælstofindsats under vandom­rådeplanerne 2015–2021 (VP2), opgjort pr. december 2023, i ton kvælstof pr. år (N) og procentvis målopfyldelse (pct.), Bilag 9.1. til forligskredsmødet om landbrugsaftalen den 18. april. Hvornår forventes de godkendte projekter til en forventet samlet reduktion på 1.123 t N at være afsluttet? Ministeren bedes samtidig forholde sig til, hvorvidt ministeren finder det tilfredsstillende, at der 8 år efter Vandområdeplan 2 trådte i kraft, kun er afsluttet projekter for den kollektive kvælstofindsats svarende til en samlet reduktion på 240 t N, dvs. 15,8 pct. af de budgetterede reduktioner?

0:000:00