Søren Egge Rasmussen
 spørger 
Magnus Heunicke

Kan ministeren give et retvisende estimat for den nuværende kvælstoftilførsel til vores havmiljø?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 925

Er ministeren enig med de førende eksperter på området i, at for at få et retvisende estimat for den nuværende kvælstoftilførsel til vores havmiljø bør man inkludere både våde og tørre år, og at der er risiko for at underestimere statusbelastningen, hvis man overvejende baserer beregningen på tørre år?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

0:000:00