Susie Jessen
 svarer 
Morten Dahlin

Hvad er ministerens holdning til, at man søsætter en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 941

Hvad er ministerens holdning til, at man søsætter en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer med det formål at sætte øerne fri fra rigide regler, så de i højere grad kan udvikle sig, men at man så efterfølgende aflyser forsøgsordningen, så øerne fortsat vil få afslag på afslag på grund af planloven og naturbeskyttelsesloven?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Lad mig begynde med at sige, at hverken aftalekredsen eller jeg har aflyst forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer. Tværtimod har jeg og de øvrige relevante ressortministerier meget grundigt gennemgået de 17 udviklingsprojekter, som er blevet indmeldt til overvejelse i en forsøgsordning med nye lovhjemler. En nærmere gennemgang af projekternes ønsker viser imidlertid, at flere af projekterne i betydelig grad kan gennemføres uden nye forsøgshjemler i lovgivningen. Der er en række projekter, der peger på problemstillinger, som allerede er adresseret eller håndteret i ny lovgivning, f.eks. muliggørelse af privat taxikørsel på småøerne.

Der er også flere projekter, der i forskellig grad kan gennemføres inden for eksisterende lovgivning med dispensation, f.eks. opsætningen af energianlæg ved sten- og jorddiger. Og så er der flere af småøerne, der vil kunne hjælpes på vej af planlovens nye mulighed for at udarbejde en øudviklingsplan i samarbejde med den lokale kommune. En øudviklingsplan vil potentielt kunne fravige planlovens regler om planlægning i kystnærhedszonen og naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen. Derudover er der en række projekter, som rummer nye forslag på planlovens område, og det synes jeg er nogle nyttige input i forhold til de drøftelser, vi generelt har i forligskredsen bag planloven. For der er jo en forligskreds.

Så har der også været en del ønsker fra projektholderne såsom at blive fritaget for krav, der direkte følger af EU-lovgivningen. Det er svært at ændre på, uanset om vi måtte have den politiske vilje, og derfor har vi i aftalekredsen haft en drøftelse af, at mange af de her projekter er bedre tjent med, at de bliver vejledt om de eksisterende muligheder, så de kan komme i mål med de dele af deres projekter, der kan gennemføres. For der er meget initiativrigdom, og der er gjort rigtig mange spændende tanker. Det synes både jeg og, fornemmer jeg, også de øvrige aftalepartier. Derfor er aftalekredsen og jeg optaget af, at de landsbyer og øer får en individuel feedback med vurdering af deres ønsker og vejledning til, hvordan de kan komme videre med deres projekter.

Ud over at vi har skrevet til de 17 projektholdere og deres kommuner, har vi også inviteret til et virtuelt møde med de 17 landsbyer og -øer, hvor de får muligheden for at få en generel information om, hvordan de bedst kan komme videre med deres konkrete projekter. Så vi har ikke sluppet det, og vi følger op. Der er indkaldt til et virtuelt møde. Jeg kan ikke på stående fod huske datoen, men jeg mener, det er lige om lidt, for vi har selvfølgelig et ønske om at se så mange som muligt af de gode idéer komme i mål.

0:000:00