Dansk Røde Kors: National ensomhedsstrategi skal bekæmpe Danmarks nye folkesygdom

DEBAT: Ensomhed er Danmarks nye folkesygdom, og den rammer de udsatte hårdest. Løsningen er en national ensomhedsstrategi på tværs af ministerier, skriver generalsekretæren i Røde Kors. 

Af Anders Ladekarl
Generalsekretær, Røde Kors

I Danmark har vi fået en ny folkesygdom: ensomhed. 

Det er en folkesygdom, fordi ensomhed rammer mennesker i alle aldre og i alle dele af samfundet, og fordi ensomhed breder sig hastigt. Fra 2013 til 2017 er antallet af ensomme i Danmark steget med 25 procent, og det anslås, at over 350.000 danskere lever i svær ensomhed.

Konsekvenserne af ensomhed er store – og ikke kun for den enkeltes velbefindende. Mennesker, der oplever ensomhed, har oftere et dårligere helbred, bliver oftere syge og har sværere ved at komme sig over sygdom. Det er omkostningsfuldt for samfundet.

Som så oftest rammes de socialt udsatte hårdest, når samfundsudviklingen bevæger sig i den gale retning. Udsatte borgere er nemlig de mest ensomme.

Netværk er vigtigt for at komme igennem kriser
Fra VIVE's Fællesskabsmåling ved vi, at 86 procent af udsatte borgere føler sig ensomme.

Det er den tidligere anbragte unge, som er på vej ind i voksenlivet, men står uden nære relationer til at dele livets op- og nedture med.

Det er førtidspensionisten, som har stået uden for arbejdsmarkedet i mange år og langsomt har set netværket smuldre, fordi fysikken ikke tillader meget aktivitet uden for boligen.

Det er alenemoren på kanten af arbejdsmarkedet, der ikke kan finde overskuddet til at opretholde et netværk omkring sig. For blot at nævne nogle grupper.

For disse grupper gælder det ofte, at de er ekstra sårbare, når der opstår modgang ved for eksempel sygdom eller skilsmisse. Netværk er en af de vigtigste faktorer for at komme helskindet igennem en krise.

Det har vi som samfund både et ansvar for og en klar interesse i at handle på.

Bredt samarbejde skal bekæmpe ensomheden
I Røde Kors’ sociale frivillige aktiviteter arbejder vi for at få flere ud af ensomhed og ind i fællesskabet.

Mange andre civilsamfundsaktører har vist vejen med gode initiativer på området. Men i takt med at vi har øget indsatserne, er antallet af personer, der oplever ensomhed, steget. Vi kan ikke alene følge med udviklingen i folkesygdommen.

Det står også klart, at vi ikke kan hjælpe de socialt udsatte ud af ensomhed ved kun at rette blikket mod socialområdet.

Det handler også om menneskers deltagelse i fællesskaberne på skolerne, uddannelserne, arbejdspladserne, lokalsamfundet, i boligforeninger, idrætsforeninger og meget, meget mere. Listen er lang.

Ensomheden kan ingen organisation, person eller sektor løse alene. Det gælder også for vores social- og indenrigsminister. Astrid Krag spiller en central rolle i at bekæmpe ensomheden blandt socialt udsatte, men ikke uden hjælp fra ministerkollegaer og andre sektorer.

Udfordringens kompleksitet kalder på komplekse løsninger. Det kræver koordinerede indsatser mellem alle de ministerier og aktører, der skal være en del af løsningen. Vi skal tænke på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

National ensomhedsstrategi
Derfor peger Røde Kors sammen med Ældre Sagen på, at vi i Danmark skal have en national ensomhedsstrategi.

En strategi skal sætte mål, retning og sikre konkrete initiativer for, hvordan vi nedbringer og forebygger ensomheden i Danmark. Og vi bakkes op af mange andre organisationer.

Ingen sidder med viden om alle områder og løsninger alene. Vi skal udvikle strategien med de bedste hoveder på tværs af områder og turde at tænke ud af boksen.

Kan en del af løsningen for eksempel være uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, som sætter mål for at styrke de studerendes sociale relationer og fremmer et rummeligt arbejdsmarked, hvor mennesker med nedsat arbejdsevne fortsat kan bidrage og være en del af fællesskabet?

Kan vi finde løsninger på transport- og boligområdet, som sikrer, at ingen isoleres på grund af manglende adgang til offentlig transport, og at flere boligarealer indbyder til fællesskab og socialt nærvær?

Og kan vi give social- og sundhedsvæsenet bedre forudsætninger og muligheder for at opspore ensomme og henvise dem til rette tilbud?

Vi har som samfund et fælles ansvar for ikke at lade de mest udsatte i stikken.

Så kære Astrid Krag, grib fat i dine ministerkollegaer, og lad os sammen sikre, at de socialt udsatte ikke skal stå alene med Danmarks nye folkesygdom.

Forrige artikel Forum for Mænds Sundhed: Fællesskaber for ensomme mænd skal nytænkes Forum for Mænds Sundhed: Fællesskaber for ensomme mænd skal nytænkes Næste artikel Alliance: Derfor skal vi lytte til Finland i kampen mod hjemløshed Alliance: Derfor skal vi lytte til Finland i kampen mod hjemløshed