Annoncørbetalt indhold

Offentlige chefer: Bureaukratiet er forværret de seneste tre år

De offentlige chefer har oplevet øget bureaukrati, men har også set øget innovation og kvalitet inden for deres område de seneste tre år. Det fortæller 200 offentlige ledere i en ny spørgeundersøgelse fra PwC, der stiller skarpt på udviklingen i den offentlige sektor. Læs resultaterne her.

Foto: PwC
PwC

I undersøgelsen “Den offentlige chef 2024” har 200 ledere fra den offentlige sektor vurderet udviklingen inden for deres politiske område på 11 centrale parametre. Undersøgelsen viser, at det går den forkerte vej i forhold til bureaukrati, som er det parameter, hvor flest har oplevet en forværring. Ca. halvdelen af de offentlige ledere fortæller således, at de har oplevet forværret bureaukrati de seneste tre år, mens blot 12 % har set en forbedring.

“Undersøgelsen tyder på, at man trods politiske intentioner om frisættelse af den offentlige sektor kun har øget bureaukratiet, hvilket kan skyldes komplekse reformer, manglende koordinering mellem enheder og yderligere kontrolmekanismer. Det viser, at der er behov for klarere mål, bedre koordinering samt øget effektivitet og innovation," forklarer Esben Toft, markedsleder for den offentlige sektor i PwC.

Han glæder sig derfor over, at der ifølge de offentlige chefer er sket den største forbedring på parameteren innovation, hvor 48 % fortæller, at de har oplevet en forbedring de seneste tre år, mens 17 % har oplevet en forværring. Også på parametre som kvalitet og effektivitet er det gået frem ifølge de offentlige ledere.

Foto: PwC

“Det er glædeligt at se, hvordan de offentlige chefer oplever øget effektivitet og innovation inden for deres eget politiske område. Denne positive udvikling kan medføre, at der kan leveres bedre service til borgerne, ressourcerne kan udnyttes mere optimalt og skabe en mere dynamisk og fremtidsorienteret arbejdsplads for de ansatte i den offentlige sektor," udtaler Esben Toft.

Den teknologiske udvikling og krav om effektivisering ændrer fokus
Undersøgelsen viser desuden, at de offentlige ledere forventer, at en række samfundsfaktorer vil påvirke deres organisation betydeligt de næste tre år. Øverst på listen ligger påvirkningen fra den teknologiske udvikling. 71 % forventer således i høj eller meget høj grad, at den teknologiske udvikling, herunder AI, vil påvirke deres organisations fokus og opgaver de næste tre år. Også kravet om effektivisering og mangel på arbejdskraft forventes i endnu højere grad at påvirke opgaver og fokus de næste tre år. 

“Den offentlige sektor står overfor store udfordringer med den hastige teknologiske udvikling og stigende krav om effektivisering. Det kræver, at man investerer i ny teknologi, herunder AI, kontinuerlig kompetenceudvikling for medarbejderne og er åben for forandring, der kan sikre en effektiv og fremtidssikret offentlig service," påpeger Esben Toft.

Foto: PwC


AI forventes markant at ændre den offentlige sektor
Ifølge undersøgelsen forventer 68 % af de offentlige ledere, at AI vil ændre deres organisations måde at skabe og levere værdi på markant de næste tre år. Allerede inden for de næste 12 måneder forventer 63 %, at AI vil føre til øget effektivitet i deres services, mens 57 % forventer øget kvalitet i deres services inden for de næste 12 måneder som følge af AI. Udviklingen inden for AI betyder samtidig, at mange organisationer står over for opkvalificering. 64 % af de offentlige ledere forventer således, at de fleste medarbejdere i organisationen skal opkvalificeres inden for AI inden for de næste tre år. 

"AI er i fuld gang med at forandre den offentlige sektor ved at automatisere rutineopgaver og forbedre beslutningsprocesser. For at udnytte dette potentiale er det afgørende at investere i kompetenceudvikling, så medarbejderne kan arbejde effektivt med nye teknologier og sikre en moderne, borgercentreret offentlig service," forklarer Esben Toft.

Usikkerhed om lovgivning, data og manglende kompetencer er barrierer for AI
Hele 7 ud af 10 offentlige ledere fortæller, at deres organisation på nuværende tidspunkt anvender AI-værktøjer, hvoraf langt hovedparten anvender generative AI-værktøjer som ChatGPT eller Copilot. De peger dog samtidig på en række barrierer i forhold til at komme i gang med AI. 48 % mener således i høj eller meget høj grad, at usikkerhed om lovgivningen på området er en barriere, mens 46 % i høj eller meget høj grad er bekymret for datasikkerheden. Samme andel peger på manglende kompetencer på området som en barriere for anvendelsen af AI.

“Undersøgelsen viser, at implementeringen af AI i den offentlige sektor møder flere barrierer, herunder usikkerhed om lovgivning og mangel på kompetencer. For at overvinde disse udfordringer er det nødvendigt med klare retningslinjer og målrettet kompetenceudvikling, så vi kan udnytte AI's fulde potentiale til gavn for samfundet," slutter Esben Toft.


Læs hele undersøgelsen her
For at belyse udviklingen i den offentlige sektor på en række centrale parametre har PwC i perioden den 8. april til 14. maj 2024 gennemført en online spørgeundersøgelse målrettet offentlige ledere. 200 ledere fra stat, regioner og kommuner har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen blev præsenteret på PwC’s årlige konference for offentlige chefer.

Læs resultaterne fra undersøgelsen her

Foto: PwC
 

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024