Sådan vil regeringen fordele resterne af satspuljen

HEMMELIG LISTE: Natåbning af selvmordsrådgivningen Livslinjen, fast tilknyttede læger på plejecentre og Det Nationale Sorgcenter. Se, hvordan regeringen vil bruge millionerne, der er tilbage i satspuljen.

80 millioner kroner til socialt udsatte unge på Grønland, 55 millioner kroner til en exitpakke til prostituerede og 100,4 millioner kroner til at videreføre nogle af initiativerne i demenshandlingsplanen.

Sådan lyder nogle af regeringens centrale bud på prioriteringer af de tilbageværende penge i den sløjfede satspulje.

På sundhedsområdet er der desuden lagt op til at holde hånden under Det Nationale Sorgcenter samt natåbning af telefonrådgivningen Livslinjen. Desuden vil regeringen afsætte 40 millioner kroner til opfølgning på en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre.

Login