Aktører er bekymrede over udflytning af opgaver i en tid med lægemangel

LÆGEMANGEL: Regeringens sundhedsreform vil lægge flere opgaver ud til kommuner og praktiserende læger. Men nye tal understreger, at det nære sundhedsvæsen i forvejen er presset af personalemangel.

Når regeringen i dag præsenterer sit udspil til en sundhedsreform, er der fokus på at flytte opgaver fra sygehusene til kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsreformen skal frem til 2025 nedbringe antallet af indlæggelser på sygehusene med 40.000 om året – vel at mærke samtidig med at antallet af ældre over 75 år er stærkt stigende.

Patienter skal i stedet behandles i det nære sundhedsvæsen. Det vil først og fremmest sige i kommunale sundhedshuse med tilknyttede læger og i almen praksis.

Login