Astma-Allergi Danmark: Vi savner stadig en plan for allergien

DEBAT: Alle regioner er enige om, at allergipatienter skal prioriteres. Men det bliver de ikke på lige fod med andre patienter. Det skal der laves om på, skriver Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Af Anne Holm Hansen
Vicedirektør, Astma-Allergi Danmark

Allergien er blevet forsømt. Det ved sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen og regionerne allerede, og allergipatienter mærker det i særdeleshed, når de søger hjælp i sundhedsvæsenet til udredning og behandling.

De venter, og ofte venter de forgæves på den rigtige behandling, for kapaciteten mangler.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i februar 2017 en statusplan, som påpeger problemet med manglen på allergispecialister, uddannelse og dermed viden i sundhedssystemet også gennem uddannelse af den praktiserende læge. Vi venter nu på et ægte gennembrud, der sikrer patienterne en plan fra regionerne.

Allergipatienter skal prioriteres højere
Tre regioner erkender, at de godt kan se, at der skal gøres noget for allergien. Ulla Astman (S), formand for Region Nordjylland, siger blandt andet i Astma-Allergibladet nr. 5 2017, at det vigtigste er, at allergipatienter, ligesom andre patienter i det danske sundhedsvæsen, får en ordentlig og god behandling.

Ja, det er sandt. Men hvad skal der så ske nu, regioner?

Det vil være et ægte og mærkbart løft, hvis allergipatienter kommer op på niveau med andre patientgrupper i forhold til udredning og behandling.

Patienter med allergi har, på linje med øvrige patienter jævnfør sundhedsloven § 2, ret til let og lige adgang til sundhedsvæsenet, at der er sammenhæng mellem ydelserne, og at der er kort ventetid på behandling.

Meget af det, der skal til for at forbedre situationen for allergipatienter, er selvfølgelig, at der er læger, der har viden og kan behandle for allergiske sygdomme, allergicentre i alle regioner, høj kapacitet på specialviden, der giver genklang hos den praktiserende læge og en udvidet teknologisk kommunikation mellem regionerne.

Det har vi ikke nu.

Patienten savner en plan
Ovenstående forslag til forbedringer er ingen regioner helt uenige i. Men patienterne savner stadig en plan.

En helt konkret plan for et løft af allergiområdet – herunder fagområdeuddannelsen for allergi, som gennem mange år ikke har været prioriteret. Og som Sundhedsstyrelsen i statusrapporten skriver, har der ikke været tilstrækkeligt fokus på specifik efteruddannelse af speciallæger inden for allergiområdet – altså fagområdespecialisterne mangler.

Hvordan opdateres den praktiserende læge uden viden fra specialister?

Det er derfor fint, at regionerne kan se udfordringerne for allergien. Det sætter vi som patienternes interessevaretager pris på. Men det skal følges op af mere end snak.

Der skal være flere uddannede fagområdespecialister. Det skal organiseres og prioriteres, og hvor er allergien eksempelvis henne i den nye overenskomstaftale mellem regionerne og de praktiserende læger?

Til det kommende regionsrådsvalg er patienternes ønske til deres regioner, at der kommer en plan, der kan håndtere udfordringerne på allergiområdet.

En plan for fremtidens allergibehandling med fokus på fagområdeuddannelsen, den praktiserende læge og allergicentre, så vi kan få det løft, der sikrer, at allergipatientens behandling prioriteres og varetages som alle andre områder. For alle ved jo, at det i sidste ende er patienterne, der rammes, når løsningerne udebliver.

Forrige artikel Professor: Kritikken af forhadt produktivitetskrav er overdrevet Professor: Kritikken af forhadt produktivitetskrav er overdrevet Næste artikel LVS: Medicinrådet er paradoksernes holdeplads LVS: Medicinrådet er paradoksernes holdeplads