Debat

Bioanalytikere: Styrelsens kommuni­kation om værnemidler er mangelfuld

DEBAT: Sundhedsstyrelsen tager ikke risikoen for smitte fra raske smittebærere alvorlig, når de ikke er konsekvente i udmeldingerne om smitterisiko og værnemidler, skriver Danske Bioanalytikeres formand.

Bioanalytikere risikerer at sætte smittekæder i gang, medmindre de får bedre adgang til værnemidler, skriver formand Martina Jürs fra Danske Bioanalytikere. (Foto: Pressefoto)<br>
Bioanalytikere risikerer at sætte smittekæder i gang, medmindre de får bedre adgang til værnemidler, skriver formand Martina Jürs fra Danske Bioanalytikere. (Foto: Pressefoto)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Martina Jürs
Formand, Danske Bioanalytikere

Vi er flinke, vi holder afstand. 

Tager man for eksempel blodprøver i et sygehusambulatorium eller foretager en såkaldt arbejds-ekg på en hjertepatient, er man som bioanalytiker derimod helt tæt på. 

Det kan ikke være anderledes, og som sundhedsprofessionelle er vi vant til at forholde os til potentiel smitte og agere med både sund fornuft og ud fra alle tænkelige hygiejnemæssige forskrifter. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

De åbenlyst covid-19-smittede er ikke her problemet, for de befinder sig et andet sted i sundhedsvæsenet. Men dem, hvis smittestatus er ukendt, og symptomer er enten helt fraværende eller ubetydelige, er grund til bekymring for en del af mine medlemmer.

Ubeskyttet kontakt
Vi har fået fortalt igen og igen, at sars-cov-2 er en virus, som vi alle skal være helt overordentlig meget på vagt over for. 

Sundhedsstyrelsen beder os om at se bort fra, at vi i løbet af en lang dag i ambulatoriet kan risikere at sidde forholdsvis ubeskyttede over for én eller flere borgere, der er smittet med covid-19, uden at hverken de eller vi ved det.

Martina Jürs
Formand, Danske Bioanalytikere

Dels er den langt mere smitsom end en almindelig sæsoninfluenza. Dels har flere studier påvist, at den kan smitte uden symptomer.

Der formodes derfor at være et væsentligt mørketal af symptomfri smittede, som for eksempel kan møde op for at få taget blodprøver eller funktionsmålinger et eller andet sted i sygehusvæsenet. 

På præcis samme måde kan vi selv som sundhedsprofessionelle uden at vide det komme til at sætte en smittekæde i gang hos en borger.

Intet af det er formentlig ny viden for brugerne af dette medie. Men Sundhedsstyrelsen beder os faktisk om at se bort fra det faktum, at vi i løbet af en lang dag i ambulatoriet kan risikere at sidde forholdsvis ubeskyttede over for én eller flere borgere, der er smittet med covid-19, uden at hverken de eller vi ved det. 

Sundhedsstyrelsen fastholder nemlig i den seneste opdatering af retningslinjerne for sundheds- og plejepersonalets håndtering af værnemidler, at den slags ikke skal anvendes rutinemæssigt, men alene ved symptomer på eller mistanke om covid-19. 

Altså: De skal ikke være al for meget i tvivl om, at de anvender de dyrebare værnemidler rationelt.

Stor risiko for raske smittebærere
Og her vil jeg lige skynde mig at sige, at mine medlemmer udtrykker generelt stor forståelse for, at værnemidler beklageligvis har været en sparsom ressource, og at det har været nødvendigt at prioritere.

De ved også, at for eksempel en ansigtsmaske ikke alene er tilstrækkeligt til at stoppe smitteoverførsel, men er en del af en række forholdsregler. Men de ved også, at de statistisk set vil have patienter foran dem, der kan være raske smittebærere.

Sundhedsstyrelsen nedtoner i sine seneste retningslinjer ret overraskende risikoen for asymptomatisk smitte og affærdiger fænomenet som "uafklaret".

"Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang der forekommer smitte fra personer inficeret med SARS-CoV-2 uden symptomer. SARS-CoV-2 er fundet hos personer uden symptomer, men dette er ikke ensbetydende med, at de er smitsomme. Størstedelen af smitte vurderes at ske fra personer med symptomer," skriver styrelsen.

Størstedelen? Hvor stor en del? Og hvad med resten?

"Upræcis" vurdering
Ironisk nok ramlede udsendelsen af den reviderede version af retningslinjerne sammen med, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i påsken måtte gå ud og indrømme, at styrelsen havde været for "upræcis" med hensyn til sin vurdering af symptomfri smitte. 

Det skete, efter at Berlingske med 11 internationale studier og seks anerkendte danske forskere i ryggen argumenterede for dét, der dog var rapporteret bredt og kendt af de fleste, at, ja, den lumske nye coronavirus kan smitte, før den bryder ud. 

Brostrøm skrev efterfølgende til avisen, at "på befolkningsniveau kan smitten fra asymptomatiske godt være betydelig".

Vi gik så ud fra, at Sundhedsstyrelsen også ville "præcisere", at symptomfri smittebærere naturligvis også udgør en risiko for sundhedsprofessionelle i sine retningslinjer, og at deres adgang til at benytte værnemidler skulle ændres. Men vi venter stadig. 

Læs også

Behov for konsekvente udmeldinger
Selvom der er blevet rettet til andre steder på styrelsens hjemmeside, står ovenstående vurdering stadig at læse i retningslinjerne.

Repræsenterer bioanalytikere og en lind strøm af alle mulige borgere ind og ud af et ambulatorium da ikke "befolkningsniveau"? 

Nej, igen, lyder det fra Brostrøms pressechef. Befolkningen er åbenbart nogle andre.

Derfor bliver jeg ekstra knotten, da jeg lige efter påske kaster et blik på de nye retningslinjer for en anden faggruppe i det danske sundhedsvæsen.

Når det gælder de praktiserende læger, behøver de blot at være i "tvivl" om patientens smittestatus, så stilles der straks to styks masker til rådighed. En til lægen og en til patienten.

Ærlig talt, sundhedsstyrelse, det er på høje tid at få jeres udmeldinger om smitterisiko og værnemidler bragt i sync, så alle faggrupper fortsat kan have tillid til, at I tager vare på såvel deres som deres patienters sikkerhed. Vi håber at høre fra jer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martina Jürs

Formand, Danske Bioanalytikere
Bioanalytiker

0:000:00