Dansk Erhverv: Ejerskabsforhold spænder ben for god tandpleje

DEBAT: Hvis voksentandplejen skal have bedre rammer, bør den i langt højere grad anvende og måle på kvalitet, og så skal ejerskabsforholdene liberaliseres, skriver Katrina Feilberg Schouenborg fra Dansk Erhverv. 

Af Katrina Feilberg Schouenborg
Sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv

Det er en bunden opgave for sundhedsminister Magnus Heunicke at skabe nye rammer for voksentandplejen. 
Trods et langt og grundigt forarbejde efterlod den tidligere regering et ufærdigt arbejde med at sikre nye rammer for voksentandplejen. Og det haster i den grad. For voksentandplejen i Danmark er i dag kendetegnet ved en række udfordringer.

De offentlige udgifter til voksentandplejen har været stigende, og ifølge Sundhedsstyrelsens prognose bliver der stor mangel på tandlæger i de kommende år, blandt andet fordi mange af de yngre tandlæger ikke ønsker at slå sig ned med egen praksis. Det gælder særligt i udkantsområder. 

Samtidig halter mange klinikker i dag bagud på investeringer i moderne udstyr og ny teknologi, og flere har udfordringer med at implementere de kliniske retningslinjer.

Målbare kvalitets- og effektmål
Med andre ord: der er nok at tage fat på. Både på den kliniske del og på organiseringen af tandlægeområdet. 
Der skal fokuseres på kvalitet og forebyggelse af tandsygdomme og understøttelse af social lighed i tandsundheden.

Dansk Erhverv ønsker, at fremtidens voksentandpleje i langt højere grad vil anvende og måle på kvalitet. Vi ser meget gerne, at der bliver sat nogle målbare kvalitets- og effektmål gennem klinisk databaseanvendelse.

Data, som for eksempel kan anvendes til mere målrettet forskning og viden om tandsundhed og behandlinger i Danmark, og som samtidig kan skabe mere transparens om effekten af forskellige tandbehandlinger i større skala. Dette vil både gavne patienterne og branchen og sikre mere værdi og mest mulig sundhed for pengene.

Opblødning af de restriktive ejerskabsforhold
Dansk Erhverv peger samtidig på, at noget af løsningen findes i organiseringen på tandlægeområdet. 

Mere konkret i en opblødning af de restriktive ejerskabsforhold, der er i dag, hvor tandlæger skal eje majoriteten af klinikken. 

Dette understøttes også af en analyse fra Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen, som peger på, at de nuværende restriktioner vedrørende ejerskabsforhold i tandlægeklinikkerne blandt andet kan forhindre innovation, kvalitetsudvikling og faglig udvikling på tandområdet.

Dansk Erhverv mener, at en liberalisering af ejerskabsforholdene vil skabe rum for langt større investeringer i tandlægeklinikker. Det vil give plads til stordriftsfordele, driftsoptimering og mulighed for investering i nyt og tidssvarende udstyr og ikke mindst sikre et fagligt løft til de ansatte og det kliniske arbejde, som vil komme patienterne til gavn.

Giv tandlægen mere tid til det vigtige
Kritikere peger på, at kvaliteten falder, hvis ejerstrukturen ændres. Her må vi bare sige ret imod.

Erfaringer fra andre områder inden for sundhed viser, at kvaliteten og patienttilfredsheden godt kan være høj, selvom ejeren af klinikken ikke er læge eller tandlæge. Det er selvfølgelig vores klare anbefaling, at der på den enkelte tandlægeklinik fortsat skal være en klinikansvarlig tandlæge, der har det overordnede faglige ansvar på klinikken. På den måde sikres fagligheden helt ud lokalt i klinikken.

Men når for eksempel tandlægekæder går ind og investerer i klinikker, står de samtidig på mål for en høj og ensartet kvalitet i alle deres klinikker i kædens navn. Og de har en interesse i, at det faglige niveau på alle klinikker kontinuerligt er højt i alle behandlinger. Én enkelt dårlig sag kan gå ud over flere klinikker og dermed hele forretningen. 

Modellen vil samtidig sikre, at ledelses- og administrative opgaver kan løses centralt, så tandlægen kan koncentrere sig om tandlægefaglige opgaver. Tandlægen får helt enkelt mere tid at være tandlæge, også lokalt i områder, hvor det for eksempel er vanskeligt at skaffe tandlæger.

Der er med andre ord både nok at tage fat på, men også løsninger, der ligger lige for, hvis vi både skal sikre kvaliteten og sikre en bæredygtig model for fremtidens voksentandpleje.

Forrige artikel Debat: Konsulentloft kan blive en dyr løsning Debat: Konsulentloft kan blive en dyr løsning Næste artikel Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges Sygeplejerskerne: Antallet af studie­pladser på sygeplejerske­uddannelserne skal øges