Dansk Erhverv: Markedet for værnemidler skal normaliseres igen

DEBAT: Offentlige og private aktører skal have lige adgang til køb af værnemidler, og der skal mere transparens i indkøbsprocesserne, mener Dansk Erhverv, der opfordrer regeringen til at lægge en langsigtet strategi for indkøb af værnemidler.

Af Betina Hagerup
Direktør for markeder, Dansk Erhverv

Regeringen har netop annonceret en ny styrelse for samfundskritisk beredskab, der skal være med til at sikre at vores samfund har rigelighed af værnemidler, testkits og en robust infrastruktur, når en sundhedskrise rammer. 

Det er vigtigt med et stærkt fundament for at vores samfund kan køre videre trods en akut og overhængende sundhedsudfordring.

Tiden fra covid-19-udbruddet til starten af maj var en undtagelsestilstand, hvor vi blandt andet så, at de almindelige regler for indkøb af udstyr og værnemidler blev sat ud af kraft grundet et ustabilt verdensmarked, og for at myndighederne kunne forfølge det altdominerende mål: Rigelighed af værnemidler, kritisk medicinsk udstyr og testkit samt udbygning af testkapacitet.

Læg en langsigtet strategi
Dette arbejde har covid-19-staben i regi af NOST (Den Nationale Operative Stab under Rigspolitiet) løftet på så udmærket vis, at Danske Regioner 13. maj 2020 kunne sende en nyhed ud om at lagerbeholdningen på værnemidler er mangedoblet på en måned.

Der er derfor grundlag for, at vi nu kan kigge fremad og begynde at planlægge mere langsigtet end i den første tid efter epidemiens udbrud.

Dansk Erhverv har i den forbindelse formuleret fem overordnede principper, som de politiske beslutningstagere bør have in mente, når den nye styrelse skal sætte i gang, men også i forhold til en værnemiddelstrategi.

Sikkerhed for patienter og personale bør være kardinalpunkt
Værnemidler, tests og kritisk medicinsk udstyr er vitale for at et samfund kan håndtere større sygdomsudbrud og ikke mindst epidemier.

Af samme årsag er sikkerheden for produktets kvalitet normalt reguleret i europæisk lovgivning, men under covid-19 har myndighederne valgt at suspendere en række af de ellers gældende bestemmelser for mærkning af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr.

Risikoen for at købe for dårlige værnemidler med sikkerhedsproblemer minimeres ved en tilbagevenden til kravspecifikationer og udbud af mærkede værnemidler og kritisk medicinsk udstyr, hvilket vil gavne sikkerheden for patienter og sundhedspersonale.

Transparens i indkøbsprocesserne og lige adgang til markedet
Under covid-19 har det været uklart for leverandørerne hvilke produkter, de offentlige indkøbere præcist har efterspurgt, hvad processen for et indkøb har været og hvilke kriterier, der har været lagt til grund for at det blev den ene og ikke den anden virksomhed, der løb med ordren.

Dansk Erhverv opfordrer de danske myndigheder til snarest at sætte et konkret tidspunkt for at normalisere indkøbssituationen for værnemidler, diagnostisk udstyr og kritisk medicinsk udstyr og dermed sikre, så der igen kommer transparens i indkøbsprocesserne, klare kriterier og en lige adgang til markedet.  

Aktører skal have lige adgang til køb af værnemidler
Et bærende princip for en national værnemiddelstrategi bør være, at både offentlige og ikke-offentlige aktører inden for samfundets beredskab har lige adgang til værnemidler. 

Under covid-19-epidemien har det været en vedvarende udfordring for de ikke-offentlige aktører inden for særligt sundheds- og velfærdsområdet at få adgang til værnemidler, fordi det i starten af krisen blev meddelt, at leverandører kun måtte sælge til det offentlige sundhedsvæsen.

For at imødegå en lignende situation opstår, opfordrer Dansk Erhverv til at en national værnemiddelstrategi giver offentlige og ikke-offentlige aktører får lige adgang til at anskaffe sig værnemidler, når de udfylder samme funktioner.

Danmark bør arbejde for koordineret genindførsel af udbud i EU
I starten af april satte EU-Kommissionen i praksis udbudsprocedurerne ud af kraft på grund af covid-19. Derfor er der et behov for at man også på europæiske plan sikrer en tilbagevenden til normale udbud.

Danmark kan gå forrest med at genetablere de almindelige udbudsprocedurer, men det er i sagens natur afgørende, at også andre EU-lande vender tilbage til normalen.

Når lagersituationen er stabiliseret, er et suspenderet indre marked til skade for både patienter, sundhedspersonale og virksomheder.

Dette gælder særligt for et land med en lille åben økonomi som Danmark.

Fasthold og udbyg samarbejde
I forbindelse med oprettelsen af den nye styrelse for samfundsberedskab tilskynder Dansk Erhverv til at man tager ved lære af erfaringerne fra NOST covid-19-staben.

I forbindelse med at myndighederne byggede kriseorganisationen op, besluttede man sig hurtigt for at inddrage erhvervsorganisationerne og en stribe virksomheder i opgaveløsningen og det var godt set: Erhvervslivet stod med mange af de løsninger, der var brug for så lagrene for værnemidler kunne blive fyldte og en vigtig forudsætning for at en genåbning af samfundet dermed var til stede.

Derfor opfordrer Dansk Erhverv til at den nye styrelse for værnemidler fastholder det tætte samarbejde mellem de offentlige myndigheder og det private erhvervsliv for at sikre fortsat partnerskab om en effektiv opgaveløsning.

Det har vi en fælles interesse i.

Forrige artikel Eksperter: Pandemien har sat strøm til digitaliseringsbølgen Eksperter: Pandemien har sat strøm til digitaliseringsbølgen Næste artikel  Forsker: Corona i Grønland kan løbe helt ud af kontrol Forsker: Corona i Grønland kan løbe helt ud af kontrol