Dansk Sygepleje Selskab til politikere: Indfør relationstid til gavn for patienter

DEBAT: Sygeplejerskens reelle tid sammen med patienten skal mere i fokus. Derfor skal Folketinget vedtage at lægge et antal minutter ind til relationstid, opfordrer Dansk Sygepleje Selskab.

Af Pia Dreyer
Formand, Dansk Sygepleje Selskab

Med Socialdemokratiet i spidsen for den nye regering kan vi se frem til ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet, hvis partiets valgløfte indfries. Det er særdeles positivt.

Vi får stadig flere behandlingskrævende patienter med kroniske sygdomme og multisygdomme i fremtiden, og sygeplejerskerne på både sygehuse og i kommunerne er pressede.

Men ét er antallet af sygeplejersker.

Noget andet er, hvor meget tid sygeplejerskerne har sammen med den enkelte patient, når sygeplejeressourcerne er knappe.

Her er en af de store udfordringer de accelererede patientforløb i forbindelse med blandt andet kræftpakkerne, som sammen med generelt kortere indlæggelsestider har givet sygeplejerskerne mindre tid med patienterne.

Den mindskede patienttid er en udfordring, fordi den har gjort det svært for sygeplejerskerne at skabe og etablere menneskelige relationer til patienterne og deres pårørende under behandlingsforløb eller ophold på sygehuset.

Giv os tid til at forstå patientens situation
Sygepleje er en relationsbåret profession, og sygeplejersker er uddannet til at se mennesket bag den syge og ikke kun den konkrete behandlingsprocedure.

Derfor er det essentielt, at sygeplejersken har tid til at sætte sig ind i patientens livssituation, som kan have afgørende betydning for, om en behandling lykkedes.

Eksempelvis kræver en vellykket operation, at patienten forstår og handler efter de praktiske anvisninger før og efter operationen eksempelvis i forhold til hygiejne og kost.

Hvis man som patient ikke har haft mulighed for at drøfte sine bekymringer om indgrebet i trygge rammer sammen med sygeplejersken, kan det være svært at være mentalt til stede, når man skal lytte til de praktiske informationer, der er vigtige for behandlingens succes.

Et andet eksempel er procedurer i forbindelse med undersøgelse og behandling som eksempelvis anlæggelse af kateter eller sonde.

Procedurerne kan opleves som meget ubehagelige eller må direkte afbrydes, hvis patienten ikke samarbejder med sygeplejersken.

Her er det centralt, at der har været tid til at etablere en relation, så patienten bliver tryg ved proceduren.

Indlæggelsestid for nyrepatienter falder
Det er klart, at patienterne ikke skal være længere på sygehuset, end de har behov for.

Men kortere indlæggelsestider betyder alt andet lige, at sygeplejerskerne har mindre tid til at lytte til patienternes ønsker, udfordringer og bekymringer for at kunne give den omsorg, som den enkelte patient har brug for.

Eksempelvis var indlæggelsestiden for en nyretransplanteret patient 12,2 dage i 2012, mens den i dag er 5,7 dage.

Patienten skal dog fortsat have den samme vejledning og oplæres til et liv med en ny nyre, hvor der er mange restriktioner.

Samtidig skal patientens psykosociale behov i det postoperative forløb stadig dækkes – blot på kortere tid.

Indfør relationstid
Der er behov for, at sygeplejerskens reelle tid sammen med patienten kommer mere i fokus.

Konkret foreslår vi i Dansk Sygepleje Selskab, at Folketinget på nationalt niveau vedtager at indlægge et antal minutter til relationstid ved pleje- og behandlingsprocedurer, eksempelvis operationer, så der ikke kun som i dag arbejdes med forberedelsestid, knivtid, åbnetid og lukketid.

Relationstiden vil give patienten en bedre oplevelse, en større tryghed og måske ligefrem en bedre operation.

Det er på tide, at vi får prioriteret relationerne højere i sygeplejen.

Forrige artikel Organisationer og aktører i fælles opråb: Husk nu den nødlidende psykiatri Organisationer og aktører i fælles opråb: Husk nu den nødlidende psykiatri Næste artikel Lægeforeningen: Vi er blevet færre til at tage os af patienterne på sygehusene Lægeforeningen: Vi er blevet færre til at tage os af patienterne på sygehusene