Købmænd: Ny regering skal sikre et nationalt tobaksforlig

DEBAT: Valgkampen har vist en markant enighed blandt partierne om tobaksområdet, hvor det nærmest kun er størrelsen på afgiften, som der er uenighed om. Der er grundlag for et nationalt tobaksforlig med næsten alle partier, skriver Claus Bøgelund Nielsen.

Af Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør i De Samvirkende Købmænd

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og en femtedel af befolkningen er faste rygere. Derfor lancerede De Samvirkende Købmænd for mere end et år siden et forslag til et ’Nationalt Tobaksforlig’, der skulle forlige de ofte meget bastante synspunkter i debatten.

Valgkampen har vist en vis grad af enighed, hvor det nærmest ”kun” er prisen, der gør en tydelig forskel mellem partierne. Men der er stadig plads til et ’Nationalt Tobaksforlig’ baseret på et bredt flertal – ja, det vil måske kunne omfatte samtlige andre partier end Liberal Alliance og Nye Borgerlige?

Det gælder først og fremmest om at finde et kompromis mellem på den ene side Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der ønsker henholdsvis uændrede og minimalt stigende priser, og på den anden side de øvrige partier, der arbejder for en pris på fra 60 kroner per pakke og op. Der er heldigvis sagkyndig rådgivning fra Skatteministeriet, der bør kunne forene langt de fleste politikere i en ansvarlig prisforhøjelse.

Den magiske grænse
Skatteministeriet skriver i Skatteøkonomisk analyse fra tredje maj, at ”prisstigninger, som rækker væsentligt ud over ti kroner, kan være forbundet med et samfundsøkonomisk tab”, og at ”en forhøjelse svarende til en prisstigning med ti kroner (fra cirka 41 til 51 kroner per pakke) skønnes (…) at medføre et merprovenu på cirka 625 millioner kroner”.

De ti kroner er derfor – med en række forbehold – en relativt magisk grænse, da det er her, at danske priser overhaler de tyske (og svenske) priser med cirka ti procent, hvilket svarer til cirka fire kroner per pakke cigaretter.

Og ved en besparelse på cirka fire kroner per pakke vil det efter Skatteministeriets vurdering – med en vis usikkerhed – være sandsynligt med en meget markant stigning i grænsehandelen. Der kan opstå det, man kender som en ”ketchupeffekt”, hvor selv en begrænset yderligere stigning kan få mærkbare negative konsekvenser.

Behov for flere initiativer
Skatteministeriet har i 2017 vurderet, at en gennemsnitspris på 63,35 kroner for en pakke cigaretter vil betyde, at 27 procent af det danske forbrug vil blive handlet uden for landets grænser.

Og grænsehandlede cigaretter er ikke mindre skadelige end de danske. Prisen er således ikke det eneste håndtag, der bør drejes på. Der er brug for en lovpakke med flere initiativer, så effekten samlet set bliver markant færre rygere – og især færre unge rygere.

Det vil være oplagt med et lovpligtigt udstillingsforbud, ligesom samtlige ungdomsuddannelser bør være rygefri.

Derudover bør der indføres aldersvalidering (overholdelse af 18-årsaldersgrænsen) ved hjælp af kundens betalingskort kombineret med en styrket myndighedsindsats for overholdelse af netop aldersgrænserne.

En kommende dansk regering kan også passende arbejde for højere minimumsafgifter i EU og en betydelig skærpelse af det nuværende tilladte køb på 800 cigaretter per person ved lovlig grænsehandel. Det er også oplagt at se på det fortsatte salg af billige cigaretter på færgesejlads mellem EU-lande; det er uforståeligt, at en tur mellem Helsingør og Helsingborg kan ”kvalificere” til en omgang billig tobak.

Forrige artikel Region: Udvid samarbejde på tværs af faggrupper Region: Udvid samarbejde på tværs af faggrupper Næste artikel Beth Lilja: Patienter skal presse på for nye regler i sundhedsvæsenet Beth Lilja: Patienter skal presse på for nye regler i sundhedsvæsenet
Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes Peder Holk Nielsen har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.