Debat

Dansk Sygepleje Selskab: Patienter risikerer at falde mellem sektorer

DEBAT: Sårbare patienter udskrives uden de fornødne ressourcer til at håndtere de krav, der følger med behandling i eget hjem, skriver Pia Dreyer fra Dansk Sygepleje Selskab, der kalder regeringens satsning på nærfinansiering stærkt bekymrende.

Nærhedssygepleje skal baseres på en faglig vurdering af patienternes behov
i stedet for nærhedsfinansiering, skriver formanden for Dansk Sygepleje
Selskab.
Nærhedssygepleje skal baseres på en faglig vurdering af patienternes behov i stedet for nærhedsfinansiering, skriver formanden for Dansk Sygepleje Selskab.Foto: Colourbox
Amalie Bjerre Christensen

Amalie er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har tidligere været tilknyttet Altinget som journalistpraktikant og senere som redaktionsassistent.

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pia Dreyer
Formand for Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)

I den kommende sundhedsreform vil regeringen belønne kommuner og regioner økonomisk, hvis færre patienter kontrolleres ”unødigt” på hospitalerne og i stedet behandles hjemme.

Den såkaldte nærhedsfinansiering har skabt panderynken hos både læger og patienter. Også set fra et sygeplejefagligt perspektiv er reformen stærkt bekymrende.

De fleste kan være enige i, at patienterne generelt har bedst af at være i eget hjem eller i nærmiljøet, som det betegnes i sundhedsreformen. Men det er centralt, at udmøntningen af reformen tager udgangspunkt i en faglig vurdering af patienternes forskelligartede behov og patienternes vurdering af deres egne behov - og ikke af en økonomisk gulerod. 

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Ellers er der en stor risiko for, at behandlingen i hjemmet vil give patienterne en dårligere kvalitet i sygepleje og behandling, end hvis de var blevet på sygehuset eller forblevet indlagt.

Patienterne er forskellige
I både det kommunale og regionale sundhedsvæsen er sygeplejerskerne tæt på patienterne og yder en højt specialiseret sygepleje, der ofte er kompleks og kræver sygeplejefaglig ekspertise på højt niveau.

Uanset om patienterne kan styre egen behandling og pleje eller ej, skal samarbejdet mellem kommune og region være i top, så patienterne ikke falder imellem sektorerne.

Pia Dreyer, Formand, Dansk Sygepleje Selskab

Det er ofte også sygeplejerskerne, der koordinerer patientforløbene og forsøger at skabe sammenhæng mellem sektorerne.

En del af sygeplejen består i at hjælpe patienten til at varetage så meget som muligt af sin egen pleje. Det kræver for nogle sårbare patienter tid, tålmodighed og omsorg, fordi det kan være vanskeligt at lære nyt i situationer, hvor man er ude af balance, som man ofte er under en indlæggelse.

Med den nye reform åbnes der op for, at nogle sårbare patienter udskrives, uden at de har fornødne ressourcer og netværk til at håndtere de mange krav, der følger med at blive behandlet i eget hjem.

Omvendt vil andre patienter have større mulighed for at drage fordel af at blive behandlet i nærmiljøet, fordi de måske i mindre grad har behov for sygepleje og ofte selv vil kunne varetage koordineringen af deres eget behandlingsforløb.

Pas på risici
Sundhedsreformen afspejler en global udvikling, hvor behandling og pleje skal gøres så omkostningseffektivt som muligt.

Midlet er dels at gøre patienter ansvarlige for resultatet af deres egen behandling og pleje, dels at gøre de pårørende ansvarlige for at koordinere plejen og at yde sygepleje og omsorg til patienterne.

Det er klart, at eksempelvis en øget brugerinddragelse kan motivere patienter til at tage bedre vare på sig selv og få en bedre forståelse af deres sygdom for at forebygge dyre sygdomsforløb.

Men uanset om patienterne kan styre egen behandling og pleje eller ej, skal samarbejdet mellem kommune og region være i top, så patienterne ikke falder imellem sektorerne. Og det er der en stor risiko for, at de bliver, hvis reformen føres ud i livet.

Derfor bør den kommende sundhedsreform have fokus på nærhedssygepleje baseret på en faglig vurdering af patienternes behov i stedet for nærhedsfinansiering. Sygeplejersker er den eneste faggruppe, der er tæt på patienterne døgnet rundt, og sådan bør det også være i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00