DGI: Foreningsarbejde fremmer mental sundhed

DEBAT: Undersøgelser viser, at det er afgørende for ens mentale sundhed, at man holder sig i gang, føler sig som et del af et fællesskab og engagerer sig i aktiviteter, der giver en følelse af mening og formål, skriver Søren Møller.

Af Søren Møller
Formand for DGI

Hjælp andre en gang om ugen, og du har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt. Budskabet kommer fra Statens Institut for Folkesundhed, som netop har offentliggjort det bemærkelsesværdige resultat om danskernes sundhed.

Hidtil har fokus for mental sundhed primært været på behandling og risikofaktorer, og vi ved derfor i dag langt mere om, hvad der gør os syge, end om hvordan vi holder os mentalt sunde og robuste.

Der er således brug for at give et nyt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. I foreningsidrætten har vi haft fokus på en lang række af positive fysiske effekter af motion og de sociale fællesskaber omkring det at dyrke idræt. Men vi har til dels forsømt at få forklaret, at der i foreningslivet findes ressourcer og muligheder for at fremme den mentale sundhed. 

Kommunerne står samtidig med store udfordringer, når det gælder håndteringen af psykisk sygdom, og kommunerne er derfor meget bevidste om at fremme forebyggelsen og den mentale trivsel hos borgerne.

Men hvordan?

En stor del af løsningen findes i civilsamfundet
Spørgsmålet er på den ene side abstrakt. Men et forskningsprojekt fra Australien hjælper os på vej og fortæller os, at den mentale sundhedsfremme ikke behøver være så vanskelig, fordi det handler om at blive bevidst om de ting, vi hver især gør i hverdagslivet, og som vi måske bare skal gøre lidt mere af. 

Act-Belong-Commit konceptet (ABC) er den første forskningsbaserede indsats, som har til formål at fremme mental sundhed på befolkningsniveau. ABC konceptet består af tre dimensioner:

A. Gør noget aktivt

B. Gør noget sammen

C. Gør noget meningsfuldt 

At være aktiv og engagere sig i verden omkring sig (A), at have en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab (B) og at gøre ting, der giver mening (C), bidrager alt sammen til mental sundhed.

Foreløbige undersøgelser fra Danmark viser, at det at holde sig i gang, at pleje venskaber og familie, at føle sig som en del af et fællesskab, og at engagere sig i aktiviteter, der giver en følelse af mening og formål, er afgørende for mental sundhed på tværs af køn, social- og aldersgrupper og på tværs af landet.

En stor del af løsningen findes altså i civilsamfundet. Tager vi foreningsidrætten som eksempel, så handler det om at dyrke idræt sammen med andre mennesker og føle, at man hører til i en idræt. Det handler også om at gøre noget aktivt for de andre i fællesskabet – meget gerne som frivillig på den store klinge, men også i det helt små.

Tag den nystartede i cykelklubben med hjem på dit hjul i modvinden, bag en kage til træning eller ros træneren for et fantastisk stykke arbejde. Mulighederne er mange, og det handler i høj grad om at blive bevidst om, at handlingerne betyder noget for dig selv og dine omgivelser.

Foreningslivet fremmer den mentale sundhed
Det lyder banalt, men mange af os har måske glemt livets små vigtige detaljer i et travlt liv. Samtidig har forskning vist, at hvis man er en del af en forening og er aktiv ugentligt i denne, er der omkring 75 procent større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.

I DGI Storkøbenhavn arbejder vi med at fremme ABC-foreningskultur gennem foreningsudviklingsaktiviteter og uddannelse af ambassadører. Erfaringerne er i øjeblikket lovende og bliver fint modtaget i foreningslivet.

Mange er glade for at blive anerkendt for alt det gode, de gør i forvejen, og endnu flere får øjnene op for, at det mentale velvære kræver små investeringer, som er indenfor de flestes rækkevidde.

I DGI vil vi derfor gerne arbejde med ABC-konceptet over hele landet og sammen med andre aktører.

Forrige artikel KL: Urimelig kritik af vores psykiatri-indsats KL: Urimelig kritik af vores psykiatri-indsats Næste artikel V-spidskandidat i Region H: Der skal styr på ventelister og bureaukrati V-spidskandidat i Region H: Der skal styr på ventelister og bureaukrati