Ergoterapeuter: Lad os vurdere genoptræningsbehov

DEBAT: Patienter i Danmark har retskrav på at få vurderet behovet for genoptræning ved udskrivelse. Men der er ingen konsistens i, hvor ofte patienter kommer hjem med en genoptræningsplan, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Af Tina Nør Langager
Formand for Ergoterapeutforeningen

Ulighed i sundhed har ikke kun en social slagside. Ulighed i sundhed handler også om, hvem der får, og hvad de får. Genoptræningsplaner er et konkret eksempel på den problemstilling.

I Danmark har man retskrav på at få en lægefaglig vurdering på behovet for genoptræning ved udskrivelse. Derimod er der ingen konsistens i, hvor ofte patienter får en genoptræningsplan med hjem fra sygehuset. Og patienter aner i langt de fleste tilfælde ikke, at de har krav på en vurdering af genoptræningsbehov. Derfor er det ikke et emne, de selv bringer op i samtalen med lægen.

Store forskelle på antal genoptræningsplaner
En analyse fra januar i år udarbejdet af KORA kortlægger, hvor mange genoptræningsplaner landets sygehuse udskriver. Analysen viser, at en patient, der har fået en ny hofte, har otte gange større sandsynlighed for at få en genoptræningsplan med hjem, hvis han eller hun bliver behandlet på det sygehus, der udskriver flest genoptræningsplaner i forhold til det sygehus, der udskriver færrest.

Samtidig viser en rapport fra Kræftens Bekæmpelse fra november 2014, at det kun er halvdelen af de kræftpatienter, der har behov for genoptræning, der fik en genoptræningsplan med efter endt behandling. Dermed får kræftpatienter uden genoptræningsplaner sværere ved at genvinde den fysiske funktionsevne og en aktiv hverdag, hvilket i sidste ende kan man betyde, at man ryger ud af arbejdsmarkedet.  

Rapporterne dokumenterer, at de uanerkendte behov for genoptræning giver ulige adgang til genoptræningstilbud for den almindelige borger. Der er mange danskere, der har behov for genoptræning, som ikke får det. Konsekvensen er blandt andet genindlæggelser, som koster både patienterne og samfundet dyrt.

Lad ergoterapeuter og fysioterapeuter udskrive genoptræningsplaner
Selve indholdet af de genoptræningsplaner, der udskrives, skal vi også stille spørgsmålstegn ved. Har lægen, der vurderer behovet, både tid og mulighed for at tilrettelægge en individuel genoptræningsplan? Med presset på sundhedsvæsnet, hvor flere skal løbe hurtigere for færre midler, kan der opstå flaskehalsproblematikker hos de ansvarlige læger, som resulterer i generelle frem for individuelle genoptræningsplaner.

Samtidig er det Ergoterapeutforeningens vurdering, at der er mange patienter, der kunne genvinde fuld funktionsevne bedre og hurtigere, hvis der var et større fokus på ergoterapi i genoptræningsplanerne. Hverdagen kommer ofte ikke bare i gang igen efter endt behandling og udskrivelse.

Det er her ergoterapeuter med vores særlige fokus på udfordringer i hverdagslivet kan gøre en stor forskel. Vi gør patienter selvhjulpne ved at give dem værktøjer, så de kan genvinde en aktiv, deltagende hverdag og opnå højere livskvalitet. Hvad nytter det for eksempel at genopnå muskelkraft til at gå uden for hjemmet, hvis man ikke samtidig kan tage sit tøj på?

Derfor er spørgsmålet, om tiden ikke er kommet til, vi sikrer, at også andre sundhedsprofessioner ud over læger kan vurdere behovet for genoptræning efter endt indlæggelse. Hvis patienter fik vurderet deres behov for en genoptræningsplan af en ergoterapeut og fysioterapeut, mener jeg, at der vil blive udskrevet flere og bedre genoptræningsplaner, end tilfældet er i dag. Det vil Ergoterapeutforeningen arbejde for at realisere til gavn for de patienter, der har krav på det.

Forrige artikel AU-dekan: Tandbehandlere skal uddannes til en ny virkelighed AU-dekan: Tandbehandlere skal uddannes til en ny virkelighed Næste artikel Hjernesagen: Mere støtte til pårørende Hjernesagen: Mere støtte til pårørende