Fond: Vi mangler alkoholbehandling målrettet mod unge

DEBAT: Sidste uge afholdt Folketinget forespørgselsdebat om unges alkoholmisbrug. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de unge i en helhedsplan for alkoholbehandling, skriver Mikael Jakshøj, direktør i Fonden Novavi.

Af Mikael Jakshøj
Direktør, Fonden Novavi

Når Folketinget drøfter en reform for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så bør drøftelserne indeholde overvejelser om en helhedsplan for alkoholbehandlingen.

Ikke mindst fordi lignende tiltag på andre områder har styrket behandlingen. Vi bør derfor bruge de gode erfaringer til at forme en helhedsplan for vores tilgang til alkoholbehandling fremadrettet.

For få kommer i behandling
Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på vores generelle sundhed i Danmark.

På landsplan er cirka 140.000 danskere afhængige af alkohol, men kun omkring 10 procent af borgere med et for stort forbrug af alkohol kommer i behandling, og der går i gennemsnit 10-12 år, inden det sker.

Det er utilfredsstillende, at så få danskere med en potentielt dødelig sygdom ikke kommer i behandling. De tal bør nedbringes betragteligt – for eksempel ved at understøtte kommuner og privat praksis i en tidligere opsporing og hurtigere igang­sættelse af alkoholbehandling til alle med et skadeligt forbrug.

De unge skal i fokus
Vi har et fælles ansvar for at tænke de unge med i en helhedsplan. Tal fra Center for Rusmiddelforskning viser, at 30.000 unge danskere har tegn på alkoholafhængighed. Det tal er alt for højt!

Som led i arbejdet med en helhedsplan mener vi i Novavi, at det er en naturlig prioritering, hvis der politisk inddrages et særskilt afsnit med en plan for, hvordan vi på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger styrker alkoholbehandlingen målrettet mod de unge.

Et for stort forbrug af alkohol i alderen 15-25 år kan være skadeligt for den enkelte unges helbred, udvikling og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Konsekvenser, der både er menneskelige, sociale og samfundsøkonomiske.

I denne uge behandler Folketinget en forespørgsel om, hvilke konkrete initiativer regeringen vurderer der skal til for at få unge med tegn på alkoholafhængighed ud af deres misbrug.

Som landets største private leverandør af alkoholbehandling med 50 års erfaring på misbrugsområdet oplever vi, at der er behov for samlede krav til behandlingen.

Krav, der kan sikre ensartethed og høj kvalitet i alkoholbehandlingen. Også rettet mod unge.  

Særskilt plan til unge
Den samlede alkoholbehandling står i dag over for store udfordringer. Hvis vi skal have flere i behandling og tidligere, mener vi i Novavi, at det er absolut nødvendigt med politisk vilje og handling.

Alkoholbehandlingen af 140.000 danskere, hvoraf de 30.000 er i ungegruppen, kræver ensartethed og fælles fodslag i kommuner, på sygehusene, blandt de praktiserende læger og andre offentlige og private institutioner, der i fællesskab kan gøre en afgørende forskel.

Og lad os få en helhedsplan, der forholder sig særskilt til den unge målgruppe, hvor konsekvenserne ved alkoholafhængighed er kendetegnet ved andre faktorer end dem, der er gældende for den resterende befolkning.

Fra Fonden Novavi vil vi gerne spille ind med følgende konkrete forslag: bindende retningslinjer til alkoholbehandlingen, en tydelig behandlingsplan for den enkelte borger, krav om autorisation af alkoholbehandlere samt supplerende finansiering i forhold til tidlig opsporing og behandling.

Uden ansvarlig handling fra landets politiske beslutningstagere kan vi ikke lykkes.

Forrige artikel Læger om K-udspil: Hvor er pengene? Læger om K-udspil: Hvor er pengene? Næste artikel Debat: Parallelimport bør ikke være en del af referenceprissystem Debat: Parallelimport bør ikke være en del af referenceprissystem